DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Overzicht van beschuldigingen tegen Anton Bosch dec. 1774
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike van Eekelen

Anthoon Bosch uijt de Heek wordt beschuldigt door


Anthoon Rasch bij
1


Walraven 1
Martinus Schroders 2
tot Heer in de Croon 3
tot Haevert 4

Peter Jutten als
2

verleijder
op ten Esschen bij J. Wijers 5
Henricus Ritsen 6
Tentamen bij Paesen te Amstenraed 7
Campo in't Nieuwhuijs 8

Christiaen Vlekken
3

bij Campo in't Nieuwhuijs 8
Verken in de Heek 9
Peerdt op den Hof ter Hoenshuijs  10

Lins Schouteten
4

Martinus Schroders 2
Ritsen in 't Panhuijs 6
Haevert 4.
Walraeven 1.
Verken 9
Frissen in geen Hout 11
Eremiet op den Schaesberg den tweede 12
Tentamen bij Smeets Geerke 13

Nicls Spork
5.

Walraeven 1.
Frissen in geen Hout 11.
Eremieten op de Schaesberg 12.

Matt. Drummen
6

Henricus Ritsen 1.
Schaesberg 1e 14
Walraven 1.
Op den Esschen 5
Frissen in geen Hout 11 in nieuwe kleederen
Theunis tot Raer 15.
Den Eedt afgenomen

Pieter Smeets
7

Frissen 11 met een vrouwe nievelkap(?)
Panhuijs tot Wijnandsraede 6
Havert 4.
Walraven 1.
op den Schaesberg
verleijder

Daniel Hollanders
8

Verleijder
Bij de Eremieten 12.
Ritsen in 't Panhuijs 6
Frissen in geen Hout 11

Willem Huijnen
9

onder de Bende te gehooren

Stas Pakbier
10

verleijder
Martinus Schroders 2. ...
Ritsen 6.
Schaesberg 12.
Frissen 11
Walraeven 1.
Kerk van Oud Valkenburg 16

Hendrik Tomaes
11

Verleijder
N7 onder de Complicen

12
Mattijs Boormans

N1 Complicen en Verleijder
Wijnandsraade bij Ritzen
bij Frisschen in gen Hout
Bij een Eremijt op Schaesberg
Bij 't stelen van een Verken bij de Wed. Boschouwers
Bij Walraven in de Maesband
Bij de Pastoor niet verre van Hinsberg
N 13
Nijst Bakbier

N .. Complicen
Bij Eremijt op Schaesberg
Bij Frisschen in gen Hout
Bij't stelen van't Verken bij de wed. Boshouwers
Bij Walraven in de Maesband
Bij Hendr. Ritzen te Wijnandsraed
N 14
Gerard Bakbier

N 1 Complicen
Bij't stelen van't Verken wed. Boshouwers
op de Schaesberg bij den Eremijt
Bij Frisschen in gen Hout
Bij Ritzen in't panhuijs, als ook aen voerder en verleijder
Bij Walraven in de Maesband als ook de aenslag gegeven
N 15
Gerrit Sijben

Als Complice opgegeven N 8 en aanvoerder
Bij Frisschen in gen houd, den aenslag gegeven
Bij 't verken stelen in de Heek als ook hem den aenslag daertoe gegeven heeft
N 16
Nicol. Riemps

Als Complice N 1
tot WijnandsRaede bij Ritzen
't Clooster van Sint Geerlag
Bij Frisschen, den eersten aenslag ook gegeven
N 17
Ant. Emants

Als Complice N 1. En Verleijder
Op den Schaesberg bij den Eremijt 1ste diefstal
Bij Frisschen in gen Hout
Bij Ritzen in't panhuijs
Bij 2e diefstal op den Schaesberg, ook den aenslag gegeven
N 18
Joes Haesen

N 21 als Complice genoemt, sonder verder

N 19
Wilm Adriaens
Als Complice N 18 genoemt
te Grevenbigt bij de pastoor
Bij Walraven de Maesband
Bij M. Schroders aen de Hand
te Reijmersdal
Tot Wijnandsraad bij Ritzen
Bij Joh. Frisschen in gen Hout
Bij Theunis te Rhaer
Bij de Eremijt op den Schaesberg
Bij Campo aen't nieuw Huijs
Nog in de Croon te heer
N 20
Joes Laheij

Als Complice N 1 genoemt
Bij Walraven in de Maasband
Bij Eremijten op de Schaesberg
Bij Ritzen in 't panhuijs tot Wijnandraed
Bij Frisschen in gen Hout
Bij M. Schroders aen de Hand
Bij een diefstal over de Roer in't Guliks
Bij de pastoor te Grevenbiegt
Nog bij de glaser in huijs den Eed gedaen
N 21
Peter Broun

accuseert den fugitiven A. Bosch pligtig te wesen te Wijnandsraed

N 22
Peter Muijlkens

accuseert A. Bosch
Bij Frischen in gen Hout
Bij Ritzen in't panhuijs te Wijnandsraed
Bij de Eremijt op den Schaesberg

N 23
Peter Speetjens accuseert Ant. Bosch als generael Complice

N 24

Reijner Sijben accuseert Ant. Bosch als Verleijder en 't Hoofd en nog den diefstal bij Walraven
Bij Mart. Schroders aen de hand
Bij J. Frisschen in gen Hout
Bij den ouden Eremijt op Schaesberg
Nog 10 uur aen geene zijde van de Maes
Bij Campo aen't nieuw huijs
Alnog de Eed in desselfs huijs gedaen
N 25
Hendrik Akkermans

Accuseert A. Bosch als generael Complice N 2
Bij den Diefstal in de Roode poort tot Wustenraed
Bij Frisschen in gen Hout
Bij't stelen van 2 koeijen op Vischeragt
Bij Mart. Schrders aen de hand
en verders als hem verleijd hebbede
Bij Ritzen in't panhuijs
Als nog verklaert de Naemen van die de Eed bij hem gedaen hebben aen dito glaser Ant. Bosch telkens overgegeven te hebben, als nog bij der Nagt een bij dito glaser geroepen zijnde, aldaer den Chirurgijn Kerkhofs als nog een Heer hem onbekent heeft sien inkomen, die aldaer gegeten en gedronken hebben etc.


Nominatie der Diefstallen, waerbij Anthoon Bosch, Fugitive geaccuseert word


1mo Verscheijd. persoonen bij hem den Eed gedaen, soo in sijn huijs als elders - en Verleijder en Hoofd
2. Diefstal bij Walraven
3. bij Mart. Schrders
4. Tot Heer in de Croon
5. Te Haevert
6. op den Esschen
7. bij Hendr. Ritzen
8. Te Amstenraed Tentamen
9. bij Campo 't nieuw huijs
10. Bij de Wed. Boschouwer 't stelen van een Verken
11. Een peerd op ter Hoenshuijs
12. Bij Frissen in gen Hout
13. Bij den Eremijt, 2 mael
14. Tentamen bij Smeets Geerke
15. Bij Theunis te Raer
16. Kerk bij Oud Valkenburg als Verleijder
17. Bij de pastoor niet verre van Hinsberg
18. Te Wursselen een iets hooger als de hand
19. Aen't Clooster van Sint Gerlag
20. Te Grevenbigt bij de pastoorNaar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER