Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMertens


352

Joannes Mertens uit Kaalheide, gefolterd, galg 1745

•...Johan MERTENS (1705-45) x Kerkrade 1733 Clara Agn. BELLEN (1708-91)
|
|----•...Joan. Mar. MERTENS (1734-82) x Kerkrade 1754 Mich. AUGENBRAU (1733-82)
|----|
|----|----•...An. Mar. J. AUGENBRAU (1764-1821) x Kerkrade 1787 Win. DOVEREN (1763-1812)
|----|----|----•...Mar. Elis. DOVEREN (1788-) x Kerkrade 1811 Godf. SIMONS
|----|----|----•...An.Cath. J. DOVEREN (1791-1850) x 1Ί Kerkrade 1819 Joh. Lamb. LANG
|----|----|----|....x 2Ί Kerkrade 1840 Petr. Jos. ROTHKRANTZ
|----|----|----|----•...1) Jos. LANG (1830-85) x 1° Kerkrade 1854 Mar. Cath. SPIERTZ (1826-)
|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1864 Mar. Ther. LEISTEN (1819-94)
|----|----|----•...Joan.Mar. DOVEREN (1794-1851) x Kerkrade 1832 Wil. Jos. BECKERS
|----|----|----•...Mar. Cath. DOVEREN (1803-) x Kerkrade 1824 Joh. Jos. PLOUM [zie onder]
|----|----|----•...Petr. Jos. DOVEREN (1806-43) x Kerkrade 1831 Barb. ESSERS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. DOVEREN (1833-1904) x Kerkrade 1858 Joh. Jos. DEBETS (1831-95) [zie 117]
|----|
|----|----•...Joh. Leon. J. AUGENBRAU (1770-1807) x Kerkrade 1794 Magd. KATER (1769-1812)
|----|----|----•...Mar. Agn. AUGENBRAU (1804-64) x Kerkrade Petr. Jos. HOFFMAN
|----|----|----|----•...Mar. Sib. HOFFMAN (1841-1915) x Kerkrade 1866 Nic. Jos. VINKEN (1848-)
|----|
|----|----•...An. Cath. AUGENBRAU (1775-1827) x Kerkrade 1801 Joh. Jac. DOUVEN (1777-)
|----|----|----•...Win. DOUVEN (1811-89) x Kerkrade 1835 Mar. An. KREHWINKEL
|----|----|----|----•...Joh. Jos. DOUVEN (1842-88) x Kerkrade 1870 Mar. Gertr. AUGENBROO (1848-1916) [zie 012]
|----|----|----|----•...Elis. DOUVEN x Kerkrade 1861 Mat. Jos. STRUVER (-1880) [zie 289]
|----|----|----|----•...Petr. Jos. DOUVEN x 1° Kerkrade 1865 Mar. Cath. PLOUM
|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1873 Mar. Elis. PLOUM
|----|----|----|----|----•...1) Mar. Cath. DOUVEN (1871-) x Kerkrade 1898 Math. Jos. BINDELS
|----|----|----|----|----•...2) Anna DOUVEN (1880-1921) x Kerkrade 1900 Math. Jos. SCHLIJPER (1876-1934) [zie 269]
|----|
|----|----•...Jac. AUGENBRAU (1777-1852) x Kerkrade 1819 Petron. BISSCHOPS (1778-1830)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Sib. AUGENBRAU (1819-60) x Kerkrade 1842 Mat. Jos. H. VAESSEN (-1879)
|----|----|----|----•...Jacob VAESSEN (1843-1924) x Bocholtz 1873 Mar. Gertr. WINTGENS (1849-1920)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VAESSEN (1845-1932) x Kerkrade 1872 Joh. Jos. PREVOT (1842-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VAESSEN (1848-1935) x Kerkrade 1869 Balt. Jos. PELTZER (1844-1906)
|----|----|----|----|----•...Hub. Jos. PELTZER (1870-) x Wittem 1898 Mar. Cec. SPROOTEN (1869-1931)
|----|----|----|----•...Mar. Sib. VAESSEN (1850-1914) x Kerkrade 1887 Hend. Jos. GROOTEN (1859-)
|----|----|----|----•...Anna VAESSEN (1853-1910 x Joh. Jos. SCHOLTES
|----|----|----|----•...Mar. An. VAESSEN (1856-1934) x Kerkrade 1879 Jos. WETZELAER (1852-1918)
|----|----|
|----|----|----•...Nic. Jos. AUGENBRAU (1821-67) x 1Ί Gertr. SCHIFFELER (-1846)
|----|----|----|....x 2Ί Kerkrade 1852 An. Mecht. GΦRTZ (-1870)
|----|----|----|----•...1) Mar. Hub. AUGENBRAU (1844-73) x Kerkrade 1865 Hub. SCHEEREN (1841-)
|----|----|----|----|----•...Nic. Jos. SCHEEREN (1866-1939) x Kerkrade 1890 An. Cath. RITSERVELD (1858-1937)
|----|----|----|----|----•...Petr. Jos. SCHEEREN (1868-1938) x Simpelveld 1892 Mar. Agn. WIERTS (1869-99)
|----|----|----|----|----•...Mar. Cath. SCHEEREN (1872-) x Kerkrade 1892 Petr. Jos. PAFFEN (1868-96)
|----|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1899 Joh. Math. BERTHOLET (1868-1907)
|
|----•...Joh. Wil. MERTENS (1737-) x 1° Kerkrade 1763 Mar. Gert. KERCKHOFFS (-1768)
|----|....x 2° Kerkrade 1778 Mar. Cath. BINDELS
|
|----•...An. Elis. MERTENS (1739-1816) x Kerkrade 1760 Godf. URLICHS (1721-75)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. J. URLICHS (1763-1824) x Kerkrade 1786 Ger. WOLFF (-1829)
|----|----|----•...An. Mar. J. WOLFF (1791-) x Kerkrade 1823 Joh. Mich. GIELKENS
|----|----|----•...Joh. Leon. WOLFF (1804-66) x Kerkrade 1838 Mar. Gert. VINCKEN (1798-1883)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. WOLFF (1840-1900) x Kerkrade 1871 Mar. Magd. TILMANS (1844-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Gert. WOLFF x Kerkrade 1899 Petr. Math. BEUGELS
|----|
|----|----•...Joan. Mar. URLICHS (1775-1837) x Kerkrade 1801 Petr. PLOUM (-1844)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. PLOUM x Kerkrade 1824 Mar. Cath. DOVEREN (1803-) [zie boven]
|----|----|----|----• An. Cath. PLOUM x Kerkrade 1847 Petr. Jos. AUGENBRAU [zie 012]
|----|----|
|----|----|----•...Wil. Jos. PLOUM x Kerkrade 1834 Mar. Elis. BEY
|----|----|----|----• Petr. Jos. PLOUM (1854-) x Kerkrade 1879 Mar. Gertr. DEBETS (1857-1915) [zie 117]
|----|----|
|----|----|----•...Frans W.J. PLOUM (-1852) x Kerkrade 1834 An. Mar. J. MERTENS
|----|----|----|----•...Hend. Jos. PLOUM (1850-) x Kerkrade 1882 Mar. A.H. HAMBUCKERS (1862-1935) [zie 257]
|----|----|----|----•...Mar. Cath. PLOUM x Kerkrade 1865 Petr. Jos. DOUVEN [zie onder]
|----|----|----|----•...Mar. Elis. PLOUM x Kerkrade 1873 Petr. Jos. DOUVEN [zie boven]Christiaan Gielens

Michiel Kersten

Joannes Rehaen

Laurens Reumgens

Joannes Mertens wordt 7 okt. 1705 gedoopt in Kerkrade als zoon van Martin en Maria Gielkens. Woont in Kaalheide onder Kerkrade en is een buurman van Christiaan Gielens*. Omstreeks 1735 is hij dienstknecht op Huis Erenstein bij Peter Caspar Poyck, die later griffier is van de rechtbank die hem vervolgt.
Hij trouwt 26 april 1733 in Kerkrade Clara Agnes Bellen, gedoopt 2 sept. 1708 aldaar als dochter van Frans Willem en Christina Pennings. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1734 en 1743.
Verzoek tot aanhouding 28 juli 1743 en op 28 sept. daadwerkelijke arrestatie. Het gerecht somt niet minder dan acht gevangenen op die hem beschuldigt hebben. bij het scherper examen 30 okt. en de recollectie van 12 dec. toont hij weinig verzet. Tijdens deze foltering bekent hij diefstallen op Erensteijn in de tijd dat hij daar diende. Vervolgens vaak tegen andere gevangenen geconfronteerd. Samen met Michiel Kersten*, Joannes Rehaen* en Laurens Reumgens* weet hij een met bloed geschreven briefje uit de gevangenis te laten smokkelen. Daarin betuigen ze onschuldig te zijn en smeken hun vrouwen een advocaat in te schakelen. Dit briefje bereikt inderdaad Brussel en zorgt, samen met andere protesten voor een opschorting van de processen, maar toch wordt uiteindelijk na een lange gevangenschap een doodvonnis uitgevoerd.
Joannes sterft 28 jan. 1745 aan de galg bij Spekholzerheide onder Kerkrade.
Van Clara Agnes Bellen wordt uitvoerig vermeld tijdens het scherper examen van haar man dat ze op de hoogte was van de diefstallen en ook daarvan geprofiteerd heeft, maar er zijn geen tekenen dat zij ook vervolgd is. Zij overleeft die man 46 jaar en overlijdt op 15 mei 1791 in Kerkrade, zij is 82 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........Scherper examinatie 30 okt 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........Recollectie 12 dec. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 feb. 1744
..........Brieven uit de gevangenis gesmokkeld
..........Gerechtskosten

— LIT.- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 128/9 [noodkreet om hulp] *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194, 198, 242, 244 [Samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' (In "Kerkrade onderweg' 1993) p. 17
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 129/31, 134, 178.
.......... 'Deel II (2014)' p. 73, 76, 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 129, 140/3
..........'Deel III (2020)' p. 123, 130, 142, 144, 178/9, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

353

Matthijs Mertens, passementwerker uit Alsdorf, galg 1775

•...Math. MERTENS (-1775) onvoldoende gegevens
Mathias Mertens woont sinds ongeveer 1770 in Zopp onder Alsdorf, van beroep een passementswerker.
Hij trouwt 12 jan. 1769 in Aldenhoven met Catharina Goebbels. Uit dit huwelijk zijn twee dochters bekend, ιιn gedoopt 1769 in Oidtweiler en ιιn 1770 in Alsdorf.
Van de gerechtelijke akten is niets meer over. Mathias wordt ter dood veroordeeld en sterft 22 juni 1775 aan de galg in Alsdorf.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 324 [bekende gegevens]
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bφsdaten" der Bockreiter"
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jόlicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 244
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER