>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Willem Vroomen (Lintzenzoon) • 13 aug. 1773 Heerlen
Rijckheyt Archief Heerlen •–• Schepenbank Heerlen 1168

 ..........

Willem Vroomen
..........Sententie
..........In Saake
den welEedelen gestrengen Heer en Meester
J.G. Farjon, Luitenant HoogDrossard 'sLands
Valkenborg nomine officii Claeger
..........Tegens
Willem Vroomen gedetineerde en beklaagde

 

Visis actis en op alles gelett en Rijpelijk overwoogen, signantelijk d'eijge confessie van den gedetineerden en Beklaagde buijten Pijn en banden gedaan, uijt dewelke is consteerende, dat den gedetineerden, oud aan de veertig Jaaren, geboortig aan de Heerlerheijde van professie een stroodecker sig pligtig gemaakt heeft aan verscheijde gruwel stucken, huijsbraaken en kneevelarijen en Diefstallen, als onder andere  uijtgeswooren te hebben den gruwelijken Eed bij de Bende gebruijkelijk.
Soo als den selven gedetineerden meede gecoöpereert heeft aan den Diefstal begaan alhier op Ten Esschen in de herberge.
Als mede aan de geweldige huijsbraake, kneevelarije en Diefstall in den Jaare 1762 begaan bij Martinus Schröders aan de hand.
Insgelijx heeft den gedetinerden helpen committeeren de huijsbraake, mishandelinge en diefstal int'selve Jaar 1762 bij Henricus Ritzen in 't Panhuijs tot Wijnandsraede.
Soo als denselven meede gecoöpereert heeft aan de inbreuke, Diefstal en onmenschelijke mishandelinge geperpetreert in den Jaare 1763 tot Wurm.
Item alnog aan de huijsbraake en diefstal gebeurt bij de weduwe Jansen tot Immendorf.
En dan Laastelijk aan de inbreuke gedaan bij Nicolaas Scheepers aan de Baak.

Allen het welke sijnde feijten en Euveldaaden, die in een Land waar Justitie en Politie vigeert, niet konnen worden getollereert, maar ten uijtersten strfbaar sijn, Soo is 't, dat Schepenen der vrijheijd en Hoofdbanke Heerlen uijt naeme en van wegens Haar Hoog Mogende, d'Heeren Staaten generaal der verenigde Neederlanden, ter manisse van D'Heer vice schout regt doende, condemneeren den gedetineerde en Beklaagde om gebragt te worden ter plaatse, daar men gewoon is crimineele Justitie te doen, en aldaar aan den Scherpregter overgelevert sijnde, anderen ten Exempel met de Coorde gestraft te worden, dat er de doot naevolgt, en voorts sijn doode lichaem in een keeten geklonken aan de galge sal blijven hangen. Dendelven daartoe condemneerende in de costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie der goederen.
Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den dertiende augusti 1775.
Coram de Schepenen VanCraen, Swildens, Pelt, VanCotzhuijsen, Wintgens en Landman.


(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. VanCotzhuijsen, subst. Secretaris
(lagerstond) nae gedaane Publicatie geëxecuteert

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER