Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailScheeren


489

Maria Scheeren, vrouw uit Drie Vogels, gefolterd, galg 1744

...Maria SCHEEREN (-1744) x Kerkrade 1719 Johan KERSTEN [= 284]Merten Scheeren

Joannes Kersten

Joannes Rehaen

Laurens Reumgens

Maria Scheeren is een dochter van Arnold en Catharina Peters, en een zuster van Merten Scheeren*. Zij woont in het gehucht Drievogels in bank Heerlen op de grens met Kerkrade met haar man die enig land bezit en ook veldbode is.
Zij trouwt 21 okt. 1719 in Heerlen Joannes Kersten*, een broer van Anna Maria Kersten getrouwd met Joannes Rehaen* en van Michiel Kersten*. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren van 1721 tot 1736, waaronder Maria Elisabeth Kersten getrouwd met Laurens Reumgens*.
De procureur van de schout van Heerlen heeft 26 juni 1743 haar man gearresteerd en als hij twee dagen later huiszoeking komt doen vlucht Maria weg, maar wordt toch opgepakt. In haar huis zijn goederen aangetroffen die een jaar tevoren gestolen werden, op 4 juli 1742 tijdens de inbraak bij Keularts in Locht onder Heerlen. Zij wordt in de bouwvallige Gevangenentoren van Heerlen opgesloten tot de schepenen 2 juli de arrestatie goedkeuren en dan wordt ze overgebracht naar het Landshuis in Valkenburg. Haar dossier is niet bewaard gebleven, maar in de criminele rol van Heerlen staan gegevens. Zij wordt verhoord 1 aug. en dan gebeurt er een tijd niets, althans haar man slaagt erin uit te breken en te verdwijnen. In jan./febr. 1744 wordt zij weer verhoord en dan de 19 en 21 febr. scherp verhoord. Op 9 apr. dient de officier zijn strafeis in, maar op 7 mei wordt Maria nóg eens scherp verhoord. Daarna is een doodvonnis uitgesproken en sterft zij 12 mei 1744 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.
Volgens een gerucht in Heerlen in maart 1751 zou Joannes Kersten in Gulik terechtgesteld zijn.

ZIE VERDER:

— Documenten: Goedkeuring arrestatie 29 juni1743
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 58
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 132/3 [arrestatie]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 81, 193, 197/8, 268/9, 371 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 138/9. 'Deel II (2014)' p. 238
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 114, 117, 120, 'Deel II (2020)' p. 100, 102
..........'Deel III (2020)' p. 159/62, 172, 247.
© Maaike van Eekelen


490

Merten Scheeren uit Kerkrade, galg 1745

...Mart. SCHEEREN (1793-45) x Cath. PELSERS (-1762)
|
|----...Mar. Cath. SCHEEREN (1729-) x 1º Kerkrade 1755 Mat. LEJEUNE (-1760)
|----|....x 2º Kerkrade 1761 Hendr. MEURS
|----|
|----|----...1) Bern. Hend. LEJEUNE (1758-) x Kerkrade Mar. Jos. ESSERS (1757-1818)
|----|----|
|----|----|----...Joh. M.J. LEJEUNE (1790-1852) x 1º Kerkrade 1818 An. Elis. LENNERTZ (1792-1826)
|----|----|----|...x 2º Kerkrade 1827 Mar. Jos. GIESSEN (1795-1863)
|----|----|----|
|----|----|----|----...1) Wil. J.H. LEJEUNE (1821-) x Kerkrade 1844 Mar. E.J. HAMERS (1816-91)
|----|----|----|----|----•...Math. Jos. LEJEUNE (1848-) x 1° Simpelveld 1878 Mar. Hub. VLIEX (-1891)
|----|----|----|----|----|....x 2° Simpelveld 1893 Mar. Elis. HOUBEN
|----|----|----|----|----•...Petr. Jos. LEJEUNE (1858-) x Kerkrade 1895 Mar. Ther. STEVENS
|----|----|----|
|----|----|----|----...2) Wil. Jos. LEJEUNE (1833-) x Kerkrade 1859 An. Cath. BOST
|----|----|----|----|----•...Arn. H.J. LEJEUNE x Heerlen 1893 Mar. Hub. SISTERMANS
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Hub. LEJEUNE (1835-72) x Kerkrade 1865 Joh. Jac. MONZEN (1834-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...An. Cath. LEJEUNE (1838-) x Kerkrade 1863 Godf. VONCKEN
|----|----|----|----|----•...Leon. VONCKEN x Kerkrade 1893 Mar. Hub. CROMBACH
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. VONCKEN x Kerkrade 1899 Joh. Leon. KUYPERS
|
|----...Joh. Leon. SCHEEREN (1733-91) x Kerkrade 1756 Mar. An. COXMaria Scheeren

Joannes Kersten

Christiaan Kerckhoffs Hendriksz.

Merten Scheeren wordt 5 mei 1703 gedoopt in Heerlen als zoon van Arnold en Catharina Peters, een broer van Maria Scheeren* getrouwd met Joannes Kersten*. Woont onder Kerkrade, kostwinning en welstand zijn niet bekend.
Hij trouwt met Catharina Pelsers en uit dit huwelijk worden van 1728 tot 1736 vier kinderen geboren.
Merten wordt genoemd door gevangen tijdens scherpe verhoren als complice bij verscheidene inbraken. Hij is begin juli 1743 gearresteerd en opgesloten in kasteel Herzogenrath waar hij wordt verhoord en 14 aug. in confrontaties beschuldigd door onder meer Christiaan Kerckhoffs Hendrikszoon*. Bekent zonder tortuur en daarvan 19 aug. recollectie. Na een lange tijd in de gevangenis sterft hij, 41 jaar oud, op 28 jan. 1745 aan de galg bij Spekholzerheide onder Kerkrade.
Catharina Pelser overlijdt 9 maart 1762 in Kerkrade.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Recollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744
..........Staat gerechtskosten 1751

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 54
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 81, 193, 245 [samenvatting], 269/70
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' (In "Kerkrade onderweg' 1993) p. 18
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 130, 134. 'Deel II (2014)' p. 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 117/9, 'Deel II (2020)' p. 140/2
..........'Deel III (2020)' p. 123, 177/8, 244.
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER