Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

Emailvan den Berg


027

Matthijs van den Berg, boer in Heerlerheide, gefolterd, galg 1773

•...Mat. VAN DEN BERG (-1773) x Heerlen 1736 Marg. MUIJS (1704-)
|
|----•...An. Mar. VAN DEN BERG (1737-62) x 1759) x Heerlen 1759 Andr. SISTERMANS (1724-) [zie 525]
|
|----•...Mar. Elis.VAN DEN BERG (1739-1821) x Heerlen 1762 Joh. Hend. KEMPENER (1740-1819)
|----|
|----|----•...An. Mecht. KEMPENER (1763-1847) x Heerlen 1785 Petr. Jos. LANGOOR (1761-1839)
|----|----|----•...Joh. Math. LANGOOR (1790-) x Kerkrade 1829 An. Cath. WIJNEN (1829-)
|----|
|----|----•...Joh. Math. KEMPENER (1764-1851) x Schimmert 1805 Anna THEWISSEN (1783-1853)
|----|----|----•...Joh. Hend. KEMPENER (1805-77) x Maastricht 1832 An. Barb. KERPEN (1812-63)
|----|----|----|----•...Mar. E.H. KEMPENER (1837-1906) x Maastr. 1878 Joh. Hend. WILLEMS (1832-84) [zie onder]
|----|----|----|----•...Joan. C.H. KEMPENER (1841-77) x Maastr. 1869 Joh. Hend. WILLEMS (1832-84) [zie boven]
|----|----|----|----|----•...Mar. H.H. WILLEMS (1870-1916) x Maastricht 1896 Nic. Hub. BOLLEN (1864-1924)
|----|----|----|----|----•...Joh. W.J. WILLEMS (1871-1926) x Maastricht 1900 Hub. Mar. SCHAPPIN (1876-)
|----|----|----|----•...Jos. Hub. KEMPENER (1844-84) x Maastricht 1868 Sib. Hub. SCHUT
|----|----|----•...Joh. Petr. KEMPENER (1807-94) x Schimmert 1847 Odil. SNEELINGS (1801-89)
|----|----|----•...Mar. Marg. KEMPENER (1821-81) x Maastricht 1855 Joh. A.H. VAN DIJK (1824-)
|----|
|----|----•...Mar. Corn. KEMPENER (1768-1831) x Heerlen 1792 Joh. Wil. MERTENS (1769-1837)
|----|----|
|----|----|----•...Balt. Jos. MERTENS (1793-1855) x Kerkrade 1837 An. Barb. RAMECKERS (1813-48)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Math. MERTENS (1797-) x 1° Amby 1829 Mar. Hel. JONGEN (1802-30)
|----|----|----|....x 2° Amby 1833 An. Mar. RAMAKERS
|----|----|----|
|----|----|----|----•...2) Joh. Wil. MERTENS (1834-1915) x Heerl. 1859 An. Cath. VROLICKS (1835-1914) [zie 529]
|----|----|----|----|----•...An. Mar. MERTENS (1860-1932) x Heerlen 1886 Petr. Jos. KOONEN (1861-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Hel. MERTENS (1863-1938) x Brunssum 1890 Petr. Jos. MEULENBERG
|----|----|----|----|----•...Joh. Jos. MERTENS (1869-1949) x Heerlen 1900 Mar. Elis. BEAUJEAN
|----|----|----|----|----•...An. M.C. MERTENS (1872-) x Heerlen 1897 Petr. Jos. BEAUJEAN [zie 529]
|----|----|----|
|----|----|----|----•...2) An. Jos. MERTENS (1835-) x Heerlen 1863 Joh. Leon. HABETS
|----|----|----|
|----|----|----|----•...2) Joh. Gabr. MERTENS (1837-) x Hoensbroek 1869 Mar. Ida POULSSEN [zie 348]
|----|----|----|----|----•...Lamb. P.J. MERTENS x Hoensbroek 1898 Mar. Elis. CORDEWENER
|----|----|----|----|----•...Joh. Math. MERTENS x Amstenrade 1900 Mar. Cath. BEMELMANS
|----|----|----|
|----|----|----|----•...2) Balt. Jos. MERTENS (1839-) x 1° Heerlen 1868 An. Mar. STEINS
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1882 Mar. Cath. KLEINTGENS
|----|----|----|
|----|----|----|----•...2) Mar. Hub. MERTENS (1841-) x Heerlen 1873 Joh. Theod. BRASSΙE
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. MERTENS (1799-1874) x Heerlen 1834 Mar. Jos. HEKMANS (1810-84)
|----|----|----|----•...An. M.Ph. MERTENS (1848-) x Heerlen 1874 Joh. Petr. HERMANS (1831-)
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1884 Joh. SISTERMANS (1833-) [zie 304]
|----|----|
|----|----|----•...Petr. Jos. MERTENS (-1878) x Kerkrade 1824 Mar. Cath. BEGAS (1800-50)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. MERTENS x Kerkrade 1853 Petr. Jos. SLANGEN [zie 527]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Rein. MERTENS (1811-86) x Simpelveld 1843 An. Mar. SCHIFFELERS (1814-)
|----|----|----|----•...Ger. Jos. MERTENS (1848-1927) x 1° Simpelveld 1874 Mar. J.H. LUIJTEN (1854-81)
|----|----|----|----|....x 2° Vaals 1882 Mar. Hub. SOUREN (1864-)
|----|
|----|----•...Ger. Jos. KEMPENER (1775-1859) x Bingelrade 1798 Mar. Mecht. BEMELMANS (1767-1834)
|----|----|----•...Mar. Elis. KEMPENER (1800-66) x Brunssum 1826 Joh. Serv. PRICKEN (1791-1854)
|----|----|----|----•...Joan. Cath. PRICKEN (1830-) x Brunssum 1856 Frans Jos. MAESSEN (1817-86)
|
|----•...Mar. Corn. VAN DEN BERG (1741-1804) x Brunssum 1782 Leon. HARTMAN (1754-1801)
|
|----•...Joan. Mar. VAN DEN BERG (1744-1823) x Heerlen 1770 Ger. SCHULL (1748-1827)
|----|
|----|----•...Joh. Math. SCHULL (1771-1833) x Heerlen 1795 An. Mar. HOENEN (1765-1829) [zie 239]
|----|----|----•...Joh. Ger. SCHULL (1796-1858) x 1Ί An. Mar. DEUSEN
|----|----|----|....x 2Ί Heerlen 1845 Joan. Mar. SEVERENS
|----|----|----•...Mar. Ther. SCHULL (1801-53) x Heerlen 1841 Frans. Th. DANIELS (1809-72)
|----|
|----|----•...Mar. Ther. SCHULL (1780-1834) x Heerlen 1806 Rein. HARTMANS (1746-)
|----|----|----•...Ant. HARTMANS (1806-69) x Kerkrade 1834 An. Elis. VANKAN (1810-74)
|----|----|----|----•...Joh. Ger. HARTMANS (1841-1922) x Vaals 1863 Joan. Mar. JANSSEN (1834-)
|----|----|----|----|----•...Joan. M.H.C. HARTMANS (1874-) x Vaals 1894 Frans Gil. SCHWEDEN (1868-)
|----|----|----|----•...Lud. HARTMANS (1848-1938) x Simpelveld 1874 An. Mar. PETERS
|----|
|----|----•...Ant. SCHULL (1783-) x Heerlen 1808 Mar. Ida POLMANS (1769-1829)
|----|
|----|----•...An. Mar. SCHULL (1786-1866) x Heerlen 1822 Paul JUTTEN (1841-)

Andries Sistermans


Mathijs van de Berg wordt 2 jan. 1710 gedoopt in Heerlen als zoon van Mathijs en Anna Draeven. Hij woont in Heerlerheide en is akkerman en bewerkt land dat zijn vrouw geλrfd heeft, bezit ook vee en een groot aantal bijenkorven.
Hij trouwt op 21 juli 1736 in Heerlen met Margaretha Muijs, gedoopt 8 maart 1704 in Brunssum als dochter van Woltheris en Cornelia Clooten. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1737 en 1747. Oudste dochter Maria Anna trouwt met Andries Sistermans*. Margaretha overlijdt 17 apr. 1763 in Heerlen en laat haar man het vruchtgebruik na van haar goederen.
Op 1 mei 1773 wordt op grond van bezwarende verklaringen van gevangenen tot arrestatie van tien mannen in Heerlen besloten, waaronder Mathijs. Bij het eerste verhoor op 3 mei en de confrontaties tegen aanklagers blijft hij zijn onschuld betuigen. Om hem tot bekentenissen te brengen is hij veroordeeld tot scherper examen. Dat vindt 5 mei plaats en Mathijs doorstaat de eerste graden van de tortuur, maar na een uur in de stroppade gehangen te hebben bekent hij misdrijven en beschuldigt ook anderen personen. Om van de pijn te bekomen krijgt hij enige pauze, maar daarna gaat de ondervraging door. De eis van de officier is afkappen van twee vingers van de rechterhand en radbraken, maar de schepenen besluiten tot een 'gewoon' doodvonnis. Mathijs sterft 63 jaar oud op 15 juni 1773 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.

Opmerking: De kinderen moeten juridisch optreden om de erfenis van hun moeder, het landbezit niet te verliezen.


ZIE VERDER:

— Documenten: Als landeigenaar
..........Arrestatiebevel 1 mei 1773
..........Verhoor 3 mei 1773
..........Confrontatie met Andries Gornι en Hendrik Kreijten 3 mei 1773
..........Aanvraag scherpexamen 4 mei 1773
..........Interrogatoriλn voor scherp examen
..........In: Scherp examen Nicolaas Hersseler 4/5 mei 1773
..........Lijst scherper examen 5 mei 1773
..........Verkoop levende have en kar 5 mei 1773 e.v.
..........Scherp examen 5 mei 1773
..........Recollectie 6 mei 1773
..........Decreet confrontatie tegen div. 7mei 1773   Tegen Herman Sengen....Tegen Mathijs Sengen
..........In: Scherp verhoor Herman Sengen 24/25 mei 1773
..........In: Scherp examen Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........Vonnis 12 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Frans Bouwman 30 juni 1773
..........In: Nader scherp verhoor Nicolaas Herseler 6 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Beschuldiging van Leonard Spierts
..........Rekest van kinderen bij confiscatie goederen
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 29 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 345, 370 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 94/5, 185, 245
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER