DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen


Besluit tot scherp verhoor van Joannes Rehaen 30 jan. 1744

RHCL    Maastricht    LvO   2399

 


Extraordinarissen dagh gehouden op
den Casteele van S'hertogenrode
heden den 30 jan. 1744 overmits
Dionys de laHaije, Alexander Souren,
P.C. Poyck resp. Schepenen ende
greffier der bancke ende justitie
van Kerckrode, ende Willem Kessels
Peter Hulsgens Schepenen der bancke
ende justitie van Mercxstein als
hiertoe specialiter geauthoriseert
ende geassumeert sijndeDen heere officier nom. officij claegere exhibeert tot laste van den gedetineerden ende beclaeghde Joannes Rehaen Criminele Conclusie, dijen onvermindert inscriptis Concluderende als daerbij naementlijck alsnu tot decret van torture Servatis Servandis

decret

Schepenen gesien ende geleth hebbende soo op het geproponeerde als mede oock op de Criminele Conclusie ende den inscriptis van d'heere officier heden geexhibeert, accorderen in cas van veerdere ontkentenisse tot laste van den voorschreven Joannes Rehaen de versochde tortuijre den uijtersten grade toe, om hetzelve voorgegaen sijnde, verders in saecke gedisponeert te worden naer behoren.
Actum in judicio Extraordinario dato, loco, ende ten overstaen als boven
(waeren onderteeckent:)
D. Delahaije schepen, A. Souren schepen, Peter Hulsgens schepen, W. Kessels schepen, P.C. Poyck greffierVolgende fase proces

Email

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER