Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHoenen


239

Leonard Hoenen uit Heerlerheide, gevlucht, verbannen 1775

•...Leon. HOENEN (1733-) x Heerlen 1754 Mar. Elis. PAPPERS (1728-1808)
|
|----•...Joh. Petr. HOENEN (1757-1835) x Heerlen 1808 Mar. Elis. RIETRAED (-1841)
|----|----•...An. Mar. HOENEN (1816-78) x Heerlen 1839 Joh. Hend. BROUNS (1815-62)
|----|----|----•...Mar. Jos. BROUNS (1845-1922) x Heerlen 1868 Hub. Jos. LEERS (1830-86) [zie onder]
|----|----|----•...An. Gert. BROUNS (1850-1911) x Heerlen 1873 Hend. L. VERSTAPPEN
|
|----•...An. Jos. HOENEN (1759-1823) x Heerlen 1785 Bern. LEERS (1755-1806)
|----|
|----|----•...Petr. Leon. LEERS (1784-1866) x Heerlen 1818 Joan. Cath. PIJLS (-1873)
|----|----|----•...Joh. J.H. LEERS (1821-93) x Heerlen 1848 Elis. Jos. DORR (-1899)
|----|----|----|----•...Cath. Jos. LEERS (1851-1904) x Godf. Wil. EIJGELSHOVEN (1848-1916) [zie 527]
|----|----|----|----•...Joh. Leon. LEERS (1853-1931) x Heerlen 1882 Hub. ARETS
|----|----|----|----•...Joh. Petr. LEERS (1863-1917) x Heerlen 1891 Mar. Jos. MULIJ (1865-)[zie 028]
|----|----|----|----•...Mar. Elis. LEERS (1865-1943) x Heerlen 1899 Jan P.J. QUAEDVLIEG
|----|----|----•...An. Mar. J. LEERS (1828-1903) x Heerlen 1859 Math. Jos. THEWISSEN (-1882)
|----|----|----|----•...Mar. A.K. THEWISSEN (1860-96) x Heerlen 1879 Petr. Math. BEAUJEAN (1850-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. THEWISSEN (1864-) x Heerlen 1888 Petr. Hub. HAZEN
|----|----|----•...Hub. Jos. LEERS (1830-86) x Heerlen 1868 Mar. Jos. BROUNS (1845-1922) [zie boven]
|----|
|----|----•...Cath. Elis. LEERS (1786-1834) x Hoensbroek 1820 Joh. Wil. VROMEN (1795-1853)
|----|----|----•...An. Jos. VROMEN (1823-1900) x Heerlen 1855 Andr. HAEREN (1826-1913) [zie 210]
|----|
|----|----•...Joh. Math. LEERS (1795-1875) x Heerlen 1818 Mar. Jos. WIJNEN (1796-1868)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. J. LEERS (1823-99) x Heerlen 1854 Karel Rein. GARΙ (1816-)
|----|----|----|----•...Mar. A.M. GARΙ (1857-1931) x Beek 1883 Mar. Ther. LEMMENS (1858-)
|----|----|----|----•...An. M.E. GARΙ (1858-1903) x Beek 1887 Win. J.H. FRANCK (1860-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Elis. LEERS (1825-91) x Kerkrade 1847 Wil. Jos. WETZELS (-1869)
|----|----|----|----•...An. M.J. WETZELS  (1848-) x Heerlen 1877 Petr. Alph. ROOSENBOOM (1843-)
|----|----|----|----•...Mar. Phil. WETZELS (1859-1942) Rimburg 1877 Joh. W.J. DORTANTS (1856-)
|----|----|----|----•...Mar. A.H. WETZELS (1865-) Heerlen 1862 Ang. Hendr. VANWERSCH (1862-)
|----|----|----|----•...Joh. Math. WETZELS (1870-1955) x Ubach over Worms 1896 Mar. Jos. PETERS (1867-1941)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. LEERS (1830-1904) Heerlen 1859 Mar. An. H. HOENEN (1833-1920) [zie 240]
|----|----|----|----•...Mar. F.H. LEERS (1862-) x Heerlen 1889 Hend. J.A. RITZEN
|----|----|
|----|----|----•...Joan. M.J. LEERS (1831-1909) x 1Ί Heerlen 1875 Joh. Jos. SCHEPPERS (1848-81)
|----|----|----|....x 2Ί Heerlen 1882 Joh. J.L. VROMEN (1842-1910) [zie 357]
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. H. LEERS (1834-71) x Heerlen 1869 Hend. Jos. PάTZ 1837-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Jos. LEERS (1836-1919) x Heerlen 1870 Theod. H. VAN DER VELDEN (1839-1913)
|----|
|----|----•...Godf. LEERS (1798-1864) x Heerlen 1829 An. Mar. VONCKEN (-1858)
|
|----•...An. Mar. HOENEN (1765-1829) x Heerlen 1795 Joh. Math. SCHULL (1771-1833) [zie 027]
Leonard Hoenen wordt 5 jan. 1733 gedoopt in Heerlen als zoon van Hendrik en Anna Otermans. Woont aan de Heerlerheide "op de Geijt", beheert zijn boerenbedrijf, heeft een paard en twee koeien. Bezit een vrij kort daarvoor gebouwde boerderij en diverse stukken land met een gezamenlijke waarde van bijna 800 gulden, maar belast met hypotheken van meer dan 200 gulden.
Hij trouwt 24 nov. 1754 in Heerlen Maria Elisabeth Pappers, gedoopt 5 april 1728 in Heerlen als dochter van Jan Pappers en Maria Quaedvlieg. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1755 en 1765.
In mei 1773 probeert schepen L.G. Pelt samen met de gerechtsbode van Heerlen Leonard in zijn woning aan te houden. Zijn vrouw schrijft later: "... dat den Heer Scheepen Pelt geassisteert met den Geregts Boode alhier ten haarer voornoemde wooninge gekoomen is, en haaren voornoemden man in apprehensie heeft willen neemen, Sijnde den laastgemelden niet alleen voorsien met coorden en touwen maar stellende sigselfs in gereedheijd om haaren evengemelten man te binden en met sig naar Heerlen in Crimineele Detentie te sleepen en te voeren. Dat egter der Suppliante man over dit binden, strikken en in gevangenisse sleepen, soo lange geworstelt heeft, dat hij occasie bequaem om deese te ontvlugten." Zij schrijft dit als ze zich beklaagt dat de bode beslag heeft gelegd op de hele oogst van hun land zonder rekening te houden met het aandeel dat haar toekomt.
Leonard is verdwenen, reageert niet op openbare dagvaardingen en wordt nooit meer gezien. Bij verstek is hij 16 febr. 1775 verbannen uit de Landen van Overmaas en die van de Generaliteit en dit vonnis is 23 mei na voorgaand klokgelui afgekondigd in Heerlen.
Maria Elisabeth Pappers overlijdt 28 juni 1808 in Heerlen; zij is 80 jaar oud geworden.


ZIE VERDER:

— Documenten: Verkoop levende have 24 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Sengen 24/25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 11 juni 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 2 aug. 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Rekest van vrouw Elisabeth Pappers over confiscatie goederen
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Inventaris huisraad 31 jan. 1775
..........Vonnis bij verstek 14 febr. 1775
..........Scheiding en deling van de boedel 26 juni 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LINK bij Rijckheyt Centrum 'Genealogie Hoenen' (in nieuw venster) hier
..........bij Rijckheyt Centrum 'Genealogie Leers' (in nieuw venster) hier
..........'Kwartierstaat Tessa Dortants' (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 35 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 223, 373 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 95, 99

© Maaike van Eekelen

240

Willem Hoenen, kuiper in Schandelen, gefolterd, afloop proces onbekend

•...Wil. HOENEN (1694-) x Heerlen 1720 Oda DAUTSENBERG (1697-1774)
|
|----•...Leon. HOENEN (1721-66) x Anna JANSSEN (1720-)
|----|----•...Andr. Leon. HOENEN (1760-1825) x Heerlen 1784 Mar. Magd. SISTERMANS (1759-1834)
|----|----|----•...An. Mecht. HOENEN (1788-1872) x Hoensbroek 1827 Leon. Jos. SENDEN (1792-1872)
|----|----|----•...Joh. Arn. HOENEN (1791-1865) x Heerlen 1824 Mar. An. DEHESELLE (1795-1848)
|----|----|----|----•...Mar. A.H. HOENEN (1833-1920) x Heerlen 1856 Joh. Wil. LEERS (1830-1904) [zie 239]
|----|----|----|----•...Ger. J.F.P. HOENEN (1838-1901) x Heerlen 1862 Mar. A.F. SISTERMANS (1839-1911) [zie onder]
|----|----|----|----|----•...Petr. J.E. HOENEN (1869-) x Kerkrade 1899 Joan. Mar. BOIJMANS (1873-1936)
|----|----|----•...An. Jos. HOENEN (1839-1911) x Heerlen 1835 Ger. SISTERMANS (1795-1864)
|----|----|----|----•...Mar. A.F. SISTERMANS (1839-1911) Heerlen 1862 Ger. J.P.F. HOENEN (1838-1901) [zie boven]
|
|----•...Ida HOENEN (1725-93) x Voerendaal 1759 Joh. Casp. EIJMAEL (1736-89)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. EIJMAEL (1766-1860) x Heerlen 1788 An. Barb. GOOSSENS (-1827)
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. EIJMAEL (1793-1847) x Heerlen 1820 Joh. Jos. LOUPPEN (1793-)
|----|----|----|----•...Mar. I.C. LOUPPEN (1826-) x Heerlen 1856 Petr. Jos. MEELKOP (1809-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Theod. EIJMAEL (1797-1865) x Heerlen 1834 Joan. Mar. JAGERS (1812-)
|----|----|----|----•...Mar. S.H. EIJMAEL (1835-) x Heerlen 1860 Fel. A.C. BLOEM (1822-)
|----|----|----|----|----• Joh. F.Th. BLOEM (1862-) x Maastricht 1891 Rens. H.M.J.A. BONHOMME
|----|----|----|----|----• Joan. F.J. BLOEM (-1950) x Maastricht 1896 Joh. Petr. GUEPIN
|----|----|----|----•...Arn. J.T. EIJMAEL (1837-) x Heerlen 1861 Ern. A.M.J. KERCKHOFS (1836-)
|----|----|----|----•...Mar. J.I. EIJMAEL (1839-) x Heerlen 1866 Wil. VISKER (1830-)
|----|----|----|----|----• Joan. M.H. VISKER (1867-) x Nieuwer-Amstel 1889 Wil. A.E.H. CANTER VISSCHER
|----|----|----|----|----• Mar. A.H. VISKER (1869-) x Amsterdam 1899 Wil. KRUISWIJKPeter Caspar ter Konig

Hendrik Cornips

Steven VonckenWillem Hoenen wordt 9 april 1694 gedoopt in Heerlen als zoon van Leonard en Clara Quaedvlieg. Kuiper van beroep en wonende in Schandelen onder Heerlen.
Hij trouwt 14 sept. 1720 in Heerlen Odilia Dautsenberg, gedoopt 24 okt. 1697 in Heerlen als dochter van Petrus en Ida Heuts. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1721 en 1739.
Willem wordt 17 juli 1736 door de Raad van Brabant in 's-Gravenhage veroordeeld tot vijf jaar verbanning omdat hij samen met onder meer Hendrik Cornips* en Steven Voncken* in de nacht van 18 op 19 december 1733 een overval pleegde op de Hof Wolfshagen onder Heerlen.
In 1743 is zijn naam genoemd door velen uit Heerlen en Schaesberg (Peter Caspar ter Konig als lid van "eene  groote Bande inbrekers, knevelaars, dieven ende roovers" en hij vlucht in eerste instantie met Steven Voncken naar Luik.  Het arrestatiebevel gaat uit op 2 maart 1744 en Willem die teruggekeerd is, wordt begin nov. aangehouden, verhoord en op 17 nov. ook scherp verhoord. Op 5 juli 1745 dient de officier de strafeis in tegen Willem en vier andere gevangenen, en die vier anderen worden op 10 aug. vrijgelaten op advies van onpartijdige rechtsgeleerden. Procureur Westrick van het Heerlense gerecht meldt op een lijst in 1746 '.. naer gedaene confessie in gevankenisse gestorven tot Valkenborg, eerlijk begraven'.
Odilia Dautsenberg wordt 7 april 1774 in Voerendaal begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: Een vonnis in 1736
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 19 juli 1743 - Recollectie 23 juli 1743
..........In: Scherp verhoor Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Verzoek tot uitlevering 2 maart 1744
..........Besluit tot ondervraging in Heerlen 6 nov. 1744
..........Vonnis scherp examen 17 nov. 1744
..........Klacht en konclusie van de Officier 4 juli 1745
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

—Zie ook bij Rijckheyt Centrum 'Genealogie Hoenen' (in nieuw venster) hier

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 60
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 198, 214, 269 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 139. 'Deel II (2014)' p. 238
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 177/8, 180, 184, 'Deel II (2020)' p. 101, 103
..........'Deel III (2020)' p. 170, 172, 196, 247.

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER