DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Overzicht van beschuldigingen tegen Willem Habets dec. 1774
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike van Eekelen
 Lectuur om te Vonnissen de fugitiven

1. Willem Habets deesen werd geaccuseert

A.

Door Lins Schouteten dat hij geassisteert 1. bij Martin Schroders en dat W. Habets den ersten aanslg tot voorz. diefstal, gelijk ook 2. te Wijnantsraede als meede 3ta. teg. Habets en geassisteert 4. in de Maesnabt, hier heefd hihi ook den ersten aen slag gegeven 5. bij het steelen van't Verken. 6. geass. bij het steelen van vrugten bij Piet Meijs te Hulsberg. 7. bij't stelen van spek bij Jacobus Meijs te Hulsberg. 8. Meede geassisteert bij het uijtsweeren van den Gruwel Eed circa 10 jaaren geleden op St. Linders berg. 9. bij het steelen van't peerd op der Hoenshuijs circa 2 Jaaren geleden. 10. bij't steelen van 2 v. Rogen bij Mert. Habets in Arets gen hout. 11. geass. bij Joannes Frischen in Arets gen hout. 12. bij den diefst. bij den eremit op den Schaesberg; hier heeft hij meede in gebrooken. 12. geass. over 10 jaaren bij het tentamen bij Geurt Bruls in Arets gen hout.

B.

Door Nicl. Sporken als geassist. 1. bij Frischen in gen hout. 2. bij den eremit op den Schaesberg.

C.

Door Pieter Muijlkes als Complice en dat den selven geassistert bij Frischen 2. Te Winantsraede 3. bij den eremit op den Schaesberg 4. bij Mat. Schroders

D.

Door Piet. Ploumen als geass. bij het steelen van rind in Gen Heek circa 10 Jaeren geleeden 2. bij den Diefstal in gen houdt bij Frischen 3. te Albeek in de hel bij de Vleugel. 5. Tentamen bij Swart Hans in gen hel voorn.

E.

Hend. Ackermans accuseert 1. in de roode poort in het Wustenraed 8 J. geleeden. 2. bij Frischen 3. bij't steelen van 2 koeijen Te Wischerag 10 Jaren geleeden 4. bij Martinus Schroders. 5. te Winantsraede 6. heefd Ackermans Will. Habets in eed genomen en aen denselven voor handgeld gegeven 2 stuijvers.

F.

Mathis Boormans accuseert Wil. Habets 1. te Winants Raede 2. bij frischen 3. bij den eremit 4. het steelen van 't Verken

G.

Dirk Debets accuseert Willem Habets 1. bij Martinus Schroeders aen de handt.

H.

Pieter Claesen accuseert Voorsz. geassisteert te hebben 1 te Winantsraede 2. bij frischen in Arets gen hout.

J.

Willem Adrians accuseert Willem Habets geasssisteert te hebben 1 in den Maesband bij Walraeven. 2. bij Martinus Schroeders aen de hand 3. bij Ritzen te Winantsraede 4. Frischen in gen hout, hier is Willem Habets eene venster opgebroken 5. te Raer bij Theunis. 6. bij den eremijt op den Schaesberg 7 bij Campo aen het Nieuwe Huijs 7. in de Croon te Heer 7 a 8 Jaeren geleeden

K.

Joannes Lahaije accuseert Will. Habets 1 bij Walraeven in de Maesband 2. bij den eremit op den Schaesberg 3. bij Ritzen in het Panhuijs 4. bij Frisschen in gen hout 4. bij Martinus Schroders aen de hand

L.

Gerraed Sijben accuseert


Recapitulatie der diefstallen waerbij Will. Habets geassisteert

1. bij Mart. Schroders
2. te Winantsraede
3. bij Habets
4. in de Maesband
5. bij het steelen van het Verken bij de weduwe
 Boschouers in de Heek
6. bij het stelen van Vrugten bij  Pieter Meijs in Hulsberg
7. bij het stelen van't spek bij Jacobus Meijs te Hulsberg
8. bij het stelen van't peerd bij ten Hoens huijs
9. 2 V roggen bij Merten Habets
10. bij Frisschen
11. Tentamen bij Geurt Bruls in Arets gen hout
12. den Eed gedaen
13. bij de eremit
| 14. te Raer bij Theunis
| 15. bij Campo aen't Nieuw Huijs
| 16. in de Croon te Heer
| Van deeze [laatste] 3 diefstallen moeten
 het corpus delicti besorgd worden


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER