Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

Emailde Bie


028

Matthijs de Bie, boer in Hoensbroek, ontsnapt

•...Mat. DE BIE (1690-) x 1° Hoensbroek 1716 Maria SISTERMANS (-1723)
|....x 2° Hoensbroek 1724 Maria A CAMPO (1692-1747)
|
|----•...1) Maria DE BIE (1716-) x Hoensbroek 1745 Chris. CLAESSENS (1722-)
|----|
|----|----•...Johan CLAESSENS (1747-) x Heerlen 1775 Mar. Cath. BISSCHOPS (-1801)
|----|
|----|----•...Math. CLAESSENS (1749-) x Heerlen 1771 Mecht. RUIJTERS
|----|----|----•...Mar. Elis. CLAESSENS (1780-) x Ubach o. Worms 1802 Seb. Mat. LANDTRETER (1780-)
|----|----|----•...Leon. CLAESSENS (1784-1857) x Schaesberg 1808 An. Cath. CORDEWENER (1780-1858)
|----|----|----|----•...Hend. Jos. CLAESSENS (1813-89) x Heerlen 1844 An. M.J. HEILIGERS (1817-)
|----|----|----|----•...Chris. Jos. CLAESSENS (1817-) x Bardenberg 1849 Mar. Sib. PLOUM (1825-)
|----|----|----•...Mar. Hel. CLAESSENS (1790-) x Heerlen 1818 Joh. M.E. THEUNISSEN (1783-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida THEUNISSEN (1818-86) x Heerlen 1840 Joh. Wil. MERKELBAG (1815-)
|----|----|----|----|----•...Joh. Wil. MERKELBAG (1840-) x Heerlen 1866 Mar. Magd. GERRITS (1842-) [zie 177]
|----|----|----|----|----|----•...Joh. Mich. MERKELBAG v Luik 1895 Emma A.L. HAYOIS
|----|----|----|----|----•...Serv.Leo. MERKELBAG (1857-) x Heerl. 1881 An.Cat. LINDELAUF (1860-1940) [zie 306]
|----|
|----|----•...Adam CLAESSENS (1754-1838) x Amstenrade 1817 Mar. Hel. GIELKENS
|----|----|----•...Mar. An. CLAESSENS (-1861) x Schinnen 1825 Joh. Ger. FLORAX (-1859)
|----|----|----|----•...Adam FLORAX (1828-94) x Schinnen 1861 Mar. Joan. OTERMANS (-1902)
|----|----|----|----|----•...Hend. FLORAX (1869-) x Geleen 1895 Maria KOENEN
|----|----|----|----•...Christ. FLORAX (1829-1905) x Merkelbeek 1854 Mar. Hel. HENDRIX (-1908)
|----|----|----|----•...Maria FLORAX (-1893) x Schinnen 1860 Joh. Hend. VLEUGELS (1830-1918)
|----|----|----•...Christ. CLAESSENS x 1° Hoensbroek 1856 Mar. Apol. LIMPENS
|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1835 Joan. Mar. SCHIFFELERS
|
|----•...1) Chris. DE BIE (1718-71) x Hoensbroek 1749 Aleid REUMKENS (1718-89) [zie 467]
|----|
|----|----•...Mar. Cath. DE BIE (1749-) x Bingelrade 1779 Johan MEULENBERG (-1820)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Elis. MEULENBERG (1782-1861) x Herm. GELISSEN (-1869)
|----|----|----|----•...Math. GELISSEN(1826-86) x Urmond 1851 Barb. HERMANS (1824-93)
|----|----|----|----|----•...Petron. GELISSEN (1853-) x Geleen 1882 Frans Salv. MEVISSEN (1850-)
|----|----|----|----|----•...Cath. Elis. GELISSEN (1851-1919) x Urmond 1888 Henr. SPIJKERS
|----|----|----|----|----•...Joh. Math. GELISSEN (1860-99) x Urmond 1894 Mar. Hend. VERKOELEN
|----|----|----|----|----•...Lod. GELISSEN (1866-) x Geleen 1894 Joan. Cath. NIJSTEN
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hel. MEULENBERG (1785-1861) x Chris. MULIJ (-1867)
|----|----|----|----•...Joh. Lamb. MULIJ (1822-88) x Oirsbeek 1851 Mar. Gertr. THEUNISSEN (-1868)
|----|----|----|----|----•...Philom. MULIJ (1854-) x Oirsbeek 1875 Ger. Jos. SENDEN (1846-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. MULIJ (1857-) x Munstergeleen 1875 Ger. Hend. ROBERTS (1849-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Hel. MULIJ (1860-) x Brunssum 1884 Joh. Jos. VAUTS (1854-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. MULIJ (1865-) x Heerlen 1891 Joh. Petr. LEERS (1863-1917) [zie 239]
|----|----|
|----|----|----•...Lamb. Petr. MEULENBERG (1793-1858) x Amstenrade 1817 Mar. Sof. SOUREN (-1869)
|----|----|----|----•...Joh. Wil. MEULENBERG (1823-) x Wittem 1856 Reg. Hub. BERTRAND
|----|----|----|----•...Joh. Rein. MEULENBERG (1829-1902) x Oud Valkenburg 1864 Mar. Ida HAESEN (1832-)
|----|----|----|----|----•...An. Mar. MEULENBERG (1871-) x Berg en Terblijt Hub. MOLIN (1860-)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. MEULENBERG (1833-) x Amstenrade 1863 Joh. Heinr. LάTZ (1823-)
|----|----|----|----|----•...Lod. H.A.J. LάTZ (1866-1942) x Heerlen 1892 Mar. Kath. LEMMENS (1867-1920 [zie 230]
|----|----|----|----|----•...Jacob LάTZ (1873-1936) x Bocholtz 1898 Mar. Jos. LENNARTZ
|----|
|----|----•...Fr. Wil. DE BIE (1759-1828) x Hoensbroek 1788 Mar. Mecht. MEULENBERG
|----|----|----•...Mar. Gert. DE BIE (1808-61) x Brunssum 1832 Joh. Hend. CREMERS
|----|----|----|----•...Paula CREMERS (1837-73) x Brunssum 1868 Jan Arn. MASSING
|
|----•...2) Johan. DE BIE (1727-1792) x 1° Sittard 1761 Corn. HAMERS (1742-)
|----|....x 2° Sittard 1782 Mecht. BάSCHENS
|----|----•...1) Math. De BIJE (1762-) x Sittard 1790 Mar. Ida BREUCKERS
|
|----•...2) Joanna DE BIE (1734-1800) x Hoensbroek 1774 Petr. LECKEUR (LE KEU) (-1810)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. LACEUR (LE KEU) x Hoensbroek 1794 Joh. Rein. CUSTERS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Petr. CUSTERS (1795-) x Hoensbroek 1822 An. Barb. PAKBIER
|----|----|----|----•...Jan. Rein. CUSTERS (1823-88) x Brunssum 1854 Mar. Corn. WILLEMS
|----|----|----|----•... x 2° Hoensbroek 1860 Mar. Cath. DELAHAYE
|----|----|----|----•...Ger. Jos. CUSTERS (1829-1905) x 1° Schinveld 1858 Mar. Cath. BRUIJKERS
|----|----|----|----•... x 2° Schinnen 1878 Mar. Mecht. DORMANS (1833-)
|----|----|----|----•...Jan. W.H. CUSTERS (1837-1907) x 1° Gulpen 1868 Mar. M.C. MOBERS
|----|----|----|----•... x 2° Heerlen Mar. Elis. SIJBEN (1838-99) [zie 522]
|----|----|----|----•...Mar. Cath. CUSTERS (1839-72) x Heerlen 1858 Jan Petr. HAMAEKERS
|----|----|
|----|----|----•...An. Marg. CUSTERS (-1860) x Jan Wil. WILLEMS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. C. WILLEMS (1836-) x Hoensbroek 1872 Petr. Jos. GERARDS
|----|----|
|----|----|----•...Cath. Elis. CUSTERS (1801-72) x Hoensbroek 1837 Jan HAARTMANS
|----|----|----|----•...Jan Rein. HAARTMANS (1839-) x Hoensbroek 1868  Mar. H.Ph. CUSTERS
|----|----|----|----|----•...Petr. Jos. HAARTMANS (1874-) x Oirsbeek 1899 Mar. G.H. PENNINGS
|----|----|
|----|----|----•...Ger. Jos. CUSTERS (1809-) x Amstenrade 1832 Mar. Hel. VLEUGELS (1813-87)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. CUSTERS (1833-) x Amstenrade 1864 Jan Rein. PACKBIER
|----|----|----|----•...An Barb. CUSTERS (1845-) x Amstenrade 1879 Hub. Jos. DELAHAIJE (1829-1907)  [zie 307]
|----|----|----|----•...Mar. Hub. CUSTERS (1848-) x Amstenrade 1879 Jos. MANNENS
|----|----|----|----•...An Elis. CUSTERS (1851-93) x Amstenrade 1879 Jan W. S. LENSSEN
|----|----|----|----•...Jan Wilh.. CUSTERS (1855-1904) x Heerlen 1892 Mar. Cath. CUSTERS (-1937)Peter Ponts

Mathijs Ponts

Hendrik WitmaekersMathijs de Bie wordt 28 april 1690 gedoopt in Hoensbroek als zoon van Laurentius en Maria Bruls. Woont in Hoensbroek op de Muisberg, (Kouvenrade?) en zou met zijn buren, de familie Ponts, op gespannen voet leven, is akkerman en heeft een paard. Zijn uiterlijk wordt in een opsporingsverzoek d.d. 17 okt. 1743 als volgt beschreven: '... is middelmaetigh, en wat kleijsper van postuijre, bleeck ende magerachtigh van aengesicht, heeft peckswart haijren, een weijnigh duijckende sijn hooft en schouderen, weshalve hij oock onder de bande genoemt wierde de Huijck. Is oudt ontrent 50 jaeren'.
Hij trouwt 20 febr. 1716 in Hoensbroek met Maria Sijstermans. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1716 en 1721. Maria wordt 13 aug. 1723 in Hoensbroek begraven. Mathijs hertrouwt 5 okt. 1724 in Hoensbroek met Maria a Campo, gedoopt aldaar op 8 juni 1692 als dochter van Martinus en Catharina Bruls. Uit dit huwelijk worden  vier kinderen geboren tussen 1725 en 1734.
Mathijs wordt mogelijk aug./sept. 1743 opgepakt na de verklaringen onder foltering van Mathijs* en Peter Ponts. Op 10 sept. leggen Peter Cremers en zijn vrouw een verklaring af over de slechte relatie tussen de Bie en de Pontsen. Mathijs is onderworpen aan foltering, maar ontsnapt eind sept.uit de kerker.
In Schinnen en Echt wordt hij na die tijd pas als medeplichtige genoemd, zoals door bijvoorbeeld door Hendrik Witmaekers*. Het gerecht van Hoensbroek noteert over de Bie en twee anderen "die men oock naerderhandt bevonden heeft door verscheijde concordante betichtingen soo van geλxecuteerdens tot Schinnen, Amstenraedt ende Montfoort, als oock door hunne eijge confessiλn groote en fameuse schelmen te sijn." Op zeker moment moet het proces tegen gestopt zijn, maar we weten niet hoe en wanneer.
Waar Mathijs zelf gebleven is weten we evenmin. In 1749 in Hoensbroek en in 1762 in Sittard wordt hij vermeld als peter bij de doop van kleinzoons die beiden naar hem vernoemd zijn. Trouwens een aanwijzing dat er geen vonnis is, want een kind vernoem je niet naar een veroordeelde, dat brengt ongeluk. Wanneer en waar Mathijs gestorven is blijft onbekend,
Maria a Campo overlijdt op 17 dec. 1747 in Hoensbroek.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743 ..........
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........In: Scherp verhoor Hendrik Witmakers 25/26 nov. 1743
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 20, 26, 38, 48 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 140
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 255 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 7, 127, 145, 149/50, 152, 155, 159, 162, 165, 182
..........'Deel II (2020)' p. 185, 'Deel III (2020)' p. 67, 118/9, 155, 180, 213, 215.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER