Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPloum


426

Christine Ploum uit Herzogenrath, afloop proces onbekend

...Christ. PLOUM [zie 378] x Afden 1736 Petr. PESCH (-1744) [= 413]Mergen Nevelstein

Willem Ploum

Peter Pesch


Christine Ploum is een dochter van Mergen Nevelstein*, weduwe Frans Ploum, en een zuster van Willem Ploum*. Zij trouwt 29 apr. 1736 in Afden met Peter Pesch* en woont in Herzogenrath.
Zij wordt ingesloten in de gevangenis van kasteel Herzogenrath, maar het is niet bekend hoe het proces tegen haar is afgelopen.
Peter Pesch wordt 12 maart 1744 terechtgesteld op de Beckenberg bij Herzogenrath.

ZIE VERDER:

— LIT. - A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 238, 239 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 134. 'Deel II (2014)' p. 234, 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 130, 244.
© Maaike van Eekelen


427

Joannes Ploum, wever uit Herbach, executie 1775?

...Johan PLOUM (1724-75) x Merkstein 1751 An. Gert. JUNGSCHLAEGER (-1761)Peter Ploum

Arnold Zanders


Joannes Ploum wordt 12 nov. 1724 gedoopt in Merkstein als zoon van Petrus en Gertrudis Barensteijn. Hij is een broer van Peter Ploum*. Zijn zuster Anna Gertrudis is getrouwd met Wilhelmus Theissen, die wel in de verhoren beschuldigd wordt, maar niet is vervolgd. Hij woont in Horbach onder Merkstein en is wever van zijn vak.
Hij trouwt 24 jan. 1751 in Merkstein met Anna Gertrudis Jungschlaeger en uit dit huwelijk worden van 1751 tot 1759 vijf kinderen geboren. Anna Gertrudis overlijdt 24 aug. 1761 in Merkstein.
Van het strafdossier zijn geen akten bewaard gebleven. Hij wordt wel genoemd in het protocol van het scherp verhoor van Arnold Zanders* op 21 aug. 1771 en op dat moment was hij niet gearresteerd. Ook op een lijst van in sept. 1773 afgesloten en nog lopende processen komt zijn naam niet voor. In een brief van 12 dec. 1774 uit de correspondentie van de Raad van Brabant in Brussel is sprake van zeven arrestatiebevelen in de periode 9 tot 12 dec. 1774 tegen inwoners van Merkstein, waaronder ook Joannes. Volgens weer een ander rechterlijk overzicht wordt hij vóór het jaar 1776 terechtgesteld.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT
. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 24 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 305 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 72, 243, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


428

De Heer van Sankel, winkelier in Ubach, gefolterd, galg 1771

...Josef PLOUM (1732-71) x Ubach 1764 Mar. Cath. ESSERSJacob Henseler

Peter Müller

Adolf Steins

Dirk Jaspers

Leonard Louppens

Peter Maijers

Baltis Holthuijsen

Chirurgijn Kerckhoffs

Joseph Ploum wordt 11 juli 1732 gedoopt in Übach als zoon van Jacob en Elisabeth Vaessen; een broer van Thecla Ploum, getrouwd met Jacob Henseler*. Woont een tijd in Aken in de Sandkaulstrasse en wordt daarop 'de Heer van Sankel' genoemd. Teruggekeerd in Übach drijft hij daar een winkel.
Hij trouwt op 1 maart 1764 in Übach met Maria Catharina Essers, gedoopt aldaar op 1 juni 1729 als dochter van Joannes en Maria Mom. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Van het dossier van de strafvervolging van Joseph is veel bewaard gebleven. Hij is aangehouden nadat zijn naam op 1 febr. 1771 als medeplichtige is genoemd door Peter Müller* bij diens scherp verhoor. Wordt ook beticht door Adolf Steins* op 25 apr. 1771 eveneens tijdens een pijnlijk verhoor. Maar op 14 mei wordt Joseh geconfronteerd met deze Adolf en ook met Dirk Jaspers* en deze herroepen beiden hun beschuldigingen. Dirk is 27 mei opnieuw gefolterd en Adolf op 6 juni waarbij alle beschuldigingen hernieuwd worden. Het gerecht vraagt 8 juni juridisch advies over verdere procedure en die wordt voortgezet op 16 en 18 juli met ondervragingen waarbij Joseph alles ontkent. Na een vonnis op 20 juli tot scherper verhoor wordt hij 24 en 25 juli onderworpen aan een "naerdere scherpe examinatie'. Het is niet duidelijk of deze formulering wijst op een eerder ondervraging met pijnlijke middelen. Hoe dan ook, Josef bekent zonder dat er foltermiddelen zijn toegepast. Weer wordt juridisch advies gevraagd bij schepenen van het Hoofdgerecht in Limburg en dan volgt 10 okt. een doodvonnis uitgesproken. Op 15 okt. 1771 sterft Joseph 39 jaar oud aan de galg op de Beckenberg bij Herzogenrath.
Enkele dagen daarna verschijnt de Franciscaner pater Willibrordus voor het gerecht. Hij heeft Joseph in zijn laatste uren bijgestaan en deze heeft hem gevraagd namens hem te verklaren dat hij niets weet ten nadele van Leonard Louppens*, Peter Maijers*, Baltis Holthuijsen*, den Chirurgijn Kerckhoffs*, maar dat hij dezen en ook anderen beschuldigd heeft "uijt vreese van pijn". Joseph laat het gerecht vragen om helemaal geen rekening te houden met die aanklachten.
Maria Catharina Essers hertrouwt 15 febr. 1776 in Übach met Petrus Josephus Ploum, maar overlijdt daar al 31 mei 1776 op 46-jarige leeftijd na de geboorte van een kind.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Recollectie Peter Muller 1 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Joseph Keyser 22 febr.1771
..........In: Scherp examen Leonard Steins 6 juni 1771 en  Recollectie 7 juni
..........In: Scherp examen Nellis Dautzenberg 7 juni 1771 en  Recollectie 8 juni
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................11 juli • 12 juli • 13 juli
..........Beschuldigingen en aanvraag juridisch advies 8 juni 1771
..........Vonnis scherp examen 19 juni 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........Vragen voor nader verhoor 16 juli 1771
..........Verhoor op 16 juli 1771
..........Scherp verhoor 24/25 juli 1771
..........Vonnis 10 oktober 1771
..........Verklaring pater Willibrordus 19 oktober 1771
..........Beschuldigingen
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp examen Joannes Gerrits 16 apr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 51, 57. 73 *
... - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117 178
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 160/1 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 211/2, 311, 314 [bekende gegevens]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 21/5, 49/51
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 84. 'Deel II (2014)' p. 34, 63, 240
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


429

Lennerd mit Laem Handt, boerenknecht in Ubach, gefolterd, executie 1772

...Leon. PLOUM (-1772) x Ubach 1765 Mar. Joan. ENGELEN (-1790)Peter Breuwer

Joseph Keyser

Peter Müller

Adolf Steins

Leonard Ploum. Over de afkomst van Leonard is niets bekend, maar hij is in zijn jonge jaren tijdens de Zevenjarige Oorlog soldaat geweest bij het regiment Esser in dienst van de Keurvorst van de Pfalz. Hij raakt gewond in de strijd bij Sapmainingen(?) en verblijft maanden in een hospitaal. Hij heeft een verlamde hand en wordt dan ook 'Lennert met de Laem Handt' genoemd, waarschijnlijk is die in krijgsdienst verminkt. Hij woont op de hoeve Drinhausen buiten het dorp Übach aan de weg naar Beggendorf. Volgens Peter Breuwer* is hij veldschut geweest, werkt als knecht en schaapsherder en vertelt in een verhoor "hoosen gestrikt hebbende voor de huijsvrouw van Willem Ploum in de Vivat ... naer den Vivat was gegaen."
(hypothese:) Hij trouwt 5 mei 1765 in Übach Maria Joanna Engelen en uit dit huwelijk wordt een zoon geboren die jong sterft.
Het eigen dossier van Leonard is maar gedeeltelijk bewaard gebleven. Hij wordt al op 10 jan. 1771 beschuldigd in het eerste scherp verhoor door de eerste arrestant, Joseph Keyser*. In febr. wordt hij in de gevangenis diverse malen ondervraagt en op 23 febr. geconfronteerd met Peter Müller*. Op 14 mei geconfronteerd met Joseph Keyser en met Adolf Steins*, wil hij nog steeds niet bekennen en wordt dezelfde dag tot scherpere examinatie veroordeeld. Op 28 mei wordt hij in kasteel Herzogenrath aan foltering onderworpen en na toepassing van de scheenschroef of Spaanse stevel legt hij bekentenissen af. De recollitie volgt 29 mei en op 29 en 30 juli opnieuw scherpe verhoren, waarbij Leonard betoogt dat hij tijdens de overvallen in 1762 en 1763 als militair elders verbleef. Maar hij beschuldigd velen van deelname aan overvallen en diefstallen en legt 19 okt. en 25 nov. 1771 en 5 maart en 19 juni 1772 nog meer verklaringen af. Ondanks zijn optreden als 'kroongetuige' wordt hij toch ter dood veroordeeld. Leonard wordt in de maand juli van 1772 terechtgesteld op de Beckenberg bij Herzogenrath.
Maria Joanna Engelen overlijdt 7 dec. 1790 in Übach.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Joseph Keyser 10 jan. 1771
..........In: Recollectie van Joseph Keyser 11 jan. 1771
..........In: Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Recolitie Peter Muller 1 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........Confrontatie met Peter Muller 23 febr. 1771
..........In: Getuigenis over Leonard 20 maart 1771
..........Scherp verhoor op 28 mei 1771
..........Recolitie op 29 mei 1771
..........In: Scherp examen Leonard Steins 6 juni 1771 en  Recollectie 7 juni
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 51, 55/7, 59, 61, 720 *
... - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 111, 114/5 (Hs 157), 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 148, 155, 160 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 50, 133, 136, 209/10, 305, 311, 313 [bekende gegevens], 410, 412/3
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 41/4
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 18, 23
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 39.
..........'Deel II (2014)' p. 27, 31, 39/41, 58/9,170, 240
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


430

Martin Ploum, burgemeester van Merkstein, executie 1775

...Mart. PLOUM (1722-75) x Merkstein 1746 An. Gert. WOLFFSPeter Joseph Ploum

Joseph Breuwer


Martin Ploum wordt 11 nov. 1722 gedoopt in Merkstein als zoon van Leonard en Henrica Beckers. Hij zou een halfbroer zijn van Peter Joseph Ploum*, maar dat is twijfelachtig. Wel bij een kind van Peter Joseph peetvader. Hij is burgemeester, in die tijd belast met de financiën van een dorp of bank, en wordt dan ook de schatheffer tot Merkstein genoemd. Van beroep en maar gezien zijn publieke functie zal hij niet arm geweest zijn.
Hij trouwt 24 febr.1746 in Marienberg Anna Gertrudis Wolffs, gedoopt aldaar 28 jan. 1726 als dochter van Petrus en Maria Spiertz. Uit dit huwelijk worden tussen 1748 en 1762 zeven kinderen geboren. De schoonfamilie woonde in Ederen.
Van de akten van het strafproces is niets bewaard gebeleven, maar hij wordt genoemd in het scherp verhoor van Joseph Breuwer* in mei 1773. En volgens een lijst uit sept. van dat jaar zit hij dan opgesloten in Herzogenrath. Martin is vóór het jaar 1776 ter dood gebracht.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57, 67 *
.. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 111, 115 (Hs 157), 117
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 305 [bekende gegevens], 309, 314
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242
© Maaike van Eekelen


431

Scheyen Peter uit Herbach, executie 1773

...Petrus PLOUM (1730-73) x Merkstein 1754 An. Gert. KLEE(N) (-1810)Joannes Ploum

Joseph Ploum


Peter Ploum wordt gedoopt 23 jan. 1730 in Merkstein als zoon van Petrus en Gertrudis Baerensteyn. Een broer van Joannes Ploum* en van Anna Gertrudis die getrouwd is met Wilhelmus Thijssen, die in de verhoren beschuldigd wordt, maar niet is vervolgd. Peter wordt 'den jongen' genoemd, waarschijnlijk om hem te onderscheiden van zijn vader, woont in de Scheij in Horbach onder Merkstein en daarom 'Scheijen Peter' genoemd. Hoe hij aan de kost komt, is niet bekend.
Hij trouwt 21 febr. 1754 in Merkstein met Anna Gertrudis Klee (of Kleen) en uit dit huwelijk worden tussen 1754 en 1760 vijf kinderen geboren.
Peter wordt al in juli 1771 genoemd door de heer van Sankel, Joseph Ploum* genoemd als medeplichtige. In febr. 1773 zit hij zelf gevangen en 16 en 17 febr. is hij scherp verhoord. Na een tijd de duimschroeven en daarna drie minuten een scheenschroef opgehad te hebben, begint hij te bekennen. Dat protocol is als enige akte uit zijn dossier bewaard gebleven, maar er was ook een doodvonnis.
Peter wordt in de maand sept. van 1773 terechtgesteld.
Anna Gertrudis hertrouwt 29 sept. 1783 in Ubach met Joannes Wilhelmus Benden, een landbouwer. Zij overleeft haar eerste man bijna veertig jaar en overlijdt 24 febr. 1810 in Ubach.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........Scherp verhoor 16 en 17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 22 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 115 (Hs 157), 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 140/1, 159 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 305 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I (2013) p. 94. 'Deel II (2014)' p. 72, 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


432

Peter Joseph Ploum uit Holthausen, gevlucht 1771

...Peter. Jos. PLOUM x Übach 1754 Emer. MEIJERS (-1811)
|----•...Petr. Hend. PLOUM (1763-1805) x Aldenhoven 1798 An. Gert. MERTENS (1763-)
|----•...Joan. Mar. PLOUM (1765-1819) x Übach 1795 Mart. VAESSEN
|----|----•...Leon. VOSSEN (1796-) x Übach 1816 Joan. Cath. SCHMITZ
|----|----|----•...An. Mar. VAESSEN (1821-) x 1° Übach 1843 Franz Math. SCHAFHAUSEN (-1847)
|----|----|----|....x 2° Übach 1852 Franz C.H. SAUERMartin Ploum

Peter Holthuyzen


Peter Joseph Ploum wordt geboren in Holthausen en op 5 maart 1733 gedoopt in Übach als zoon van Petrus en Catharina Kreins. Hij zou een halfbroer zijn van Martin Ploum* uit Merkstein, maar hoe dat zit is onduidelijk. Wel is er een Martinus Ploum getuige bij het huwelijk en later bij een doop. Woont in Holthausen onder Übach, maar verder is van kostwinning of bezit niets bekend. In 1771 als voortvluchtige beschreven als 'oudt ontrent de viertigh jaer, swert van haer en pockdaeligh van gesicht, draegende sijn hooft voorover gebogen'.
Peter Joseph trouwt 1 mei 1754 in Übach Emerentiana Meijers met kerkelijke dispensatie omdat zij bloedverwanten in de vierde graad zijn. Uit dit huwelijk worden van 1755 tot 1772 zeven kinderen geboren, waarvan er ten tijde van de processen nog vijf in leven zouden zijn.
Gegevens over zijn proces zijn niet voorhanden, alleen diverse lijsten waardoor wij weten dat hij waarschijnlijk al sinds het voorjaar van 1771 voortvluchtig is. Na die tijd is nooit meer van hem vernomen.
Emerentiana Meijers overlijdt veertig jaar later, op 12 okt. 1811 in Übach

Opmerking: Deze Peter wordt naar zijn woonplaats ook Peter Holthuijzen genoemd, dat zal af en toe verwarring veroorzaakt hebben omdat Peter Holthuyzen* ook onder Übach woont.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 11 juli 1771 • 13 juli
..........Signalement als voortvluchtige
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
... - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 111, 115 (Hs 157), 117
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 314 [samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 53 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 50, 54/5, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


433

Nevelsteijns Wilhelmus, boer in Herzogenrath, gestorven in gevangenis 1743

...Wil. PLOUM (-1743)Mergen Nevelstein

Christine Ploum

Peter Pesch

Willem Ploum, genoemd 'Nevelsteijns Wilhelmus', is een zoon van Frans Ploum en Mergen Nevelstein* en een broer van Christine Ploum* getrouwd met Peter Pesch*. Hij woonde in Herzogenrath en was waarschijnlijk landbouwer, met enig vee en eigen grond.
Er bestaat geen procesdossier meer. Op 9 maart 1743 kocht hij nog een halve morgen land en daarna is hij gearresteerd en vervolgens in de kerker van kasteel Herzogenrath gestorven. Het dagboek van het klooster Rolduc vermeldt dat op 27 maart een gevangene op de pijnbank wordt verhoord en verscheidene andere beschuldigt. Omdat de volgende dag Willems goederen worden geïnventariseerd is aannemelijk dat hij die gevangene was en tijdens of kort na de pijniging is gestorven.
Op 28 maart komen een burgemeester, twee schepenen en de gerechtsdienaar beslag leggen op zijn goederen in het huis van Willem en zijn moeder de weduwe Ploum. Op 7 juni volgt de afkondiging van de roerende en onroerende goederen die op 19 juni zou plaats vinden. Maar in de gichtregisters van Herzogenrath zijn geen aanwijzingen te vinden dat kopers de overdracht van land hebben laten vastleggen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18
...- P.J. Haeren 'Een vraagteken bij de persoon van de Bokkerijder Wilhelmus Ploum, (1980)
..........In Land van Herle p. 19/22
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 238/9 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 134. 'Deel II (2014)' p. 234, 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 80/5, 88, 90/8, 101, 104/5, 108, 110, 114/5,
..........117/8, 170/1, 180/1, 'Deel II (2020)' p.14, 'Deel III (2020)' p. 130, 244.
© Maaike van Eekelen


434

Vivats Willem, herbergier in Merkstein, gefolterd, galg 1771

...Wil. PLOUM (-1771)Leonard Ploum

Joseph Keyser

Willem Ploum, genoemd 'Vivats Willem' omdat hij herbergier is in de 'Vivat', gelegen tussen Merkstein en Ubach aan de Akerstraat. Hij beschikt ook over een paard, dat gebruikt zou zijn om buit te vervoeren. Over zijn persoonlijke omstandigheden is alleen bekend dat hij getrouwd is en een dochter heeft. Leonard Ploum* die herder is verteld onder meer dat hij de Vivat bezoekt "hoosen gestrikt hebbende voor de huijsvrouw van Willem Ploum in de Vivat".
Een goede hypothese is dat deze Willem de Willem Ploum is die op 5 febr. 1747 in Merkstein trouwt met Catharina Savelsberg. Uit dat huwelijk worden vijf kinderen geboren, de oudste 1747 in Merkstein gedoopt en de andere vier tussen 1750 en 1763 in Übach. Deze Catharina overlijdt 21 nov. 1803 in Übach.
Van het strafrechtelijk dossier is weinig bewaard gebleven. Willem wordt al genoemd op 10 jan. 1771 in het scherp verhoor van de eerste arrestant in deze (derde) periode van vervolging Joseph Keyser* en hij is aangehouden in de lente van dat jaar. Scherp verhoor op 9 sept. en recollectie 11 sept. en daarna een doodvonnis. Willem sterft 15 okt. 1771 aan de galg op de Beckenberg bij Herzogenrath.

Opmerking: Reiner Crampen noemt als dochter van deze Willem 'Marie Lijsbeth Ploum' en de oudste dochter  van het echtpaar Ploum-Savelsberg heet inderdaad Maria Elisabeth.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Joseph Keyser 10 jan. 1771
..........In: Scherp verhoor van Leonard Ploum 28 mei 1771
..........In: Scherp examen Leonard Steins 6 juni 1771 en  Recollectie 7 juni
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................10 juli • 11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp examen Lennert Maas 8 apr. 1773
..........In: Scherp examen Joannes Gerrits 16 apr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 22 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 115 (Hs 157), 117, 178
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 119/20, 211/2, 306 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 33, 39, 55/6, 58, 241
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


435

Jochems Willem, cipier in Ubach, gevlucht 1771

...Wil. PLOUM (1745-).Joseph Ploum


Willem Ploum, genaamd 'Jochems Willem' wordt wellicht gedoopt in Ubach op 1 jan. 1717 als zoon van Joachim en Anna Maria Barlinghorst. Maar dat zou betekenen dat later gemaakte schattingen van zijn leeftijd behoorlijk mis zitten. Als voortvluchtige wordt hij in 1771 beschreven als "cleen dick van postur, hebbende witroede heel gecrult haer, oudt seven à achttwintigh jaer." Hij is gevangenenbewaarder en woont in Übach op de Cruijsstraet, verder is er over zijn persoonlijke omstandigheden niets bekend.
Gegevens over zijn proces zijn niet voorhanden, tijdens het scherp verhoor van Joseph Ploum* is hij een van de velen die beticht worden medeplichtig te zijn. Genoemd op diverse lijsten waardoor wij weten dat hij waarschijnlijk al sinds het voorjaar van 1771 voortvluchtig is. Na die tijd is nooit meer van hem vernomen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................10 juli • 11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 17711
..........Signalement als voortvluchtige
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [deels kopie Sleinada]
... - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 115 (Hs 157), 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 86, 157, 161 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 314 [bekende gegevens]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 52 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 170, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER