DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenChirurgijn en Scherprechter

Rekening van Chirurgijn Thomas Corriaux periode mei 1775 / januari 1776 Pag. 6 / 7
Nat. Arch. ASG 5871

 

Pag. 6                                                                 Transp. f  314 -  -

Bij voornoemde A. Lassau gevaceert om
denselven te cureeren van de gevolgen
van de tortuure. Sulx van den 7. novemb.
tot den 1e decemb. Sijnde 24 daagen
ieder dag 2 mael - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 12 - ,, - ,,
Van den 2 dec. tot den 8e 6 dagen
eens per dag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 10 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Ung. dig. Comp. C??s. per 15 ons - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Tinet Spirit 20 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 6 - ,, - ,,
Foment adf. L No XX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 6 - ,, - ,,
Aen linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 10 - ,,

Item gevaceert bij Paulus Mulders
29 novemb. tot den 9e dec. ieder dag
2 mael - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  6 - ,, - ,,
Van den 10. tot den 15e 4 dagen eens daegs - - - - - -- f  1 - ,, - ,,
Aan medicamenten geforneert
T Spirit 1 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 10 - ,,
Fom arom No II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 2 - 10 - ,,
Linne voor verbant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 5 - ,,

Bij Joannes Moonen gevaceert van
den 24 dec. 1775 tot den 1 januarii 1776.
6 dagen tweemael daegs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 3 - ,, - ,,
en van den 1 tot den 10 eens daegs - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 5 - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit 10 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Bals. univ. 6 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - ,, - ,,
Foment. arom. lon Ho 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - ,, - ,,
Voor linne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - ,, - ,,
                                                                                 
                                                                                   f  369  -  10


Pag. 7                                                                Transp. f  369 - 10 -

Bij Joan Offermans gevaceert als voor
van den 24. januarii tot laatste dito: 7 dagen.
Twee mael daags - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - 10 - ,,
Van den 1 febr. tot den 10. dito eens daags - - - - - - - f 2 - 10 - ,,
Aen medicamenten gebruykt:
Tinet Spirit. 10 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Bals univ. 10 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 10 - ,,
Froment arom L No VI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 3 - ,, - ,,
Emp. De - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f ,, - 5 - ,,
Linne voor verbande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 10 - ,,

Bij Hermanus Mewissen van den 16.
feb. tot den 24. dito 8 dagen 2 mael daegs - - - - - - - - - f 4 - ,, - ,,
Van den 24 tot laatsten eens daegs - - - - - - - - - - - - - - f  1- ,, - ,,
Aen medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit 4 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - ,, - ,,
Bals univ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f ,, - 15 - ,,
Linne voor verbant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f ,, - 18 - ,,

Bij Lambert Canna van den 2 maert
tot den 20. dito 19 dagen 2 mael daegs - - - - - - - - - - -f 9 - 10 - ,,
Van den 20 tot den 31. 10 dagen eens daegs ad 5 St.  f 2 - 10 - ,,
Gebruykt en gelevert Tinet Sp. 12 ons- - - - - - - - - - - f 3 - 15 - ,,
Ung dig C Cort pen.15 uncia{- - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 5 - ,, - ,,
Foment arom La NoXV - - - {
Linne voor verbant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 2 - 10 - ,,

Gevaceert voor bij Leenje van Nut
van den 28 maart tot 12 april. 15 rysen - - - - - - - - - - f 3 - 15 - ,,
Aen medicam. verbruykt: Tinet Spir. # X - - - - - - - - - f 3 - ,, - ,,
Bals univ 11 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 5 - ,,
Linne voor verbande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   f 1 - 2 - ,,

Bij Nicolaes La Heye 30 maart tot den 20. april
2 mael daegs ad 5 stuivers ieder rys - - - - - - - - - - - - f 11 - ,, - ,,
Van den 20. tot 30 april eens daegs - - - - - - - - - - - - - -f 2 - 5 - ,,
Aen medicamenten gebruykt: Tinet Spir. 11 ons - - - - f 3 - 6 - ,,
Bals univ 15 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  1 - 15 - ,,
Foment adstr. Lag no XII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - 12 - ,,
Linne voor verbant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 10 - ,,
                                                                                    
                                                                                      f 449 - 3 -


 

Pag. 1/2                Pag. 3/5            Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER