DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examenAdvies tot scherper examen van Joannes Rehaen 30 jan. 1744 Kerkrade
RHCL Maastricht - LvO 2399

 

Exhibitum in judicio
den 30 januarij 1744Inscriptie pro tortura

.....Tot last van
Joannes Rehaen gedetineerde
en beclaegde.

 Het is te geefs dat den beclaegde
bij sijne negative responderingen
personeel van den 22 octobris 1743
sijne welverdiende straffe geheel
soude Eluderen, aengesien dat de
beclaegde meer als genoegh werd
overtuijgt door sijne mededaders
dat hij ontwijfelijck moet plichtig
wesen aen die Criminele faiten tot
sijne last geposeert bij interogatorien
   1*  resp. 19 sept. recoll.
          23e N 2
   2*  resp. 28 sept. recol. 3 oct. N
   3*  26 sept. recol. 27e N 7
   4*  1 oct. recol. 3e N
   5*  Math. vande Hoff
         resp. 30 sept. recol. 3 oct. N
   6*  18 sept. recol. 23e N 6
   7*  25 sept. recol. 27e N 5
   8*  20 sept, recol. 23e N


als namentlijck door
Claes Werrij 1*
Jacob Creuen 2* Matthijs Creuen 3*
Matthijs Crombag 4* Matthijs van
de Hof 5*
Leonard Vrancken 6*
Willem Bock 7* Claes Pelser 8*
alle wettelijck gehoort, ende
gepersisteert hebbende bij denselve
respective recolleringen.
Daerbij nog concurrerende dat den
beclaegde bekent kennisse te
hebben gehad met veel der voors.
Complicen en andere gove/tives,
ende ook dat hij is van de familie
aengetrouwt van den fameusen
geweldenaaer Joannes Kersten
den jongen.
So dat de voors. bewijsen meer
als suffissant sich vertoonen om
den beclaegde bij Scherper
Examinatie naer behoeren te
praessen ter Confessies van sijne
Schelmstucken en ook besonder
van sijne Complicen

Oversulks versoeckende
Concludeeren dat den voors.
Joannes Rehaen als nu bij Decreet
van dese wettelijck mag worden
gewesen tot de Torture ordinair
Servatis ServandisImplorerende

G. Rasquin

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER