DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenChirurgijn en Scherprechter

Rekening van Chirurgijn Thomas Corriaux — periode mei 1775 / januari 1776 — Pag. 3 / 5
Nat. Arch. ASG 5871

 

 

Pag. 3                                                             Transp. f  72 - 12 - ,,

8 julii 1775. Gevaceert bij Jacobus Bosch om denselven
te cureeren van oude ulceratiλn waer-
meede byde sijne beenen besmet waeren
en denselven verbonden van den 8e
tot den 21 julii voornoemt 2 en 3 mael daags.
Comt voor ieder verbandt 3 stuivers hollands
of 5 stuivers Ligt, dus voor 30 verbanden - - - - - - - - f 7 - 10 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Ung.refrig. nit. 15 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 3 -15 - ,,
Fom. adst. Lag. No XX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  6 - 6 - ,,
Aen linne voor verbant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 5 - ,, - ,,

Den 8 julii gevaceert bij Leon. Bude om den-
selven te cureeren van de gevolgen van
de tortuur, sulks tot den 20. dito
2 mael dags sijnde 12 daagen - - - - - - - - - - - - - - - - - f  6 - ,, - ,,
En vanden 20 julii tot den 7. august eens daags,
sijnde voor 18 daagen ad 5 stuivers Li - - - - - - - - - - f  4 - 10 - ,,
Aan medicamenten gebruykt:
Tinet. Spirit. 16 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 5 - ,, - ,,
Bals. univ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 2 - ,, - ,,
Fom. adst. Lag. No X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - 10 - ,,
Aan linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- f 2 - 5 - ,,

Item als voor gevaceert bij Goose
Mewissen
om denselven te cureeren
van de gevolgen van de tortuure sulks
van den 8. julii tot den 4. august sijnde
27 daags tweemael daags - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 13 - 10 - ,,
Voor medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit. 20 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  5 - 10 - ,,
Ung zefrige - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  3 - ,, -  ,,
Foment arom. Lag No X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  4 - ,, - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - f 2 - 10 - ,,

1775. 1 augustii tot den 26. gevaceert
bij den getortureerde Mathijs
Riemst
en denselven tweemael dags verbonden.
Comt voor ieder verbandt 5 stuivers Ligt - - - - - - -- - f 13 - ,, - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit. 12 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  4 - ,, - ,,
Bals univ. 7 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 15 - ,,
Foment arom Lag No XX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 5 - ,, - ,,
Aen linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 10 - ,,
                                                                                    —————
                                                                                    f  173 - 3 - ,,


Pag. 4                                                             Transp. f  173 - 3 - ,,


Item als voor gevaceert bij Jacob Roosen
van den 26 julii tot den 16. augusti incl. Sijnde
22 daagen , ieder dag twee rysen ad
5 stuiver als voor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 11 - ,, - ,,
Aen medicamenten gebruykt:
Tinet Spirit. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Bals. univ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  2 - 5 - ,,
Foment arom Lag No IX - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - f 3 - 15 - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - f 2 - ,, - ,,

Bij Joannes Wintmans van den 4 augusti tot den
17. dito. Sijnde 13 dagen ieder dag tweemael. —  —  f 6 - 10 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spitit. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - 5 - ,,
Bals univ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 1 - 2 - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 2 - 5 - ,,


Gevaceert als voor bij Merten Duijs
van den 9 augusti tot den 20 dito. 6 daagen
ΰ 2 mael daegs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  3 - ,, - ,,
En 5 daagen eens daags - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  1 - 5 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  2 - 5 - ,,
Bals unive. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  1 - ,, - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  1 - ,, - ,,

Bij Jacob Herrwigh van den 14 augusti
tot den 12 september. Zijnde 30 dagen,
waervan 19 daagen 2 mael daags - - - - - - - - - - - - - - -f 9 - 10 - ,,
en 5 dagen eens daegs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 15 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit. 10 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  3 - ,, - ,,
Bals univ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 5 - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - 7 - ,,
                                                                                 ——————
                                                                                   f  233 - 12 - ,,


Pag. 5                                                          Transp. f  233 - 12 - ,,

Bij Hendrick Ruters gevaceert van
den 30 august tot den 12 october. Sijnde
24 daagen 2 mael daegs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 12 - ,, - ,,
En 20 dagen eens daegs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f   5 - ,, - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit 20 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - f  6 - ,, - ,,
Ung refrig - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- f  2 - ,, - ,,
Foment Aro. L. No X VII - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - f  6 - ,, - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  2 - 10 - ,,

Bij Peter Wouters gevaceert van
den 1. september tot den 5e ieder
Rys ΰ 5 stuivers - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - 5 - ,,
Tinet Spirit. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f ,, - 12 - ,,
Bals univ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f ,, - 5 - ,,

Bij Gerrit Weusten gevaceert van
den 9 september tot den laesten. 21 dagen
2 mael daegs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 10 - 10 - ,,
Van den 1 october tot den 5. eensdaegs - - - - - - - - - -  f 1 - 5 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit 10 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Bals univ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 5 - ,,
Fom. adst. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Voor linne aen verbant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 2 - ,, - ,,

Bij Arnold Lassau om denselven te
cureeren van sijne blessuurs veroorsaekt
door een scheut van een geweer met
haagel gelaaden, gevaceert tot het
doen der noodige inisien en verbanden
van den 15 october tot 4. november 2 mael daegs    f  10 - 5 - ,,
Gebruykt aan medicamenten:
ung diges 22 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - 10 - ,,
Foment adst. Las no XXI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 6 - 6 - ,,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 2 - 15 - ,,
                                                                                    —————
                                                                                    f  314 - 0


 

Pag 1/2Pag 6/7 Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER