Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailReemps


461

Matthijs Reemps, boer in Ransdaal, gefolterd, galg 1775

...Mat. REEMPS (1722-74) [zie 462] x Hulsberg 1742 Gertr. DECKERS (1716-79)
|----...Maria REEMPS (1745-) x Hulsberg 1778 Jacob HERWIGHNicolaas Reemps

Lins Schouteten

Geertruid Bosch


Mathijs Reemps ook genoemd Slegtriems is geboren in Ransdaal en 12 jan. 1722 gedoopt in Klimmen als zoon van Nicolaas Reemps* en Maria Souren. Woont in Ransdaal, een welgestelde boer met veel land en vee dat later meer dan 6000 gulden opbrengt na de confiscatie.
Hij trouwt 22 juni 1743 in Hulsberg Gertrudis Deckers, gedoopt 2 nov. 1716 aldaar als dochter van Jacob en Anna Maria Gelekercken. Uit dit huwelijk worden van 1744 tot 1755 vier kinderen geboren.
In de zomer van 1773 noemt Lins Schouteten* tijdens de tortuur "Matthijs Rheijms Hamecker uijt geen Hout" als medeplichtige van een aantal overvallen. Verwarrend want Matthijs woont in Ransdaal en vader Nicolaas die wel haammaker is, woont in Heek. Dat leidt niet tot vervolging van Matthijs, maar zijn vader wordt een paar maanden later wel opgepakt en veroordeeld. In april 1775 valt de naam van Matthijs tijdens een verhoor van Geertruid Bosch* en in diezelfde tijd koopt hij het geconfisqueerd land van zijn terechtgestelde vader terug en leent daarvoor het forse bedrag van 800 gulden. Op 14 juli is hij gearresteerd en in Valkenburg opgesloten en ondervraagt. Aangezien hij elke betrokkenheid bij de bende ontkent moet hij op 7 juli de tortuur ondergaan, waarbij hij wel een bekentenis aflegt. Daarbij moet hij heel fors zijn aangepakt want de landschirurgijn moet een maand langs komen om zijn wonden te verbinden. In feite tot de uitvoering van het doodvonnis dat het gerecht heeft geveld op grond van "eigen confessies". Mathijs sterft 52 jaar oud op 7 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Gertrudis Deckers overlijdt 5 okt. 1779 in Hulsberg.

Opmerking: In een akte van 1791 houden dochter Maria en haar man Jacobus Herwijg nog steeds rekening met zoon Jacob (geb. 1755) "omtrent achttien jaren absent geweest sijnde."

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Lins Schouteten 16 juli 1773
..........in Verklaring van Geertruid Bosch 27 apr. 1775
..........Leent geld om verbeurde goederen van vader te kopen 29 apr. 1775
..........Nota van de chirurgijn 1/26 aug. 1775
..........Lijst scherper examen 7 juli 1775
..........Land naast Anton Bosch
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 125, 219, 361 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 165, 252
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

462

Slegtriems, zadelmaker in Heek, gefolterd, galg 1774...Nic. REEMPS (1700-75) x Kerkrade 1720 Maria SOUREN (-1763)
|----...Mat. REEMPS (1722-74) [= 461] x Hulsberg 1742 Gertr. DECKERS (1716-79)Mathijs Reemps

Lins Schouteten


Nicolaas Reemps ook genoemd Slegtriems, wordt 3 okt. 1700 gedoopt in Kerkrade als zoon van Mathijs Schlechtrehm en Agnes Hamers. Woont sinds zijn huwelijk in de Heek, zadelmaker van zijn vak en bezit ook land en vee ter waarde van 1200 gulden, is dus vrij welgesteld.
Hij trouwt twintig jaar jong op 28 sept. 1720 in Kerkrade met Maria Souren. (Hypothese: dit is de 23 maart 1683 in Kerkrade gedoopte dochter van Matthias en Maria Wullen). Uit dit huwelijk worden van 1722 tot 1725 drie kinderen geboren, waarvan Mathijs Reemps* de oudste is en waarschijnlijk de enige die volwassenheid haalde. Maria Souren overlijdt 17 april 1763 in Hulsberg, waarschijnlijk meer dan tachtig jaar oud.
In de zomer van 1774 noemt Lins Schouteten* tijdens de tortuur "Matthijs Rheijms Hamecker uijt geen Hout" als medeplichtige van een aantal overvallen. Hoewel voornaam en woonplaats niet kloppen heeft dit waarschijnlijk uiteindelijk toch tot zijn arrestatie geleid. Nicolaas is 5 nov. van dat jaar aangehouden, opgesloten en ondervraagd in Valkenburg. Om hem tot bekentenissen te dwingen is hij veroordeeld tot scherper examen en 16 nov. bekent hij inderdaad tijdens de tortuur en noemt anderen als medeplichtigen. Hij blijft erbij tijdens de recollectie op 22 nov. en is ter dood veroordeeld. Nicolaas sterft 74 jaar oud op 24 nov. 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 16 nov. 1774
..........Beschuldiging van Anton Bosch
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Criminele rol Nuth
..........Lijst echtparen Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........Zoon leent geld om verbeurd goed te kopen 29 apr. 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 2 juni 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........In: Nader verhoor en recollectie Geertruijd Bosch 2/3 nov. 1775
..........Land naast Anton Bosch
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 94 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220/1, 223, 361 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 148, 169, 251
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER