Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSistermans


525

Andries Sistermans uit Nieuwenhagen, gevlucht, verbannen 1775...Andr. SISTERMANS ( 1724-) x Heerlen 1759 An. Mar. VAN DE BERG (1737-62) [zie 027]Matthijs van den Berg

Herman Heugens


Andries Sistermans wordt 25 mei 1724 gedoopt in Heerlen als zoon van Joannes en Anna Maria Otermans. Woont in Nieuwenhagen bij zijn zuster Anna Maria, getrouwd met Petrus Reumkens, bezit wat stukken land dat verpacht is aan Urling Odekerken, en trouwens belast met een lening van 100 gulden, heeft weinig roerende goederen.
Hij trouwt 12 aug. 1759 in Heerlen met de twaalf jaar jongere Maria Anna of Anna Maria van de Berg, gedoopt 12 mei 1737 aldaar als dochter van Matthijs van den Berg* en Margaretha Muijs. Uit dit huwelijk geen kinderen en Anna Maria overlijdt 26 juni 1762 in Heerlen.
In de loop van mei en juni 1773 leggen diverse gedetineerden, zoals Herman Heugens* op 9 juni belastende verklaringen af. Arrestatiebevel op grond van deze beschuldigingen op 30 juli 1773, maar Andries is gevlucht. Hij negeert alle publieke dagvaardingen en wordt bij verstek 23 mei 1775 "ten euwigen daege" verbannen. Er zijn geen tekenen van leven meer van hem na de vlucht.

Opmerking: De familie van Andries betaalt de getaxeerde waarde van het onroerend goed aan de rentmeester van de domeinen om deze in bezit te houden. Ze betalen niet voor een perceel op de Langenberg, wel wetend dat dit op Spaans (Oostenrijks) territoir ligt, waar het Heerlense gerecht geen zeggenschap heeft.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........Als eigenaar van land
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Inventaris huisraad bij zuster 31 jan. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Scheiding en deling goederen 4 juli 1775

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 376 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 256, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER