DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Lijst van vervolgden in het Land van Rode, medio 1776

Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

 

  


 

Liste van de geťxecuteerde, in de gevancke-
nissen overleden, gedetineerde, geŽvadeerde,
ende fugitive s'Landts van s'Hertogenraede

GeŽxecuteerde uijt de vrijheijt van s'Hertogenraede
Den Chirurgijn Joseph Kerckhoff, Joannes Paffen
Geerardt Arets, Wilhelm Alttorf
Henricus Joseph Crombach, Conraet Crombach
Joannes Petrus Kessels

Fugitive uijt de vrijheijt van s'Hertogenraede
Nicolaes Crombach, Leonard Spiertz
Nicolaes Joseph Offermans, Joannes Peter Kuijff
Joannes Peter Spiertz, Caspar Mathijs Kessels

Gedetineerden uijt s'Hertogenraede
Joseph Grouls

GeŽxecuteerde der Bancke van Ubach
Willem Ploum uijt den Vivat, Peter Meijers
Leonard Louppen, Henricus Steins
Joseph Ploum, Cornelius Dautzenbergh
Adolff Steins, Joannes Boijmans
Gabriel Reijnartz, Anton Scheuerman
Renerus Crampen, Peter Pauwels
Peter Muller, Jacobus Otten
Joseph Breuwer, Godfrid Pauwels
Renerus Engelen, Joseph Keijser
Joannes Henricus Henrichs vulgo Pruijs
Leonard Ploum
Overledene der Bancke Ubach in de gevanckenissen
Rochus Dammers, Joannes Dammers
Joannes Jaspers, Frans Willem Willems
Nijs Dortant, Peter Holthausen

GeŽvadeerde der Bancke Ubach uijt de gevanckenissen
Jacobus Henseler, Derick Jaspers
Leonard Steins

Fugitive der Bancke van Ubach
Peter Joseph Ploum, Coen Kern
Willem Ploum alias Jouchems Willem
Baltus Holthausen, Joseph Dammers

GeŽxecuteerde der Bancke van Merxstein
Arnoldus Zanders, Joannes Peter Crichelbergh
Joannes Mathijs Schieffers, Peter Breuwer
Mathijs Schieffers, Wilhelmus Schieffers
Albert Schleipen, Ruth Schwartz
Derick Scholtis, Nicolaes Hanssen
Mathijs Mertelaers, Arnoldus Eijber
Joannes Wilhelmus Essers
Nicolaes Rootcrantz den jongen
Martinus Plaum, Joannes Leonardus Gierlings
Philip Etzelius, Peter Crichelbergh
Christian Trumpener, Wilhelmus Kessels
Peter Ploum, Hubertus Coonen
Nijs Thielen, Arnoldus Lesmeister
Winand Melcop, Caspar Stapelman
Jean Baptiste Giles, Joannes Cuppers
Joannes Ploum

Overledene der Bancke Merxstein in de gevanckenissen
Baltus Kerckhoff, Nicolaes Rootcrans den ouden
Frans Henrich Vorst, Mathijs Engelen
Mathijs Doveren, Mathijs Ernst
Joannes Leonardus Feurpeil

GeŽvadeerde der Bancke Merxtein uijt de gevanckenissen
Maria Notermans, Peter Meijers
Peter Savelsbergh

Fugitive der Bancke Merxstein
Willem Ernst, Joannes Kessels
Joannes Jacobus Kessels, Nijs Crichelbergh
Joannes Kretzer, Nijs Mertelaers
Dirick, Goor, Merten Savelsbergh
Joannes Wilhelmus Kessels, Jacobus Schmitz

Gedetineerden van Merxstein
Christian Fuerpeil

GeŽxecuteerde uijt de Banck Kerckrode
Alexander Ross, Wilhem Hendrick Haemers
Joannes Wilhelmus Wirtz, Joannes Simon Henckens
Nijs Rinckens

Overledenen der Bancke Kerckrode in den gevankenisse
Peter Wevels

GeŽvadeerden der Bancke Kerckrode uijt de gevanckenisse
Wilhelmus Rootcrans

Fugitive van Kerckrode
Anthon Qaetvlig, Joseph Wetzelaer

Gedetineerden van Kerckrode
Derick Senden.

  Onder Simpelvelt is geŽxecuteert eenen franÁoos genoemt Wilhelm Bordin.

Van Weltz is in den Gevanckenisse overleden den coster genoemt Joanns Anthon Willems

Onder de Heerlicheijt Rimborgh sijn geŽxecuteert
Mathijs Hermans, Merten Neulen
Anthon Jongschlaeger, Wilhelmus Mertelaers

Onder de Heerlicheijt Alstorff sijn oock eenighe geŽxecuteert waeraf de naemen niet en weet, behalvens van
Mathijs Mertens, Ludovicus Lesmeister
Henricus Baaden, Heiliger Palmen
Mathijs Lehnen

Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER