DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree                Documenten                Gerechtskosten


 
 

Kosten van het Gerecht van Valkenburg bij de liquidatie

van de verbeurd verklaarde goederen van de veroordeelden

 

 


Het onderzoek naar het bezit der veroordeelden

Kosten liquidatie verbeurde boedels I

Kosten liquidatie verbeurde boedels II
EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER