Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRehaen


463

Joannes Rehaen, kleermaker in Kerkrade, gefolterd, galg 1745

...Johan REHAEN (1714-45) x Kerkrade 1732 An. Mar. KERSTEN (1712-81)
|----•...Mar. Sib. REHAEN (1736-1812) x Kerkrade 1781 Hend. HENSGENS (-1813)

Joannes Kersten

Michiel Kersten

Joannes Mertens

Laurens Reumgens


Joannes Rehaen, is afkomstig uit Möngen (?), woont onder Kerkrade, eerst in Bleyerheide en sinds zijn huwelijk in Kalbert bij Drievogels op de grens met Heerlen, kleermaker van beroep.
Hij trouwt 17 febr. 1732 in Kerkrade met de 19-jarige Anna Maria Kersten, gedoopt aldaar op 2 mei 1712 als dochter van Joannes en Maria Lenertz. Zij is een zuster van Joannes Kersten* en van Michiel Kersten*. Uit het huwelijk van Joannes en Anna Maria worden twee kinderen geboren in 1736 en in 1743.
Arrestatie 28 sept. 1743 samen met elf andere inwoners van Kerkrade, beschuldigd door een aantal gevangenen. Op 22 okt. verhoord en blijft na ontkennen van medeplichtigheid aan enig misdrijf meegdaan te hebben, blijft hij lang in de gevangenis. Op 30 jan. 1744 worden belastende verklaringen van acht gevangenen genoemd om hem tot scherper examen te veroordelen. Dezelfde dag is hij aan de foltering onderworpen en die wordt 1 febr. voortgezet en dan bekent hij, noemt vele andere als complicen en bevestigt dit op 3 febr. bij de recollectie. (NB Dit gebeurt allemaal net voordat de Raad van Brbant 8 febr, 1744 een moratorium bepaalt voor de procedures en de protocollen zijn er vooral op gericht op zoveel mogelijk verdachten te noemen in de juiste juridische vorm).
Samen met Michiel Kersten, Joannes Mertens* en Laurens Reumgens* weet hij een met bloed geschreven briefje uit de gevangenis te laten smokkelen, waarin ze betuigen onschuldig te zijn en hun vrouwen smeken een advocaat in te schakelen. Dit briefje bereikt inderdaad Brussel en zorgt, samen met andere protesten voor een opschorting van de processen, maar toch wordt hij na een lange gevangenschap, uiteindelijk 26 jan. 1745 tot de dood veroordeeld. Joannes sterft 28 jan. 1745 aan de galg bij Spekholzerheide onder Kerkrade.
Anna Maria overlijdt 10 sept. 1781 in Kerkrade.

Opmerking: De aanhef van het verzoek tot scherpere examinatie luidt 'Het is te geefs dat den beclaegde bij sijne negative responderingen personeel van den 22 octobris 1743 sijne welverdiende straffe geheel soude Eluderen, aengesien dat de beclaegde meer als genoegh werd overtuijgt door sijne mededaders dat hij ontwijfelijck moet plichtig wesen aen die Criminele faiten tot sijne last geposeert bij interogatorien'. En verder wordt aangevoerd 'dat hij is van de familie aengetrouwt van den fameusen geweldenaaer Joannes Kersten'.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........Besluit tot verhoren 19 okt. 1743
..........Vragen voor verhoor 22 okt. 1743
..........Verhoor 22 okt. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Recollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744 &  Recollitie 27 jan. 1744
..........Advies tot scherp examen 30 jan. 1744
..........Besluit tot scherp verhoor 30 jan. 1744
..........Vragen voor Scherp verhoor 30 jan. 1744
..........Protocol scherper examen 30 jan. 1744
..........Continuatie scherp verhoor 1 februari 1744
..........Recollitie 3 februari 1744
..........Brieven uit de gevangenis gesmokkeld
..........Staat gerechtskosten

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 54 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 128/9 [noodkreet om hulp] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 81, 194, 198, 243, 245 [samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' (In "Kerkrade onderweg' 1993) p. 18
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 108, 130/1, 133/4, 178.
..........'Deel II (2014)' p. 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 129, 138/40, 143
..........'Deel III (2020)' p. 123/4, 144, 177/9, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER