Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCrousen


102

Matthijs Crousen, dagloner in Heerlen, galg 1774

...Mat. CROUSEN (1720-74) x Heerlen 1746 An. Cath. ROOSBOOM (1722-1800)
|
|----...Joh. Ger. CROUSEN (1754-1827) x Heerlen 1777 An. Gert. VROMEN (1753-) [zie 599]
|----|
|----|----...Ger. CROUSEN (1780-1854) x An. Cath. HANEMAN (1774-1857)
|----|----|----•...Joh. Ger. CROUSEN (1803-43) x Kerkrade 1828 Mar. Gert. BECKERS (1802-81)
|----|----|----•...Wil. Jos. CROUSEN (1806-82) x Heerlen 1830 Mar. Cath. MILCHERS (1803-68)
|----|
|----|----...Joan. Mar. CROUSEN (1783-1867) x Heerlen 1811 Hub. LEMPERS (1790-1837)
|----|----|
|----|----|----...Herm. LEMPERS (1812-40) x Heerlen 1836 Mar. Elis. CRIJNS (-1867)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Wil. LEMPERS (1816-) x Heerlen 1840 Mar. Hel. HABETS (1816-88) [zie 527]
|----|----|----|
|----|----|----|----...An. Mar. LEMPERS (1841-1900) x Heerlen 1869 Math. HABETS (1839-)
|----|----|----|----|----•...Ger. Wil. HABETS (1870-1940) x Heerlen 1894 An. M.L. VRUSCH (1873-)
|----|----|----|----|----•...Joh. Wil. HABETS (1872-1927) x Klimmen 1900 Mar. Jos. SAVELBERG (1880-) [zie 486]
|----|----|----|----|----•...Hub. HABETS (1874-1949) x Heerlen 1900 Wil. Laur. HOLLANDERS (1877-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Mecht. LEMPERS (1844-1911) x Theod. THEUNISSEN (-1881)
|----|----|----|----|----•...Willem THEUNISSEN (1875-1937) x Heerlen 1899 Mar. Gert. WIERTZ
|----|----|----|
|----|----|----|----...Joh. Ad. LEMPERS (1851-1920) x Bocholtz 1875Mar. Cath. BRULL (1852-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Wilh. LEMPERS (1854-1944) x 1° Kerkrade 1885 Joh. P.J. GEILENKIRCHEN (1807-)
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1896 Wil. Frans GORISSEN (-1918)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Petr. Jos. LEMPERS (1858-1916) x Heerlen 1883 Mar. Sib. QUAEDVLIEG (1858-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Ger. Wil. LEMPERS (1861-1938) x Heerlen 1884 Mar. Gert. JACOBS (1863-)
|----|----|
|----|----|----...An. Mar. LEMPERS x Heerlen 1844 Joh. Hend. MILCHERS (1817-)
|----|
|----|----...Joh. Jos. CROUSEN (1793-1848) x Heerlen 1827 Corn. NIJSSEN (-1859)
|
|----...Cath. Elis. CROUSEN x Heerlen 1785 Mich. KERCKHOFFS
|----|
|----|----...Joh. Mich. KERCKHOFFS (1796-) x Bardenberg 1822 An. Marg. SCHELL
|----|----|
|----|----|----...An. Mar. KERCKHOFFS (1819-83) x Tüddern 1837 Joh. Hub. UNGER (1817-58)
|----|----|----|
|----|----|----|----...An. Mar. UNGER (1840-) x Würselen 1860 Gottfr. FELDER (1836-96)
|----|----|----|----|----•...Petr. Jos. FELDER (1860-) x Würselen 1887 Mar. Ther. DERIX (1859-)
|----|----|----|----|----•...An. Mar. FELDER (1863-) x Würselen 1889 Math. KAHLEN (1863-1947)
|----|----|----|----|----•...Franz Jos. FELDER (1865-) x Würselen 1894 Mar. Jos. PÜTZ (1870-)
|----|----|----|----|----•...Gottfr. FELDER (1867-) x Würselen 1895 Mar. Cath. PÜTZ (1869-)
|----|----|----|----|----•...Hub. FELDER (1871-) x Würselen 1895 An. Mar. MAINZ (1877-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...An. Odil. UNGER (1845-99) x Würselen Joh. Petr. GOEBELS (1839-)
|----|----|----|----|----•...Gottfr. GOEBELS (1870-1942) x Aachen 1899 Agnes STURM
|----|----|----|
|----|----|----|----...Jakob UNGER (1850-) x Würselen 1876 Mar. An. REINARDS
|----|----|----|
|----|----|----|----...Margar. UNGER (1854-83) x Würselen 1881 Arn. CAPELLMANN (1849-1912)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Jos UNGER (1857-) x Würselen 1880 Joh. Sim. LEUCHTER (1849-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Mich. KIRCHHOF (1823-) x Tüddern 1845 Mar. Elis. HERMANS (1807-)
|----|----|----|----•...An. Mar. KIRCHHOF (1847-) x Tüddern 1867 Heinr. Jos. UNGER (1847-)
|----|----|
|----|----|----...Odil. Hub. KIRCHHOF (1825-) x Tüddern 1850 Joh. Mich. CÜSTERJANS (1823-)
|----|----|
|----|----|----...An. Hel. KIRCHHOF (1826-) x 1° Tüddern 1850 Franz Jos. FERBER (1814-)
|----|----|----|....x 2° Tüddern 1867 Joh. Petr. UNGER (1811-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Heinr. KIRCHHOF (1829-) x Tüddern 1857 Mar. Ida JONGEN (1824-)
|
|----...An. Marg. CROUSEN (1764-1855) x Heerlen 1791 Joh. Petr. GERRITS (1767-1838) [zie 177]

Joannes Gerrits

Mathijs Werdens

Mathijs Crousen wordt 25 maart 1720 gedoopt in Schaesberg als zoon van Mathijs en Gertrudis Vaesen. Zijn vader, Mathijs Crousen de oude wordt in de gerechtsakten van Schaesberg uit 1743 ook genoemd als bendelid, was een buurman van veroordeelden daar. Mathijs de jonge woont in Heerlen aan de Greuf, dagloner van beroep. De naam van Matthijs valt zelf als minnaar van een van de dochters Arets in Schaesberg. Rond 1745 was hij schaapsherder bij Anthon Wetzels op den Rouwenhoff, werkte ook een periode op de hof Laarbroek in het Rijk van Aken samen met zijn zwager Joannes Gerrits*. Heeft geen bezittingen.
Hij trouwt 16 april 1746 in Heerlen Anna Catharina Roosboom (Rosenbaum), gedoopt 11 jan. 1722 in Heerlen als dochter van Joannes en Maria Krekels. Haar zuster Jenne is getrouwd met Joannes Gerrits. Uit het huwelijk van Mathijs en Anna Catharina worden zeven kinderen geboren tussen 1748 en 1764.
Arrestatiebevel 15 juli 1773, maar is een jaar lang niet te vinden. Later verklaart hij weg te zijn geweest omdat hij elders werk moest gaan zoeken. Hij had namelijk een conflict gehad met een strodekker genaamd Drick van de Linde en kreeg toen geen werk meer. In die tijd heeft hij onder meer in Aken gewerkt. Arrestatie 8 juli 1774, eerste verhoor 13 juni, tot scherp verhoor veroordeeld, maar daarbij wacht hij het toepassen van de foltermiddelen niet af, maar gaat bekennen. Hij noemt vele diefstallen en noemt zestien medeplichtigen, waarvan de meeste al terechtgesteld zijn.
Op 5 aug. "vrijwillig en uijt eigene beweginge versogd voor Heren Scheepenen van Heerlen te mogen konnen verschijnen en tot ontlastinge sijner conscientie te verklaeren wes hem gedetin. zedert sijne laeste gedaene vrijwillige bekentenissen alnog was in sijn gedachtenissen gekoomen": als medeplichtige is hem Mathijs Werdens* te binnen geschoten. Het is eigenaardig dat dit net nú naar boven komt op het moment dat het gerecht een rekest van de vrouw van Werdens behandelt, die vraagt om haar man na een jaar gevangenschap vrij te laten.
Matthijs wordt bij vonnis van 5 okt. ter dood veroordeeld. Mathijs sterft 54 jaar oud op 25 okt. 1774 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.
Anna Catharina Roosboom overlijdt ruim 25 jaar na de executie van haar man op 30 nov. 1800 in Heerlen.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Verder verhoor Mergen Arets 2 sept. 1743
..........Eerste verhoor 13 juni 1774
..........Lijst scherper examen 13 juli 1774
..........Vragen voor scherp examen
..........Verklaringen tijdens scherp verhoor 13 juli 1774
..........Nadere verklaringen 5 aug. 1774
..........Inventaris huisraad 10 aug. 1774
..........Vonnis 3 okt. 1774
..........Opbrengt executoriale verkoop

— Dossier online bij Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 30 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 128, 146 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 371 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 16, 102/3, 247, 258
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 134
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER