DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Laurens Onnouw tegen Gerard Schurgers 28 juni 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Confrontatie
  gehouden          
op den landshuijze van Valkenburg
  ter instantie          
van den wel Edelen gestrenge heer
en meester J.G. Farjon Lt.
Hoog Drossaard dezes lands
nomine officij klager en Informant
  tusschen          
Laurens onnouw
  ende          
Gerardus Schurgers
beijde gedetineerden

Maandag den 28 juni 1773

Zijn van wegens den Heer informant voormelt gesisteert de voors. gedetineerden. En dezelve naar aanmaninge om de Waarheijd te bekennen over de op heeden geëxhibeerde artikulen ondervraagt zijnde hebben over en weder verklaard

Art 1.
Gerardus Schurgers ––––– Laurens Onnou

Verklaard de persoon tegens hem
geconfronteerd wel te kennen. Dat
den selven sig noemt Lins, gewoont
hebbende tot Welten. De eerste
kennisse gekregen te hebben ten
tijde hij gedetineerde tot Welten in
de molen is komen woonen en noijt
geene vijanden geweest te zijn.

Verklaard insgelijks den persoon
tegens hem geconfronteert wel te
kennen en molenaar te zijn geweest 
in der Weltermolen en noijt eenige
vijandschap tegens den selven gehad
te  hebben

Verklaard Gerardus Schurgers niet
met hem bij huijsbraeken en dief-
stallen geassisteert heeft, maar dat
zulx door hem was worden gezegt 
terwijl Jacobus Schosmans en
Gerardus van den Roost aan hem
gedetineerde sulx gesegt hadde
in het Cachot.
Verklaard Gerardus Schurgers
bij geene diefstallen hoegenaamt
geassisteert te hebben

Art 3, 4 en 5
Verklaren de beijde gedetineerden zig te refereeren tot den tweeden artikel

En ex officio aan Gerardus Schurgers gevraagt zijnde omtrent de vissen van de heer schepen Wintgens, gestoolen uijt de vijvers op de molenberg, verklaard nog daarbij geassisteert te hebben, nog te weten wie zulx gedaan heeft. Dat hij gedetineerde wel bij zijne zijne komste op den Landshuijse van Valkenburg aan Pitter Stahr gesegt heeft dat sijne detentie moeste spruijten ter oorzake van den voorz. gestolene vissen. En op het seggen dat wel voor vijftig pattacons vis gestolen waer, geantwoord hadde, misschien nog voor geen croon. Edog dat hij gedetineerde zulx gesegt hadde terwijlen de publicque faam zulx mede bragt zonder nogtans daar aan pligtig te zijn.
En heeft Gerardus Schurgers deze diensvolgens ondertekent,

Gerardus Schurgers

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER