Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailReumgens - Reumkens


466

Laurens Reumgens uit Spekholzerheide, gefolterd, galg 1745

...Laur. REUMGENS (1714-45) x Heerlen 1742 Mar. Elis. KERSTEN (1721-) [zie 284]Nic. Reumkens

Joannes Kersten

Maria Scheeren

Mich.Kersten

Joannes Rehaen

Joannes Mertens

Laurens Reumkens wordt 13 nov. gedoopt 1714 in Heerlen als zoon van Theodorus en Odilia Vroh, een broer van Nicolaas Reumkens*. Woont vermoedelijk in Spekholzerheide of daar dichtbij, van kostwinning en welstand is niets bekend.
Hij trouwt 7 april 1742 in Heerlen Maria Elisabeth Kersten, gedoopt aldaar 10 febr. 1721 als dochter van Joannes Kersten* en Maria Scheeren*. Haar vader is een broer van Michiel Kersten* en van Anna Maria Kersten getrouwd met Joannes Rehaen*. Uit het huwelijk van Laurens en Maria Elisabeth worden twee zoons geboren: in 1742 en 1744.
Laurens wordt 28 sept. 1743 samen met elf andere inwoners van Kerkrade gearresteerd, beschuldigd door een aantal gevangenen. Gevangen gezet in kasteel Herzogenrath waar het proces is gevoerd, waarbij zijn bezweringen dat hij onschuldig is worden gebroken door verhoor onder tortuur 24 en 25 jan. 1745, met op 27 jan. recollectie. Samen met Michiel Kersten, Joannes Mertens* en Joannes Rehaen, weet hij een met bloed geschreven briefje uit de gevangenis te laten smokkelen, waarin ze betuigen onschuldig te zijn en hun vrouwen smeken een advocaat in te schakelen. Dit briefje bereikt inderdaad Brussel en zorgt, samen met andere protesten voor een opschorting van de processen, maar toch wordt na een lange gevangenschap een doodvonnis uitgevoerd. Laurens sterft 30 jaar oud op 28 jan. 1745 aan de galg bij Spekholzerheide onder Kerkrade.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
.......... Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Recollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
..........Scherp examen 24/25 jan. 1744
..........Recollitie 27 jan. 1744
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Continuatie scherp verhoor Joannes Rehaen 1 febr. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744
..........Brieven uit de gevangenis gesmokkeld
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746
..........Staat gerechtskosten

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 128/9 [noodkreet om hulp] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 81, 194, 198, 243, 245 [samenvatting], 269
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' (In "Kerkrade onderweg' 1993) p. 18
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 131, 133/4, 178. 'Deel II (2014)' p. 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 117/8, 'Deel II (2020)' p. 129, 138, 140, 143
..........'Deel III (2020)' p. 123, 144, 160, 172, 177/8, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


467

Christiaen Reumkens uit Overbroek, gefolterd, ontsnapt galg 1743

...Chris. REUMKENS (1695-) x Wijnandsrade 1718 Maria ONNOUW (1697-)
|----•...Aleid REUMKENS (1718-1789) x Hoensbroek 1749 Chr. DE BIE (1718-71) [zie 028]Peter Ponts

Mathijs Ponts

Mathijs
de Bie


Joannes
KnorenChristiaan Reumkens wordt 7 febr. 1689 gedoopt in Brunssum als zoon van Matthijs Rumkens en Alarda Arnoldi. Hij woont in Overbroek onder Hoensbroek en er zijn geen gegevens over de manier waarop hij aan de kost komt of zijn welstand. In een opsporingsverzoek d.d. 17 okt. 1743 als volgt beschreven: '... is eenen langen smalen kerl oudt ontrent de 50 jaeren, is lanckachtigh, bleeck, ende een weijnigh pockdaeligh van aengesicht, met swerte oooghen, en swerte smisachtige haijren, draeght eenen witt-grauwachtigen rock. Ende desselfs vrouwe Marie Onnouw, die met hem weggegaen is, is lanck, swaer en dick van postuijr, in den ouderdom tusschen viertigh en vijtigh jaeren'.
Christiaan trouwt 1 juni 1718 in Wijnandsrade de negen jaar jongere Maria Onnouw, gedoopt aldaar 27 aug. 1697 als dochter van Willem en Anna Heuts. Uit dit huwelijk worden van 1718 tot 1734 acht kinderen geboren.
Hij wordt genoemd door Peter* en Mathijs Ponts* als medeplichtige van een bende dieven. Op 3 sept. 1743 naar het huis van griffier Horstmans gelokt, gearresteerd en ingesloten op kasteel Hoensbroek. Op 3, 4 en 5 okt. gefolterd en legt daarbij bezwarende verklaringen of over anderen, maar weet in de nacht van 6 op 7 okt te ontsnappen uit de kerker. Christiaan vlucht samen met zijn vrouw naar Eupen en later beweren de autoriteiten zonder enig bewijs dat hij daar gevangen zou zijn gezet en weer was ontsnapt. Op 17 okt. gaat er een opsporingsverzoek uit voor hem en voor de in sept. uitgebroken Mathijs de Bie* en Joannes Knoren*.
Christiaan voelde zich 'ten uijtersten beswaert' omdat hij door de pijn tijdens de tortuur onschuldige mensen had beticht van misdrijven en gaat bij de pastoor van Brunssum over zijn gewetensnood vertellen. Later is in een notariële akte vastgelegd dat hij als medeplichtige een aantal namen genoemd had die een andere gevangene hem via de gerechtsbode had doorgegeven of die hem waren toegefluisterd waren door de grifffier of zelfs de beul.
Tussen 31 maart en 27 mei 1744 wordt hij nog meerdere malen geciteerd, dat wil zeggen hij wordt opgeroepen zich weer bij het gerecht te melden. Maar Christiaan doet dat niet, en hij is 'in effigie' gehangen. Hijzelf is voorgoed verdwenen.lden. Maar Christiaan doet dat niet, hij is voorgoed verdwenen.
Mogelijk is zijn vrouw Maria Onnouw 8 sept. 1757 in Wijnandsrade begraven.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 140
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 62 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194/5, 198, 259 [samenvatting]
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 115 [verklaring bij pastoor van Brunssum] *
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 71, 168. 'Deel II (2014)' p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 7, 127/8, 131, 145, 149, 152, 159/63, 165
..........'Deel II (2020)' p. 151, 177/8, 180, 183, 188, 'Deel III (2020)' p. 122, 145, 150, 152, 155, 180, 216, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


469

Claes aan de Kook, dagloner uit Heerlen, gefolterd, galg 1773...Nic. REUMKENS (1718-73) x Heerlen 1754 Maria MENTZ (1725-86)
|----•...Joan. Mar. REUMKENS (1761-) x Heerlen 1786 Mat. VROMEN (1761-) [zie 599]
|----•...Ida REUMKENS (1769-1839) x Heerlen 1789 Andr. GORNÉ (1762-1815) [zie 191]

Laurens Reumkens

Willem Herzog

Nicolaas Reumkens, genaamd 'Claes aen de Kook', wordt 11 juli 1718 gedoopt in Heerlen als zoon van Theodorus en Odilia Vroh, een broer van Laurens Reumkens*. Woont onder Heerlen aan de Kook, verdient de kost als dagloner, wordt tevens genoemd als schoenmaker en heeft ook wat grond die later bijna 100 gulden opbrengt.
Hij trouwt 6 okt. 1754 in Heerlen op 36-jarige leeftijd met de acht jaar jongere Maria Meens, gedoopt aldaar 11 nov. 1725 als dochter van Joannes Mentz en Elisabetha Spijckers. Uit dit huwelijk worden van 1755 tot 1769 zeven kinderen geboren.
Genoemd tijdens verhoren onder foltering van Heerlens gevangenen als lid van de grote dievenbende, is Nicolaas begin mei 1773 opgepakt en overgebracht naar het Landshuis in Valkenburg waar hij in strikte detentie is gezet. In de verhoren van 11 en 15 mei en ook later houdt Nicolaas staande onschuldig te zijn. Dientengevolge wordt hij veroordeeld tot een scherp examen, een verhoor met toepassing van martelwerktuigen om hem te dwingen. dat gebeurt 4 en 5 juni en na die tortuur bekent hij wel. Op 12 juni is hij nog ingezet om Willem Herzog* in confrontatie te beschuldigen. Op grond van zijn bekentenissen is hij ter dood veroordeeld.
Op 15 juni 1773 sterft Nicolaas 54 jaar oud aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.
Maria Meens overlijdt 8 okt. 1786 in Heerlen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........Lijst scherper examen 4 & 5 juni 1773
..........Beschuldigingen
..........In: Scherp verhoor Frans Bouwman 30 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 29 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 133 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 372, 375 [samenvatting], 378
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 94, 102, 246
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER