DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Kosten van advocaat en procureur / deel Heerlen..—...Nat. Arch. ASG 5871

.


Reg.

RECAPITULATIE

............. 1 Jacobus Juneman ----------- f 312 - 10 - ,,
............. 2 Johannes Steyns ---------...... 158 -. ,, - ,,
f 96-10 . 3 Sander Austen --------- ...........97 - 10 - ,,
f 180-,,. .4 Peter Jabigs -----------.......... 180 - 10 -
.
.............5 Andries Gorné ----------- ......129 - ..,, -
f 164-10 -6 Jacobus Schosmans --------.. 170 - 10 -
f 105-,,-. -7 Lennert Maas ---------- .......105 - 10 -
............. -8 Peter Hartzog ------------....... 41 -. ,, -
............ .-9 Johannes Dirckx ---------....... 37 -. ,, -
........... .-10 Hans Peter Meijer ------ .......37 -. ,, -
.............-11 Gerhardus Van den Roost -- .90 -. ,, -
............ -12 Johannes Gerrits ---------...... 93 - 10 -
............-13 Laurens Onnau ----------- ....145 - 10 -
............-14 Hendricus Creyten --------- ....92 - 10 -
............-15 Nicolaes Hersseler --- .........211 - 10
............-16 Mathijs Van de Berg ---- ......93 - 10 -
............-17 Wilhelmus Corduweener --. 102 - 10 -
............-18 Johannes Corduweener ---- .127 - 10 -
............-19 Bernard Kempenaer ------ ...106 - 10 -
............-20 Hermanus Sengen ------ ........98 - 10 -
............-20 Mathijs Sengen ------- .......... 92 - 10 -
............-21 Leonard Spierts -------- .........88 - .,, -
............-22 Nicolaes Creuwen ---- .........159 - 10 -
............-23 Dirk Roosboom -------- .........99 - 10 -
............-24 Nicolaes Rheumkens ----- ....143 - .,, -
............-25 Philip Hersseler ---- ...............81 - .,, -
............-26 Jacobus Ritsen ------- ...........137 - 10 -
............-27 Willem Vroomen ----------- ...135 - ,, -
............-28 Hermanus Heugens ------..... 111 - 10 -
f 107 ...-29 Johannes Benders --------- ....115 - .,, -
............-30 Peter Broun -------------- ......137 - 10 -
............-31 Hans Peter Vrusch ------- .....139 - 10 -
f 109
...-32 Frans Boumans ---------- ......108 - 10 -
............-33 Thomas Boumans ------------102 - 10 -
............-34 Willem Jongen -----------...... 137 - 10 -
............-35 Peter Gerrits ------------....... 149 - 10 -
............-36 Willem Vroomen ----------- ..130 -.. ,, -
............-37 Leonard Goppels -------- ......118 - 10 -
............-38 Johannes Heuts --------- .......166 - 10 -
............-39 Peter Rietra -------- .............160 - 10 -
............-40 Johannes Moonen -------....... 56 - 10 -
f 113 ....-41 Catharina Ruyters ---.... ..... 114 - .,, -
f 154-10 -42 Maria Catharina Dirckx --... 156 - 10 -
............-43 Mathijs Werdens ------------ . .71 - 10 -
--------------------------------------------------————
--------------------------------------------------f..5358-.,,.-

[f .5376-.10-.,,]

.

Naar deel ValkenburgNaar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER