Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailKerstgens


285a

Joannes Kerstgens uit Alsdorf, galg 1775

...Joannes KERSTGENS (-1775) x Alsdorf 1763 An. Mar. HANSEN (-1796)
|----•...Mich. Beltr. KERSTGENS (1772-) x Merkstein 1794 An. Cath. SCHLEIPEN  (zie 495)Lambert Kerstgens

Joannes Kerstgens komt uit Bardenberg volgens zijn trouwinschrijving, maar is toch vermoedelijk 20 sept. 1740 gedoopt in Oidtweiler als zoon van Matthias Körstgens en Maria Lehnen (Leinen), een broer van Lambert Kerstgens*. Woont in Alsdorf, hoe hij aan de kost kwam en onder welke omstandigheden hij leefde is niets bekend.
Hij trouwt in Alsdorf 20 okt. 1763 met Anna Maria Hanssen die vermoedelijk 26 dec. 1734 is gedoopt in Oidtweiler als dochter van Conrardus en Anna Sybilla Engels. Uit dit huwelijk worden tussen 1767 en 1772 vier zoons gedoopt.
Het procesdossier is volledig verloren gegaan. Johann wordt ter dood veroordeeld en sterft 7 sept. 1775 aaan de galg in Alsdorf.
Anna Maria is 15 nov. 1796 in Alsdorf begraven en dan staat er dat ze uit Bardenberg komt.


ZIE VERDER:

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 117
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 78, 244
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

285b

Lambertus Kerstgens uit Alsdorf, galg 1775

...Lambertus KERSTGENS (-1775)Joannes Kerstgens

Lambert Kerstgens is vermoedelijk 15 maart 1737 gedoopt in Oidtweiler als zoon van Matthias Körstgens en Maria Lehnen (Leinen), een oudere broer van Joannes Kerstgens*. Woont in Alsdorf, mogelijk bij zijn broer, over kostwinning en welstand is niets bekend, niet getrouwd.
Van het procesdossier is niets bewaard gebleven. Hij wordt ter dood veroordeeld en sterft 14 okt. 1775 aan de galg in Alsdorf.

ZIE VERDER:

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 117
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 324 [bekende gegevens]
    - Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 78, 244
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER