DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot omnes gradus der torturæ • Willem Vroomen Lintzenzoon • 4 aug. 1773 Heerlen
Rijckheyt Archief Heerlen •–• Schepenbank Heerlen 1168   
  Willem Vroomen
   Lintzenzoon


Vonnis

 


..........In Saake
den welEdelen gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon,
Lt HoogDrossard
deeses lands nomine officii Claeger
.........Tegens
Willem Vroomen Lintzen soon,
beklaagdeVisis actis en voornamentlijck de Denuntiatiëns en
bekentenissen van verscheijdene gedetineerdens en
de halstarrige ontkentenisse van den gedetineerde,
Schepenen accordeeren aan den Heere Claeger 't
op heeden versogte Scherper Examen, nae
voorgaande te doene territie tot laste van den
gedetineerde en beklaagde, om denselven per
omnes gradus der Torture tot bekentenisse te
brengen.


.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg
den vierden augusti 1773 coram de Schepenen
van Craen, Pelt, van Cotshuisen, Wintgens en
Nijssen.

(onderstond) Ter ordonnantie (was geteekent)
J.B. van Cotshuisen Substituut Secretaris
(tersijde stond) Proninciat. in instanti

   Naar bovenEMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER