DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenKosten liquidatie

Het onderzoek naar het bezit der veroordeelden
Kosten notaris C. Swildens — — — Nat. Arch. ASG 5871

 
     [Pag.1]

Staat Van Verdiende Zalaris
Door mij C. Swildens in Qualitate algemeen
Notaris gedaan in het Nazien der
Protocolle Wegens de geëxecuteerdens
Fugitive en geëxecuteerdens Delinquenten
in den Lande van Valkenborg ter
gehoorsamen Obedieeringe Van Haar
Hoog Mogende Publicatie Van den
16 December 1774 Rakende Dersel-
ver Actens en daar van Clausula
Consernente aan De WelEdelgestrenge
Heer Meesters W. H. Van Panhuys
Rentmeester der Domainen den 21 febr.
1775 overgegeven.
 


De requesten en Actens Naargesien
  van Cristiaan Ramekers van Climmen
  geëxecuteert. Van den jaare 1743 tot
  1774 inclusive, zijn 31 jaaren ieder
  jaar gerekent ad 5 stuyvers - - - - - - - - - - - f  7 - 15 - ,,
  Voor het Extraheeren - - - - - - - - - - - - - -  f  1 -  ,, - ,,
Koen Sporken van het Retersbeek
  Van den jaare 1744 tot 1774 zijnde
  Dertig jaaren ieder 5 Stuyvers - - - - - - - - - f  7 - 10 - ,,
  Voor het Extraheeren van 8 actens - - - - - - f  4 -  ,, -  ,,
Willem Ramekers van den jaare
 1746 tot 1774 zijn 28 jaaren - - - - - - - - - -  f  7 -  ,, - ,,
  Voor het Extraheeren van 3 actens - - - - - -  f  1 - 10 - ,,
Frans Willen Heusschen van den
  jaare 1747 tot 1774 zijn 27 jaaren - - - - - -  f  6 - 15 - ,,
  Voor Extraheeren - - - - - - - - - - - - - - - -  f  1 -  ,, -  ,,
Nicolaas Romkens Van den jaare
  1748 tot 1773 zijn 25 jaaren - - - - - - - - - - f  6 -  5 - ,,
  Voor Extraheeren Van een acte - - - - - - - - f  ,, - 10 - ,,
Nicolaas Hersler van Heerlen
  van den jaare 1750 tot 1773 zijn 23 jaare - - f  5 - 15 - ,,
  Voor het Extraheeren van 2 actens - - - - - -  f  1 -  ,, - ,,

——————
f  50 -  ,, -  ,,[pag.2]

Transport f  50 - ,, - ,,

Leonard Hoenen van den jaare
  1751 tot 1773 zijn 22 jaaren - - - - - - - - -  f   5 - 10 - ,,
Anthoon Emens uyt de Heek zedert
  den jaare 1752 tot 1774 is 22 - - - - - - - - -f   5 - 10 - ,,
  een Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,,  - 10 - ,,
Henderik Laven van Beek
  zedert den jaare 1753 tot 1773 zijn
  20 jaaren - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  f   5 - ,, -  ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - f  ,, - 10 - ,,
Peter Mingeler van den jaar 1754
  tot 1774 zijn 20 jaaren - - - - - - - - - - - - -  f  5 -  ,, -  ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  f  ,, - 10 - ,,
Willem Willems fugetive van
  Den jaare 1755 tot 1773 zijn 18 jaaren - - -  f  4 - 10 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   f  ,, - 10 - ,,
Matt. Bormans van 1755 tot
  1773 zijn 18 jaare - - - - - - - - - - - - - - - - f  4 - 10 - ,,
  Voor het extraheeren van 3 actens - - -  - - - f  1 - 10 - ,,
Anthoon Rasch, Oensel onder
  Beek van den jaare 1755 tot 1773
  zijn 18 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  4 - 10 - ,,
  Voor 2 Extracten - - - - - - - - - - - - - - - -  f  1 - ,, - ,,
Matt Weerden van Heerle van den
  jaare 1756 tot 1774 zijn 18 jaaren - - - - - -  f  4 - 10 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  ,, - 10 - ,,

—————
f  94 - 10


[Pag.3]

Transport f  94 - 10 - ,,

Bernard Kempener Van den
  jaare 1756 tot 1773 zijn 17 jaar - - - - - - -  f   4 -  5 - ,,
  een Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,, - 10 - ,,
Wolter Penders van Beek fugetyff
  Zedert den jaare 1756 tot 1773 - - - - - - -  f  4 - 5 - ,,
  Voor twee Extracten - - - - - - - - - - - - - - f  1 - ,, - ,,
Willem Jongen van den jaare
  1757 tot 1772 zijn 15 jaar - - - - - - - - - - - f  3 - 15 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  ,, - 10 - ,,
Martin Le gros zedert 1757 tot
  1772 zijn 15 jaar - - - - - - - - - - - - - - - -  f  3 - 15 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  ,, - 10 - ,,
Hendrik Ackermans van den
  jaare 1758 tot 1773 - - - - - - - - - - - - - -  f  3 - 15 - ,,
  2 Extracten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  1 -  ,, - ,,
Joh. Smeets van de jaare 1759 tot
  1772 is 12 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - - f  3 -  ,, -  ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  ,, - 10 - ,,
Leonard Vree Fugetyff Van den
  jaare 1759 tot 1772 zijn 12 jaar - - - - - - -  f  3 -  ,, - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  ,, - 10 - ,,
Peter Gelders Fugetyff van den
jaare 1760 tot 1774 zijn 14 jaar - - - - - - - -  f 3 - 10 - ,,
2 Extracten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 -  ,, - ,,
Coenrard Joonen van 1760 tot
  1773 zijn 13 jaar - - - - - - - - - - - - - - - -  f  3 -  5 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  ,, - 10 - ,,
Willem Vromen van 1760 tot
  1772 zijn 12 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - f  3 -  ,, - ,,
   Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,, - 10 - ,,
Joh. Penders van den Jaare
  1761 tot 1773 zijn 12 jaaren - - - - - - - - -  f  3 - ,, - ,,

—————
f  139 - 10 - ,,


[Pag.4]

Transport- f 139 - 10 - ,,

Joh. Penders Zedert den jaar
  1763 tot 1773 10 jaaren - - - - - - - - - - -  f  2 - 10 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,, - 10 - ,,
Joh. Gerets zedert 1764 tot 1772
  zijn 8 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  2 - ,, -  ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,, - 10 - ,,
Nijst Nijsten Van Caardenbeek
  Van 1764 tot 1774 10 jaaren - - - - - - - -- f  2 -  ,, - ,,
  5 Extracten - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  2 - 10 - ,,
Anthoon Bosch Fugetyff
  1764 tot 1772 zijn agt jaaren - - - - - - - - - f  2 - ,, - ,,
  2 Extracten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  1 - ,, - ,,
Geurt Bormans van 1766 tot 1773
  zijn 7 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  1 - 15 - ,,
  1 Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,, -  5 - ,,
Reinier Sijben van 1766 tot 1772
  zijn 6 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  1 - 10 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f    - 10 - ,,
Joh. Ramekers van 1769 tot
  1773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  1 - ,, - ,,
  2 Extracten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f   - 10 - ,,
Peter Clermonts van 1771 tot 1773 zijn
  2 jaaren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  ,, - 10 - ,,
  Extract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  ,, - 10 - ,,

————
f  159 - ,,
f 159-,-, 
    95-5-,
————
f 254-5

C. SWILDENS
Notaris Publ.

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER