Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPloumen


436

Peter Ploumen, metselaar in Haasdal, galg 1774

...Petr. PLOUMEN (1715-74) x Schimmert 1744 Gertr. ALOFS (1711-85)
|----...Helen PLOUMEN (1744-1818) x Schimmert 1780 Mat. MUYLKENS (1754-1810) [zie 367]Nijs Alofs


Peter Ploumen wordt 19 dec. 1715 gedoopt in Wijnandsrade als zoon van Mathijs en Helena Schats. Heeft een tijd in Vaesrade gewoond, is sinds zijn huwelijk in Klein Haasdal gevestigd, is metselaar van beroep en heeft weinig bezit.
Hij trouwt 9 febr. 1744 in Schimmert Gertrudis Alofs, gedoopt aldaar op 13 nov. 1711 als dochter van Vincentius en Catharina Clermont, een zuster van Nijs Alofs*. Uit het huwelijk van Peter en Gertrudis worden tussen 1744 en 1751 vijf kinderen geboren, waarvan er drie jong stierven.
Peter wordt al langer ervan verdacht ongeoorloofd hout uit het Ravensbos te halen, is dus een suspect persoon. Rond mei 1774 zijn verscheidene inwoners van Haasdal gearresteerd op beschuldiging lid te zijn de bende en medeplichtig aan hun overvallen. Onduidelijk is op welke datum Peter gearresteerd is en in Valkenburg opgesloten, maar op 23 juni is hij veroordeeld tot scherper examen 'om den Selven per omnes Gradus Torturae tot bekentenisse te brengen.' Het pijnlijke verhoor volgt dezelfde dag en Ploumen bekent een aantal diefstallen en beschuldigd anderen als complicen. Opmerkelijk is dat hij vooral diefstallen noemt in de directe omgeving van zijn woonplaats en geen grote overvallen in het Gulikse of het gebied van Aken. Op grond van deze verklaringen is hij ter dood veroordeeld. Peter sterft 58 jaar oud op 7 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Gertrudis Alofs overlijdt 11 aug. 1785 in Schimmert.

ZIE VERDER:

Documenten: Een getuigenverklaring d.d. 6 jan. 1774
..........In: Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Vonnis scherper examen 23 juni 1774
..........Lijst scherper examen 23 juni 1774
..........Bekentenissen onder scherp examen
..........In strafvordering tegen Willem Willems
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen Valkenburg 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 18, 32
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 149
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 360 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 55/6. 'Deel II (2014)' p. 137, 142, 250
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER