Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSchurgers


510

Gerard Schurgers uit Heerlen, vrijgelaten 1773


...Ger. SCHURGERS (1730-87) x Casp. LENAERTS (1724-)
|
|----...Hend. SCHURGERS (1755-1813) x Spaubeek 1788 Maria VONCKEN (-1834)
|----|----...Mar. Gert. SCHURGERS (1789-1851) x Spaubeek 1822 Joh. Nic. HAMERS (1792-1859)
|----|----|----...Mar. Gert. HAMERS (1826-90) x Beek 1858 Chris. COUMANS (1818-86)
|----|----|----...Joh. Hend. HAMERS (1829-1907) x Beek 1859 Elis. CROMBAGS (1826-1908)
|----|----|----...Martin HAMERS (1832-1916) x Beek 1860 Sofia PIJPERS (1836-1919)
|----|----|----|----...Johan HAMERS (1863-1905) x Ida DOLS (1863-1939)
|----|----|----|----...Mar. L.H. HAMERS (1867-1936) x Beek 1892 Frans Dom. PETERS (1859-1912)
|----|----|----|----...Mar. Elis. HAMERS (1869-) x 1 Beek 1895 Joh. Leon. SPINDLEGGER (1869-1904)
|----|----|----|----...Mar. Cath. HAMERS (1872-) x Beek 1900 Ant. Math. ABSIL (1873-)
|----|----...Hend. SCHURGERS (1798-1871) x Maastricht 1840 Mar. Cath. JEUCKENS (-1866)
|
|----...Mar. Gert. SCHURGERS (1767-1816) x Geleen 1796 Frans ONNOUW (1756-)
|----|
|----|----...Barb. ONNOUW (1799-) x Nuth 1838 Joh. Petr. RITZEN (1801-)
|----|----|----...Frans Hub. RITZEN (1838-) x Klimmen 1868 Filom. MOONEN (1845-) [zie 358]
|----|----|----|----...Hub. Jos. VROMEN (1874-1920) x Kerkrade 1899 An. Mar. VROEMEN
|----|----|----...Petr. RITZEN (1840-1914) x Voerendaal 1864 Mar. Gert. PLUIJMEN (-1892)
|----|----|----|----...Joh. Wil. RITZEN (1865-1926) x Klimmen 1886 Mar. Elis. SOEREN (1863-)
|----|----|----|----...Mar. Cath. RITZEN (1867-) x Valkenburg 1895 Mart. Jos. STARMANS (-1932) [zie 358]
|----|----|----|----...Hub. Jos. RITZEN (1871-) x Klimmen 1894 Mar. Hub. LAHEIJ
|----|----|----|----...Mar. Hub. RITZEN (1873-) x Klimmen 1894 Joh. Hub. SIJBEN
|----|----|----|----...Mar. Hel. RITZEN (1880-1907) x Heerlen 1900 Joh. Wil. COBBEN
|----|
|----|----...Mar. Marg. ONNOUW (1804-60) x Maastricht 1834 Gilles VORO (1798-)
|----|----|----...Marg. VORO (1835-) x Maastricht 1860 Ludw. PFENNINGS (1829-)
|----|
|----|----...Joh. Hend. ONNOUW (1809-) x Nuth 1863 An. Mar. LEUNISSEN
|----|----|----...An. Mar. ONNOUW x Nuth 1895 Joh. Wil. DRUMMEN
|----|----|----|----...Johan DRUMMEN (1855-1938) x 1890 Nuth Mar. H.E. COLLARIS (1863-99) [zie 070]
|----|----|----...An. Marg. ONNOUW x Nuth 1898 Joh. Laur. RIETRAE
|----|----|----...Mar. Jos. ONNOUW x Nuth 1899 Joh. Fr. DAMEN
|----|
|----|----...Joan. Mar. ONNOUW (1810-) x Hoensbroek 1835 Joh. Mat. COBBEN
|----|----|----...Joh. Fr. COBBEN (1836-) x Heerlen 1867 An. Cath. BECKERS

Lins
Onnouw


Jacobus Schosmans

Gerardus van den Roost

Peter
Stahr


Gerard Schurgers wordt 3 juni 1730 gedoopt in Geleen als zoon van Gerard en Gertrudis Smeets. Hij heeft gewerkt als molenaar in de Weltermolen en woont onder Heerlen.
Hij trouwt 17 juni 1755 in Geleen met Casparina (Jasperin) Lenaerts, gedoopt op 18 sept. 1724 in Schinnen als dochter van Gerard en Casparina Houben. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren van 1755 tot 1769.
In april 1773 genoemd als lid van de bende tijdens de scherpe examens, waarschijnlijk door Lins Onnouw*. Arrestatie 1 mei samen met nog negen andere mannen uit Heerlen, opgesloten in het Landshuis van Valkenburg en daar verhoord op 3 mei met dezelfde vragen als de anderen. Toch is zwager Joannes Dols, getrouwd met zijn zuster Barbara overtuigt dat hij in civiele gijzeling is genomen en niet in criminele hechtenis en schrijft een rekest aan de schepenen van Heerlen. Daarin beklaagt hij zich vooral over de schandelijke manier waarop de familie door het publiek behandeld wordt vanwege deze gevangenschap en verzoekt hem uit de gevangenis te ontslaan. Gerard wordt 28 juni geconfronteerd met Laurens Onnouw, maar die trekt zijn beschuldigingen in en verklaart 'dat zulx door hem was worden gesegt terwijlen Jacobus Schosmans* en Gerardus van den Roost* aan hem gedetineerde zulx gesegt hadden in het cachot'. Wel wordt Gerard  nog verdacht medeplichtig te zijn aan het stelen van vissen van schepen Wintgens uit de vijver op de Molenberg. Diezelfde dag nog vragen de schepenen aan de Luitenant-Drossard of hij bezwaar heeft tegen de vrijlating en die geeft te kennen dat het niet zijn schuld is want hij heeft zich aan de regels gehouden en nee, tegen vrijlating onder voorwaarden heeft hij geen bezwaar. Op 29 juni bepalen de schepenen dat Gerard uit de gevangenis wordt vrijgelaten op voorwaarde dat hij ter beschikking van het gerecht blijft. En als zijn zwager zich diezelfde dag nog garant stelt is Gerard weer een vrij man.
Gerard overlijdt 56 jaar oud op 10 maart 1787 in Geleen.

Opmerking: Als Gerard aangehouden wordt krijgt hij niet te horen waarom dat gebeurt, waarvan hij beschuldigd wordt. Omdat iedereen in Heerlen het heeft over de diefstal van vissen uit de vijvers van schepen Wintgens op de Molenberg en tegen cipier Pieter Stahr* spreekt hij het vermoeden uit dat zijn arrest daarmee te maken heeft. Deze cipier brieft dit over aan de schepenen, kennelijk zodanig dat het lijkt of Gerard deze diefstal bekend heeft.
ZIE VERDER:

Documenten: Arrestatiebevel 1 mei 1773
..........Verhoor 3 mei 1773
..........Rekwest van zwager Joannes Dols eind juni 1773
..........Vragen voor confrontatie met Laurens Onnouw
..........Confrontatie met Laurens Onnouw 28 juni 1773
..........Decreet tot ontslag uit detentie 29 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214/5, 376 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 93, 246
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER