Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailKessels


286

Caspar Matthijs Kessels, herbergier uit Herzogenrath, gevlucht,
symbolisch galg

•...Casp. Math. KESSELS (1732-) x Afden 1768 An. Barb. BEYE (1738-1815)
|----•...An. Cath. KESSELS (1767-99) x Afden 1792 Joh. Mich MENTZ
|----|----•...Joh. Rein. MENTZ (1792-1842 x Afden 1823 Mar. Hel. BREUWERSPeter Kessels

Bernard Kempenaar

Josef
Breuwer


Caspar Mathijs Kessels wordt 17 dec. 1732 in Afden (D) gedoopt als zoon van Nicolaas en Maria Kockelkorn, een jongere broer van Joannes Peter Kessels*. Herbergier aan de Kleick in Herzogenrath, Bernard Kempenaar* van de Heerlerheide heeft het over "weert Kessels" tijdens zijn scherp examen op 14 mei 1773 in Heerlen. Josef Breuwer* spreekt op dezelfde dag in Herzogenrath over 'eenen herbergier woenend aen de Kleijck, smael en langh van postur, genoemt Kessels.'
Caspar Mathijs trouwt 35 jaar oud op 14 febr. 1768 in Afden Anna Barbara Beye, gedoopt aldaar op 7 aug. 1738 als dochter van Henricus en Margaretha Kochs. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1767 en 1772.
In mei 1773 genoemd door Bernard Kempenaar en Josef Breuwer, maar in sept. nog niet vermeld op de lijst van vervolgden. Toch zal hij rond die op de vlucht zijn geslagen, later is zijn (dood?)vonnis aan de galg bevestigd.
Anna Maria Beye overlijdt in 1815 in Afden.


ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp verhoor van Josef Breuwer 14/15 mei 1773
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 115 (Hs 157)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 317 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 25, 73, 257

© Maaike van Eekelen

287

Joannes Kessels uit Merkstein, gevlucht

•...Johan KESSELS
Joannes Kessels woont onder Merkstein. Over Joannes als persoon, relaties, welstand, woonadres is niets bekend en van zijn proces maar heel weinig. Op een lijst uit sept. 1773 staat hij vermeld als voortvluchtige.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776
 
— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [deels kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 304 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

288

Joannes Jacobus Kessels uit Merkstein, gevlucht

•...Joh. Jac. KESSELS (1742-)
Joannes Jacobus Kessels wordt 11 april 1742 gedoopt in Merkstein als zoon van Joannes en Catharina Koenigs. Zelf is hij waarschijnlijk niet getrouwd, over kostwinning en leefomstandigheden is verder niets bekend en van zijn proces maar heel weinig. Op een lijst uit sept. 1773 staat hij vermeld als voortvluchtige.

ZIE VERDER:

 — Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

 — LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 304 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 72, 257

© Maaike van Eekelen

289

Joannes Peter Kessels, smid in Herzogenrath, galg 1776

•...Joh. Petr. KESSELS (1718-76) x Afden 1747 An. Elis. DUMONT (1722-1802)
|
|----•...Joh. Nic. KESSELS (1750-1827) x Afden 1792 Mar. Gert. TRUMPENER (1770-)
|----|----•...Franc. Jos. KESSELS (1798-1853) x Immendorff An. Mar. SAUREN (1809-64)
|----|----|----•...Mar. Elis. KESSEL (1835-) x Alsdorff 1863 Franc. Jos. STORMANNS (1834-)
|----|----•...Petr. Jos. KESSELS (1802-) x Kohlscheidt 1827 An. Mar. HAMACHER (1800-)
|----|----|----•...An. Mar. KESSELS (1832-) x Herzogenrat 1852 Elig. SEIFFEN (1814-)
|----|----|----•...Alex. KESSELS (1835-) x Herzogenrath 1860 Mar. A.H. HOUBEN (1838-)
|----|----|----•...Henr. Jos. KESSELS (1838-) x Herzogenrath 1868 Mar. Kath. LOTT (1840-)
|----|----|----•...An. Cath. KESSELS (1840-) x Afden 1865 Petr. Jos. HECKMANS (1837-)
|----|----|----|....x 2° Afden 1878 Jos. LENZEN (1853-)
|
|----•...An. Mar. KESSELS (1759-1830) x Afden 1786 Joh. Mat. HUBBEN (1761-1828)
|----|----•...Alex. Petr. HUBBEN (1787-) x Merkstein 1813 An. Mar. KUPPERS
|----|----•...Nic. Jos. HUBBEN (1795-1848) x Kerkrade 1821 Mar. An. MELCOP
|----|----|----•...Hend. HUBBEN (1831-1905) x Kerkrade 1861 Mar. Sof. LOCHTMAN (-1900)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. HUBBEN (1862-1900) x Kerkrade 1890 Mar. Elis. DEDEREN
|----|----|----|----•...An. Mar. HUBBEN (1866-) x Kerkrade 1891 Joh. Jos. DEDEREN
|----|----|----|----•...Gertr. HUBBEN (1869-) x Kerkrade 1896 Petr. Jos. WOLFFS (1872-) [zie 212]
|----|----•...Mar. Gert. HUBBEN (1798-1867) x Bardenberg 1831 Frans Jos STRάVER (1808-)
|----|----|----•...Math. Jos. STRάVER (STREUVER) (1831-80) x 1Ί Kerkrade 1854 Mar. Agn. WORMS
|----|----|----|....x 2Ί Kerkrade 1861 Elis. DOUVEN [zie 352]
|----|----•...Math. Jos. HUBBEN (1804-) x 1° An. Gert. LEESMEISTER (1812-)
|----|----|.... x 2° Afden 1857 Elis. SPELTHAHN
|
|----•...Alex. Jos. KESSELS (1762-) x Herzogenrath 1810 An. Mar. FOERSTER
|----|----•...An. Mar. KESSELS (1811-48) x Afden 1838 Wil. Jos. MINES (-1875)
|----|----|----•...Alex. Jos. MINES (1839-) x Aldenhoven 1865 Mar. An. JUNKER (1839-91)
|----|----|----|----•...Josepha MINES (1866-1946) x Afden 1896 Peter KRάCKELSCaspar Mathijs Kessels

Peter Ploum


Joannes Peter Kessels wordt 15 juli 1718 gedoopt in Afden (D) als zoon van Nicolaas en Maria Kockelkorn, een oudere broer van Caspar Mathijs Kessels*. Woont onder Herzogenrath aan de Raedervijver en is smid van beroep.
Hij trouwt 19 juli 1747 in Afden Anna Elisabeth Dumont, gedoopt 5 febr. 1722 aldaar als dochter van Joannes en Maria Sibilla Kochs. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren  tussen 1748 en 1762 waarvan er vier zeer jong sterven.
Van het proces is weinig bekend, want er zijn geen stukken bewaard gebleven. In september 1773 zit Hans Peter al in de gevangenis, maar pas in 1776 is hij ter dood veroordeeld. Vermoedelijk heeft de detentie zolang geduurd omdat hij nooit bekend heeft en het juridisch moeilijk was de bewijsvoering af te ronden. Maar dat is uiteindelijk toch gebeurd.
Hans Peter sterft 57 jaar oud aan de galg op St. Leonardsberg bij Herzogenrath op 26 maart 1776.
Anna Elisabeth Dumont overlijdt ruim 25 jaar na de terechtstelling van haar man op 11 april 1802 in Afden, zij is 80 jaar oud geworden.

Opmerking: Peter Ploum* noemt 16 febr. 1773 tijdens zijn scherp examen 'Peter Kessels eenen herbergier aen de Kleijck'. Het is duidelijk dat het ook voor streekgenoten moeilijk was alle Kessels uit elkaar te houden.

ZIE VERDER:

  — Documenten: in Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Vonnis 26 maart 1776
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776
 
 — LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [deels kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 114 (Hs 157), 116
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 225, 317 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 73/4, 243
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

290

Joannes Wilhelmus Kessels uit Merkstein, gevlucht

•...Joh. Wil. KESSELS
Joannes Wilhelmus Kessels woont onder Merkstein. Over Joannes Wilhelmus als persoon is niets bekend en van zijn proces maar heel weinig. Op een lijst van begin 1773 is vermeld dat ene Wilhelmus Kessels voortvluchtig is en aannemelijk is dat het dezelfde persoon is als Joannes Wilhelmus Kessels die begin 1776 vermeld is als vluchteling. Tja duidelijk is het niet.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

 — LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 304 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 72, 257

© Maaike van Eekelen

291

Wilhelmus Kessels uit Merkstein, executie vσσr eind september 1773

  •...Wil. KESSELS (-1773)
Wilhelmus Kessels woont in de bank Merkstein.Over Wilhelmus als persoon is niets bekend en van zijn proces maar heel weinig. Op een lijst van begin 1773 is vermeld dat ene Wilhelmus Kessels voortvluchtig is en aannemelijk is dat het dezelfde persoon is als Joannes Wilhelmus Kessels die begin 1776 vermeld is als vluchteling. Maar op die tweede lijst staat dat een Wilhelmus Kessels uit Merkstein al is terechtgesteld, waarschijnlijk deze. De informatie is minimaal.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 216, 304 [bekende gegevens]
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER