DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Administratieve lijsten van bekentenissen onder foltering
Valkenburg 1774 --- RAL LvO 8165

 

Peter Mulkens alias Moulen Peer
oud 31 jaeren gebooren en woonachtig
te Haesdael van professie een akkerman

1. Steelen van Hout uijt den Bosch
2. Bij Frisschen in Geenhout
3. Bij Henricus Ritsen te Wijnantsraede 19 en 20 April 1762
4. Aen de Handt bij Mart. Schroeders 19 en 20 Januarii 1762
5. Bij Walraeven 22 en 23 Aug. 1756
5. Bij de Eremijt op den Schaesberg


Pieter Ploumen
oudt veertig jaeren

gewoondt hebbende te Vaesraede van
Professie Steenmetser

    Verscheijde rijsen
1. Eenig Hout uijt't Bosch
2. Tentamen om een paerd te steelen in Arendsgeenhout bij Matthijs Habets
    Eenige
3. Twee gerven Cooren van't landt van Gerrit Bemelmans, van Faesen Andres en van Clanders Hofken
4, Een Koeij te Heerlen in de Swaen voor vijf jaeren
5. Een tentamen van Diefstal op't Casteel van Honsbroek over drie         jaeren geleeden
6. Een Koeije gestoolen bij P. Reppers in Ulestraten
Tentamen 7. Eene Koeije in de Roode poort te Heerlen
8. Over drie jaeren te Wisscherag eene Koeije
9. In de Maesbandt Tentamen vier jaeren
10. Op een Hof tot Weerdt over de Maes Tentamen
11. Bij Frisschen
  Tot Raer bij Teunis
  Tot Aelbeek bij een herbergier
Bij 't Steelen van een Rindt in de Heek

  Bij Vleugels in de Hel bij Aelbeek
  Tentamen bij den Swart Hans in de Hel
 

Janneke Smeets
tussen de vier a

vijf en vijftig jaeren oudt, gebooren te Huls
berg en laest gewoondt te Haesdael van
Professie ackerman

-1. Eenige Gerven Vrugten uijt't veldt
-2. 't Steelen van een Peerdt op den HoensHoff
-3. bij Walraeven 22 en 23 Aug. 1756
-4. tot Haevert 13 en 14 Sept. 1770
-5. 't Nieuw Huijs
-6. bij Martinus Schroeders in't Rijk van Aken 19 en 20 Jan. 1762


Christiaen Vlekken oudt dartig jaeren
gebooren te Waelem laest gewoondt te
Houtthem

1. Voor ontrent drie jaeren op den Hof Strabach een paer slaeplaeken en twee bodde Deekens
2 Een paer Silvere gespels en een wit Bombasijne camisool tot Spaubeek van den knegt van Pieter Caenen
3 voor seven a agt jaeren van Joes Frantzen tot Valkenborg een         paer Silvere gespels, een broek en een hembd
4. twee broeken en een Camisool voor ontrent drie jaeren geleeden     tot Heer
5. Meenigvuldige beldt dieverijen
Steelen van eenig fruijt uijt den Hof van de Hr. Vandervreeken
6. Steelen van een verken in de Heek
7. Inde Maesbandt 22 en 23 aug 1756
8. bij Martinus Schroeders 19 en 20 Jan. 1762
9. tot Haevert 13 en 14 Sept. 1770
10. Een Peerdt op ter HoensHuijs over elf jaeren geleden
11. Aen't Nieuw Huijs
13. 't Doen van den Eedt in eene Capelle

Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER