DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten Kosten liquidatie

Kosten van het Gerecht van Valkenburg bij de liquidatie
van de verbeurd verklaarde goederen van de veroordeelden
Pag 1 / 3.........Nat. Arch. . ASG . 5870

.
.Rec. 9 Dec. 1776

Reg.

Extract. uyt. de. Liquidatien..
van. Eenige door den .geregte
van. Valkenburgh .Vercogte...
Boedels .Specterende.tot den.
crimineele geexecuteerdens en
fugitive .&ca.........................

.

p1
1

.

.

.

.

.

.

.

.


2

.

.

.

.

.


p2

3

.

.

.

.

.

.


.

.

4

.

.

.

.p.3

5

.

.

.

..

.

.

6Liquidatie Rakende de boedels
..Van Nies Nijsten,
Catrijn Tragten,
en Meijs Tragten
..../ Clausula Concernentes /
Eerstelijk aen geregtscosten Procureur
en Bode daer inne Begrepen, volgens
gemodereerde Staat . . . . . . . . . . . .f 237..0..1
Voor het maken van dese Liquidatie. f 18....
Copie en Registratie........................ f.. 1....
Secretaris voor het maken van de
Lijste der inbrengers . . . . . . . . . . . . . . 3....
Bode voor dagenmenten der inbrengers. 2....
Procureur voor Speciale Vacatie tot
...Pronunciatie . . . . . . . ......................1.10


f 26510..1

Matthijs Riemst.
geregtscosten, Procur. en Bode regten
daer in begrepen, volgens gemodereerde
Staat . . . . . . . ............................. f 178....
Voor het maken van Liquidatie ...........24....
Secretaris voor copie & registratie......... 6....
Procureur voor vacatie tot Pronuntiatie.. 5....
Secr. voor Billet tot citatie der inbrengers 210
Bode voor Dagementen ........................2....


f 218....


Lambert Reupers
Eerstelijk de geregtscosten, sijnde
Procureur en Bode seffens daer
inbegrepen, gelijck mede de costen
op den aenbreng en Partage gevallen
Volgens gemodereerde Staat .........f 21910 0
Voor het maken van dese liquidatie. f 18..0 0
Secretaris voor copie en registratie ...f .4 .0 0
Voor Billet tot dagement van
inbrengers... . .... ............................ f 510
Bode voor dagementen....................... 210 0
Proc. d'office voor vacatie tot
pronuntiatie... .... .... . ..... ..................2..0


f 25110

Jan LaHaije
Eerstelijk aen geregtscosten,
Procur. en Boode daer in begrepen
volgens gemodereert Libel .............f 155..0..0
Voor het maken van Liquidatie ........f 12..0..0
Voor copie en Registratie .... .............f 4..0..0
Procureur voor vacatie tot
Pronuntiatie....................................... 2..0
Boode voor dagementen .....................1..0..0


f 174..0..0Dirick Debits

Eerstelijk voor het aendeel geregs-
costen op deze Proclamatie geresen,
sijnde de overige costen gebrogt
tot Laste van de boedels van Nijs
en Hendr. Packbier en Geurt Bormans
Comt .... . ..... ... .......................... f 6018
Voor het maken van dese Liquidatie . 12..0..0
Voor copie en Registaratie ..................4..0..0
Secretaris voor billet van dagement...... 1..0..0
Bode voor dagement.......................... 1..0..0
Procureur voor Vacatie .......................2..0..0


f 8018


Pieter Mulckens

Eerstelijk aen geregtscosten
procureur en Bode daer in begrepen
gelijk mede de costen op den aenbreng
gevallen.. ... . ... ..... ... ... .. .. . ........f 198..8
Voor het maken van Liquidatie ...........f 12..0
Secretaris voor copieren en regi-
streeren ................................................4....
Idem voor billet van dagement van
twe inbrengers ............................
...........1....
Bode voor het doen van dagement.......... 1....
Procureur d'office voor vacatie
tot Pronuntiatie. .. .. .. ... . .....................2..0..0


f 218..8..0


pag 4/6

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER