Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSlangen


527

Peter Slangen uit Heerlen, gevlucht, verbannen 1775

•  Petr. SLANGEN (1729-) x Heerlen 1766 Mar. Agn. STALMANS (1739-)
|
|----...Wil. Hend. SLANGEN (1767-) x Heerlen 1789 Helen. VAN DEN BERG (1749-)
|----|
|----|----...Godf. Wil. SLANGEN (1790-1877) x Heerlen 1815 Mar. Elis. J. REHAEN (-1866)
|----|----|
|----|----|----...Hend. Jos. SLANGEN (1816-64) x Kerkrade 1843 Mar. Cath. DOVEREN (-1891)
|----|----|----|----•...Ger. Jos. SLANGEN (1848-1922) x Kerkrade 1873 Mar. Sib. RUBEN
|----|----|----|----•...Joh. Jos. SLANGEN (1858-) x Kerkrade 1877 Mar. Magd. HAMERS
|----|----|----|----•...Hub. Jos.SLANGEN (1855-1914) x Kerkrade 1877 Mar. Jos. HAMERS
|----|----|----|----•...Wil. Lod. SLANGEN (1859-1931) x Kerkrade 1887 Anna HUPPERTZ
|----|----|----|----•...Petr. Jos.SLANGEN (1861-1908) x Kerkrade 1885 Mar. Elis ADRIANS [zie 001]
|----|----|----|----•...Wil. Jos. SLANGEN (1865-) x Kerkrade 1887 An. Cath. HUPPERTZ
|----|----|
|----|----|----...Petr. Jos. SLANGEN (-1894) x Kerkrade 1853 Mar. Cath. MERTENS (1827-78) [zie 027]
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cat. J. SLANGEN (1815-95) x Heerlen 1845 Ger. Jos. EIJGELSHOVEN
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Elis. EIJGELSHOVEN (1846-1930) x Kerkrade 1867 Frans. Jos. HUNDTSCHEIDT (-1915)
|----|----|----|----|----•...Mar. Cath. HUNDTSCHEIDT (1868-1918) x Heerlen 1889 Math. Jos. HUIJTEN
|----|----|----|----|----•...Ger. Jos. HUNDTSCHEIDT (1870-1932) x Heerlen 1894 An. Mar. DASSEN
|----|----|----|----|----•...Mar. Wilh. HUNDTSCHEIDT (1872-1949) x Heerlen 1893 Petr. Casp. DASSEN
|----|----|----|----|----•...Hend. Jos. HUNDTSCHEIDT (1875-) x Heerlen 1898 Elis. SCHROEDER
|----|----|----|
|----|----|----|----...Godf. Wil. EIJGELSHOVEN (1848-1916) x 1º Heerlen 1873 Mar. Jos. OFFERMANS (-1883)
|----|----|----|----|....x 2º Cath. Jos. LEERS (1851-1904) [zie 239]
|----|----|----|----|----•...1) Mar. C.J.C. EIJGELSHOVEN (1875-1906) x Heerlen 1900 Joh. Jos. RITZERVELD
|----|----|----|----|----•...1) Frans Jos. EIJGELSHOVEN (1877-1964) x Heerlen 1900 Mar. Hub. RITZERVELD
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Cath. EIJGELSHOVEN (1850-78) x Heerlen 1872 Christ. HUNDTSCHEIDT (1847-1903)
|----|----|----|----|----•...Ger. Jos. HUNDTSCHEIDT (1875-1920) x Kerkrade 1899 Sib. SCHEILEN
|
|----...An. Elis. SLANGEN (1779-1842) x Heerlen 1801 Joh. Math. HABETS (1765-1847)
|----|
|----|----...Mar. Mecht. HABETS (1805-83) x Joh. Ad. MISERÉ (1798-1870)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Ida MISERÉ (1831-) x Heerlen 1858 Wil. Jos. SCHILLINGS (1829-)
|----|----|----|----•...Joh. Adam SCHILLINGS (1859-1939) x Kerkrade 1883 Joan. Cath. SCHMITZ (1857-)
|----|----|----|----•...Arn. SCHILLINGS (1861-1937) x Kerkrade 1887 Mar. Joan VINDERS (1863-)
|----|----|----|----•...Mar. SCHILLINGS (1867-) x 1° Pet. Jos. GOTTGENS
|----|----|----|----•...x 2° Kerkrade 1895 Mich. Jos. KREHWINKEL (1861-)
|----|----|----|----•...An. Cath. SCHILLINGS (1874-1942) x Kerkrade 1900 Wil. Jos. KOONEN (1877-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. SCHILLINGS (1877-) x Kerkrade 1900 Elis. TOSSAINT (1877-)
|----|----|
|----|----|----...Ger. Wil. MISERÉ  (1833-) x Cath. KLEINTGENS
|----|----|----|----•...An. Cath. MISERÉ (1866-) x Kerkrade 1886 Petr. Jos. DEBETS (1860-1932) [zie 117]
|----|----|----|----•...Mar. Ida MISERÉ  (1868-) x Simpelveld 1891 Joh. Hub. GROND (1865-)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cath. MISERÉ (1839-1919) x Heerlen 1866 Joh. Arn. ARETS (1838-)
|----|----|----|----•...An. Elis. ARETS (1870-) x Eijgelshoven 1894 Hend. Jos. ARETS (1864-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida ARETS (1875-) x Eijgelshoven 1898 Arn. Jos. CREMERS (1871-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Wil. MISERÉ (1841-1914) x Joan. Mar. RIDDERS
|----|----|----|----•...Joh. Adam MISERÉ (1866-1921) x Heerlen 1895 Mar. C.H. BOTTERWECK
|----|----|----|----•...Mecht. MISERÉ (1867-) x Heerlen 1892 Joh. Mich. MOMMERTZ (1865-) [zie 450]
|----|----|----|----•...Mar. Ida MISERÉ (1870-) x Heerlen 1895 Joh. Jos. SCHROEDERS (1868-)
|----|----|----|----•...An. M.H. MISERÉ (1871-) x Heerlen 1897 Math. Jos. ROTHKRANTZ (1871-)
|----|----|----|----•...Frans Jos. MISERÉ (1875-) x Heerlen 1897 An. Gert. GORISSEN (1876-) [zie 231]
|----|
|----|----...Ger. Wil. HABETS (1812-91) x Kerkrade 1846 Joan. W.A. SCHROEDER (1823-1890)
|----|
|----|----...Mar. Hel. HABETS (1816-88) x Heerlen 1840 Joh. Wil. LEMPERS (1816-) [zie 102]Mathijs Crousen


Peter Slangen wordt 29 okt. 1729 gedoopt in Hoensbroek als zoon van Petrus en Catharina van Aubel, beide ouders zijn in 1736 gestorven. Hij is een van de vele roodharigen onder de Bokkenrijders, is arm en woont in bij zijn schoonouders in de Locht onder Heerlen.
Hij trouwde eerst 30 jan. 1755 in Kerkrade met de ruim dertig jaar oudere Petronella Bolters (Bulders), afkomstig uit Heinsberg, twee maal weduwe, van Cornelius Crewen en van Joannes Zap. Dit paar woont in Spekholzerheide en Petronella is 4 febr. 1766 gestorven. Peter trouwt als 36-jarige 3/4 mei 1766 in Kerkrade en Heerlen de tien jaar jongere Maria Agnes Stalmans, gedoopt aldaar op 12 nov. 1739 als dochter van Willem Hendrik en Maria Catharina Prickarts. Uit dit huwelijk worden van 1767 tot 1774 drie kinderen geboren, de laatste na de vlucht van de vader.
Peter is door gevangenen genoemd als lid van de beruchte bende en Mathijs Crousen* zegt zelfs dat hij door hem is aangeworven. Hij is gevlucht, eerst naar Kerkrade en later naar Holland waar hij bij de VOC-kamer van Delft aanmonstert als soldaat op het schip de Eendracht. Dit schip vertrekt 7 okt. 1773 van Goeree naar Batavia, maar 'Pieter Slange uit Aken' heeft de eerste halte Kaapstad niet gehaald, hij is al 13 dec. aan boord overleden.
Maar in Heerlen wisten ze hier niets van en Peter werd in het openbaar gesommeerd om zich bij het gerecht te melden. Toen dat niet gebeurde is op 23 mei 1775 het vonnis geproclameerd waarbij hij ten eeuwige dage verbannen is.
Maria Agnes Stalmans trouwt een tweede keer 24 apr. 1779 met Johan Peter Wevels.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Inventaris huisraad 2 febr. 1775
..........Vonnis 14 febr. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 376 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 258
...- H. Slangen, 'Slangen, Schlangen, Slanghen. Kroniek van een Zuid-Limburgse familie' (2016) p. 46
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER