DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Lijst van veroordeelden en gevangenen in Valkenburg (na 7 juli 1774)
(Vermoedelijk n.a.v. de resolutie v.d. Staten-Gen. over confiscaties 16 dec. 1774)
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

  
Lijste der gedetineerdens
en geŽxecuteerdens, met den
datum van gegevene decret
van apprehensie, en wanneer
deselve geŽxecuteerd zijn

Geappreh. nr.
  1į Dirck Herseler geapprehendeert den 3 Junij 1773 en geraabrackt den 24 septemb. 1773
  2do Lins Schouteten den 7 Julij 1773  geapprehendeert
  3tio Joannes Vrusch geappreh. 16 Julij en gehangen den 24 Sept. 1774
  4to Abram Nathan geappreh. 16 Julij en gehangen den 24 Sept. 1774
  5to Christian Vlecken geappr. 29 Julij 1773 en uijtgebrooken (gecondemneerd om te hangen)
  6to Matthijs Schroeders dito geappr. en den 14 Sept. 1773 gehangen
  7mo Matthijs Crutz geap. den ... sept. 1773 en onder de galg begraeven
  8vo Anthoon Rasch geap. den 19. aug. 1773 en gehangen den 24 sept. 1774
  9no Willem Glaesmaekers den 7 aug., geŽxecut. den 24 sept. 1773
  10mo Willem Erkens geap. eodem die
  11. Martin Le Groo geap. eodem dito en geŽxecut. den 24 sept. 1773
  12. Gerard Stijnen dito geap. en dito  geŽxecut.
  13. Andries Stijnen dito geappr. en geŽxecut. den 26 nov. 1773
  14. Joannes Even geappreh. den 14 August. 1773 en geŽxecuteert den 3 Dec. 1773
  15. Heijliger Gerrits geappreh. den 14 August. 1773 en geŽxecuteert den 3 Dec. 1773
  16. Pieter Jutten geappreh. den 14 August. 1773 en geŽxecuteert den 3 Dec. 1773
  17. Joannes Steijns geappreh. den 14 August. 1773 en geŽxecuteert den 3 Dec. 1773
  18. Pieter Mingelers geappreh. den 14 August. 1773 en geŽxecuteert den 3 Dec. 1773
  19. Peter Clermont geapprehendeert den 16 sept. 1773 - onder de galg begraeven
  20. Frederik Pisters geapprehendeert den 16 sept. 1773 - gehangen den 26 sept. 1773
  21. Gillis Lemmens geapprehendeert den 16 sept. 1773 - geh. den 3 Febr. 1774
  22. Daam Goosens geapprehendeert den 16 sept. 1773 gehangen den 26 nov. 1773
  23. Matthis Smeets geapprehendeert den 16 sept. 1773 gehangen den 8 febr. 1774
  24. Gerard Stijnen geapprehendeert den 16 sept. 1773 - den 26 nov. 1773
  25. Joannes Thijssen geapprehendeert den 16 sept. 1773 - den 26 Meij 1774.
  26. Pieter Craanen geapp. den 16 nov. 1773 en geh. den 26 Meij 1774
  27. Leonard Pijls dito geappreh. en onder de galg begraeven
  28. Gerard Mulkens den 17 Nov. geappreh. en geh. den 21 Dec. 1773
  29. Daam Goosens dito geappreh. en gehangen 8 Febr. 1774
  30. Janneke Smeets den 23 nov. 1773, gehangen den 7 Julij 1774
  30. Francis Haagmans geappreh. den 24 Nov. 1773 * Febr. 1774
  31. Erken Erkens geappreh. den 24 Nov. 1773 * Febr. 1774
  32. Joannes Stijnen geappreh. den 24 Nov. 1773 gehangen 26 Meij 1774
  33. Erken Mobers geappreh. den 24 Nov. 1773 * Febr. 1774
  34. Hendrick Laven fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  35. Leonard Claessen fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  36. Christian Vrusch fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  37. Joannes Pijls fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  38. Joannes Severins alias Majeur fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  39. Erke Erkens van Neerbeek fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  40. Welter Penders fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  41. Bastian Boisten fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  42. Nicolas Sassen fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  43. Willem Willems fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  44. Willem Habets fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  45. Anthoon Bosch fugitive en ad valvas geciteerden den 15 dec. 1773
  46. Joannes Penders geappr. den 27 Jan. geh. 26 Meij 1774
  47. Geurd Boormans geappr. dito gehang. 7 Julij
  48. Jan Smeets van Neerbeek geappr. 10 Meij en 26 dito geh. 1774
... ... ... ...
  49. Nicolaes Spork den 18 Meij geťx. den 7 Julij
  50. Peter Mulkens den 26 Meij sententie gepronuntieert den den 7 {Julij}
  51. Thijs Cardous dito
  52. Christ. Panhuysen geciteerd den 1 Jan.
  Leonard Vreen de eerste citatie den 3 Meij
  Pieter Kerkhofs de eerste citatie den 3 Meij
  Fred. Romans de eerste citatie den 3 Meij
 Christaen Vrusch de eerste citatie den 3 Meij
  53. Pieter Ploumen geappreh. 22 Junij gehangen den 7 julij
  54. Hendr. Akkermans geappreh. den 17 Junij
  55. Pieter Claessen geappr. den 4 Julij
Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER