DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten Kosten liquidatie

Kosten van het Gerecht van Valkenburg bij de liquidatie
van de verbeurd verklaarde goederen van de veroordeelden
Pag 4 / 6.........Nat. Arch. . ASG . 5870

.

p.4

7.

.

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

9.

.

.

.


p.5

10

.

.

.

.

.

.


11.

.

.

.

.

.

.

.

.

.p.6


Piter Claessens
Eerstelijk aen geregtscosten
gevallen so op den aenbreng van
goederen als tot dese proclamatie
Procur. en bode daer, inne
begrepen ........................................f 3615..0
Voor het maken van dese liquidatie .. . ..6....
Secretaris voor copie en registratie........ 2....
Bode voor dagement............................. 10


f. 4515

Lins Schouteten
Voor geregtscosten van dese
Proclamatie volgens gemode-
reerde Staat. - .-.. -.. -.. - ................f 18..1..2
Voor het maken van Liquidatie ............6....
Copie en Registratie............................ 2....
Procureur.......................................... 2....
Bode...................................................10


f 2811..2

Geurt Boormans
Eerstelijk voor geregtscosten van
dese proclamatie. .. ... ..... .. ...........f 2913
Maken van Liquidatie......................... 6....
Copie & Registratie............................ 2....
Procureur.......................................... 2....


f 3913Gerard Sijben
Eerstelijk voor geregtscosten van
dese Proclamatie . . Volgens
gemodereerde staat .......................f 40..3..1
Voor het maken van dese liqui-
datie ............................................f ..6....
Copie en Registratie.......................... 2....
Secret. voor billet van dagement ........1....
Bode voor dagement ..................... . 1....
Procureur voor Expresse Vacatie . . .f 2....


f 52..3..1


Liquidatie over de geproclameerde
goederen
..van.....Stas
............Nijst

.......en Hendrik Packbier
Eerstelijk voor het aendeel van de
geregtscosten, van Stas Packbier............f 32..2..1
Item voor het aendeel der geregtscosten
van Nijs en Hendrik Packbier, Proc.
en bode daer in begrepen, mitsgaders het
redden der Boedels . . . . ....................f 122..4
Maken van Liquidatie voor voorsch.
3 Boedels ..............................................30....
Copie en Regist... ... . ... ..........................4....
Maken van Billetten tot dagement............. 2....
Bode voor dagement ...............................2....
Procur. voor vacatie ................................2....


f 194.6..1


Recapitulatie

De costen Voorschreven gevallen op
de Boedels van
Nijs Nijsen.......|
Catrijn Tragten.|>........................ f 26510..1
Meijs Tragten ..|
Matthijs Riemst . . . .....................f 218....
Lambert Reupers . . .....................f 25110
Jan La Haije . . . .........................f 174....
Dirik Debits . . . . ...................... f . 8018
Piter Mulckens . . . ......................f 218..8
Piter Claessens . . . .................... f.. 45..5
Lins Schouteten . . . .................... f . 2811..2
Geurt Bormans . . . .................... f .. 3913
Gerard Sijben . . . ...................... f... 52..3..1
Stas Packbier .....|
Nijs Packbier..... |>...................... f 194..6..1
Hendrik Packbier| ........................

Dus bedragen de Costen van Procla-
....matie en Liquidatie over de
....Voorschreve 15 boedels...................f 1568..5..1

.

.

Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER