Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMuijlkens


366

Kwartele Geerke, wolspinner uit Beek, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

•...Ger. MUYLKENS (1734-73) x Beek 1760 Cath. Elis. MARTIN (1728-1801)
|----•...Fred. MUYLKENS (1764-1821) x Beek 1786 Mar. Hel. DOLS (-1840)
|----|----•...Andr. MUYLKENS (1795-1865) x Beek 1823 An. Cath. NEEFS (NEVEN) (-1873)
|----|----|----•...Joh. Petr. MUULKENS (1836-) x Luik 1873 Joan. Hub. THELISSEN (1838-)
|----|----|----•...An. Mar. MUYLKENS (1844-1921) x Beek 1872 Petr. Mart. BOOSTEN (1846-1915)
|----|----|----|----•...Mar. Car. BOOSTEN (1873-) x Beek 1898 Joh. Hub. GELISSEN
|----|----|----|----•...Mar. Hub. BOOSTEN(1875-) x Beek 1896 Petr. Jos. ROOIJEN
|----|----|----•...Fred. MUULKENS (1849-) x Tilleur (B) 1886 Elis. HERMANS (1858-)Mathijs Smeets

Andries Stijnen

Geerke Stijnen

Gerard Muylkens genoemd 'Kwartele Geerke' wordt 31 juli 1734 gedoopt in Beek als zoon van Mathijs en Maria Hopparts. Woont in Beek in Molenstraat, verdient de kost als wolspinner en heeft een eigen huis en wat land. Die brengen later iets meer dan 100 gulden op en dat is niet veel.
Hij trouwt 23 nov. 1760 in Beek Catharina Elisabeth Martin, gedoopt aldaar op 28 nov. 1728 als dochter van Nicolaas en Elisabeth Creusen. Uit dit huwelijk worden tussen 1751 en 1772 vier kinderen geboren.
In sept. 1773 hebben Mathijs Smeets*, Andries* en Geerke Stijnen* tijdens een scherp verhoor verklaart dat Gerard 'onder hunnen bende gehoordt'. Hij is 17 nov. gearresteerd en gedetineerd in Valkenburg. Na veroordeling tot scherp examen wordt hij op 30 nov. volgens de regels bedreigt met foltering door het tonen van de martelinstrumenten en dan legt Gerard een bekentenis af. Onvoldoende voor de rechters en op 7 dec. wordt hij toch nog gefolterd, maar dat moet afgebroken worden vanwege zijn slechte lichamelijke toestand. Gerard sterft 39 jaar oud, op 20 dec. 1773 in de gevangenis van het Landshuis in Valkenburg en wordt de volgende dag begraven onder de galg op de Graetheide bij Beek.
Catharina Elisabeth Martin overlijdt ruim 27 jaar na de dood van haar man op 11 juni 1801 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Lijst scherper examen 29 nov. 1773
..........Beschuldigingen Bastiaan Boosten
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218/9, 343, 347 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 50, 66. 'Deel II (2014)' p. 130, 249
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


367

Den Lamen Len, wolspinner in Oensel, gefolterd, galg 1775

•...Leon. MUYLKENS (1720-75) x Schimmert 1751 Mecht. VAN PITSWEGGEN (1727-93)
|
|----•...Mat. MUYLKENS (1754-1810) x Schimmert 1780 Helen. PLOUMEN (1744-1818) [zie 436]
|----|----•...Gertr. MUYLKENS (1783-1841) x Schimmert 1814 Petr. Corn. VOETS (1773-1831)
|
|----•...Johan MUYLKENS (1758-) x Schimmert 1784 Barb. CLAESSEN (1744-98) [zie 064]
|
|----•...Joh. Petr. MUYLKENS (1761-1803) x 1Ί Elis. FRANSEN (1757-97)
|----|....x 2Ί Schimmert 1799 Gertr. CALDEBERG (1766-1812)
|----|
|----|----•...1) Wil. MUYLKENS (1787-1862) x Schimmert 1822 Mar. Cath. JENNEKENS (1791-1879)
|----|----|----•...Mar. Hel. MUYLKENS (1823-95) x Schimmert 1847 Ger. WILLEMS (1821-61)
|----|----|----|----•...Willem WILLEMS (1850-85) x Schimmert 1882 Mar. Phil. DRUMMEN
|----|----|----|----•...An. Mar. WILLEMS (1851-1927) x Schimmert 1880 Joh. SCHROODERS (1811-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. WILLEMS (1855-1920) x Beek 1890 Willem DROSSAERD (1863-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. WILLEMS (1858-1909) x 1Ί Geulle 1892 Elis. VRANCKEN [zie 593]
|----|----|----|----|....x 2Ί Geulle 1900 Mar. Ida PENDERS [zie 409]
|----|----|----•...An. Mecht. MUYLKENS (1827-92) x Maastricht 1855 Helg. VAN LIJF (1832-1904)
|----|----|----•...An. Cath. MUYLKENS (1831-95) x Schimmert 1855 Wil. VAN KAN (-1858)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. VAN KAN (1858-) x Meerssen1885 Joh. Mart. KUSTERS (1858-)
|----|
|----|----•...1) An. Mecht. MUYLKENS (1792-1853) x Maastricht 1824 Mich. WINTGENS (1796-1870)
|
|----•...Egid. MUYLKENS (1768-1812) x Schimmert 1793 An. Elis. SMEETS (1752-1831) [zie 532]
|----|----•...Math. MUYLKENS (1795-1863) x Schimmert 1819 An. Mar. KREUGERS (1787-1869)
|----|----|----•...Wil. MUYLKENS (1822-94) x Schimmert 1857 Mar. An. PINCKAERS
|----|----|----|----•...Elis. MUYLKENS (1869-) x Bunde 1899 Mart. Hub. MUIJTJENS
Leendert (Leonardus) Muylkens genoemd 'den Lamen Len' wordt 26 april 1720 gedoopt in Schimmert als zoon van Mathijs en Elisabeth Didden. Hij is dus kennelijk mank, woont in Oensel onder Beek en probeert als wolspinner aan de kost te komen, maar dat lukt niet best en sinds 1764 heeft hij vergunning om te bedelen.
Hij trouwt op 7 okt. 1751 in Schimmert Mechtild (Meggel) van Pitsweggen, gedoopt 11 april 1727 in Spaubeek als dochter van Joannes en Anna Boosten. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1752 en 1768, waarvan er een vroeg sterft.
Leendert is 23 mei 1775 aangehouden en vervolgens opgesloten en ondervraagd in het Landshuis in Valkenburg. Nogal snel is besloten hem scherp te verhoren en 31 mei en 2 juni wordt hij aan de foltering onderworpen. Zoals de meesten verklaart hij dan een lidmaat van de bende te zijn, meegedaan te hebben bij diefstallen en beschuldigt hij weer anderen. Hij wordt binnen de maand na zijn arrestatie ter dood veroordeeld. Leendert sterft 55 jaar oud op 22 juni 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Mechtild overlijdt 28 dec. 1793 in Schimmert.

Opmerking: Een mogelijke verklaring voor de haastige spoed van de schepenen is het groeiende weerstand in Den Haag en elders tegen de Bokkenrijdersprocessen. Ze willen kennelijk nog snel hun klus afmaken.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 31 mei & 2 juni 1775
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Bericht in krant van die tijd over executie
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 147, 223, 347/8 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 172, 252
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


368

Moulen Peer, boer uit Haasdal, gefolterd, ontsnapt uit gevangenis 1774

•...Petr. MUYLKENS (1741-1810) x Schimmert 1772 Petron. WEUSTENRAED (1743-1832)
|
|----•...Joh. Mich. MUYLKENS (1777-1871) x Schinnen 1821 Mar. Cath. RAMAKERS (1789-1834) [zie 453]
|----|----•...Joh. Jos. MUYLKENS (1823-74) x Schinnen 1857 Mar. Elis. NIJSTEN (1821-69)
|----|----|----•...Mar. Cath. MUYLKENS (1859-) x Schinnen 1878 Wil. Jos. CREMERS (1854-) [zie 491]
|----|----•...Mar. Cath. MUYLKENS (1827-64) x Schinnen 1849 Chris. Casp. RITZEN (1820-)
|----|----|----•...Mar. J.H. RITZEN (1854-1929) x Schinnen 1898 Petr. Jos. DIEDEREN (1858-) [zie 521]
|----|----|----•...Petr. Mat. RITZEN (1861-1941) x Schinnen 1890 Mar. A.H. CUIJPERS (1863-1929) [zie 566]
|
|----•...Mar. Elis. MUYLKENS (-1817) x Schinnen 1811 Joh. Petr. HERMENS
|
|----•...Cath. MUYLKENS (-1861) 1° rel.m. N.N.
|----|....2° x Vaesrade 1815 Joh. Wil. POULSEN (1787-1873)
|----|----•...1) Jan Wil. MULKENS (1811-83) x Schinnen 1835 Mar. Ida HAMERS (1807-79)
|----|----|----•...Jan Wil. MULKENS (1836-1920) x Spaubeek 1868 Joan. Gert. EUMMELEN (1839-1929)
|----|----|----|----•...Joh. H.W.J. MULKENS (1869-) x Sittard 1899 Mar. Joan. SCHOFFELEN (1868-1944)
|----|----|----|----•...Joan. H.J. MULKENS (1873-) x Spaubeek 1898 Ger. Hub. SCHOFFELEERS (1863-)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. MULKENS (1877-) x Spaubeek 1900 Jn Hend. FLORAX
|----|----|----•...Mar. Hub. MULKENS (1838-) x Schinnen 1870 Jan Mich. HEIJNEN (1845-1922)
|----|----|----|----•...Jan Mich. HEIJNEN (1871-) x Kerkrade 1896 Hel. PETERS (1879-)
|----|----•...2) Joan. Mar. POULSEN (1818-1901) x Schinnen 1853 Joh. Mart. WILLEN (1827-84) [zie 449]
|
|----•...Mar. Gert. MUYLKENS (1792-1854) x Schinnen 1821 Hend. Jos. LAUMEN (1797-1845)
|----|----•...Mar. Barb. LAUMEN (1823-83) x Schinnen 1853 Hend. Jos. WILLEMS (1820-)
|----|----|----•...Mar. An. WILLEMS (1855-1920) x Maastricht 1883 Johan GUTZ
|----|----|----•...Mar. Ros. WILLEMS (1860-1918) x 1° Maastricht 1880 Tos. HUNTJENS (1833-1891)
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1892 Adolf Casp. KEIBECK

Christiaan Vlekken

Janneke Smeets

Nicolaes Sporken

Anton Bosch

Willem Willems

Willem Habets

Peter Muylkens genoemd 'Moulen Peer' wordt 26 jan. 1741 gedoopt in Schimmert als zoon van Peter en Clara Penders. Woont in Haasdal, welgesteld, landbouwer met land ter waarde van meer dan 1600 gulden
Hij trouwt op 1 maart 1772 in Schimmert Petronella Weustenraed, gedoopt 21 nov. 1743 in Merkelbeek als dochter van Michael en Ida Knoren. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1772 en 1788, waarvan alleen de oudste vσσr het proces is geboren en de andere vijf daarna.
Op grond van verklaringen van Christiaan Vlekken*, Janneke Smeets* en Nicolaes Sporken* gearresteerd, hetgeen 26 mei 1774 door de schepenen wordt goedgekeurd. Snel daarna is hij onder foltering ondervraagd en daarbij bekent hij medeplichtig te zijn aan een rij van overvallen, bij Frischen in Arendsgenhout, bij Ritzen in het panhuis in Wijnandsrade, bij de Eremiet op de Schaesberg en bij Martin Schrφders aen de hand. Het protocol van dit scherp verhoor is er niet meer, maar uit andere stukken blijkt dat hij Anton Bosch* de Glaser, Willem Willems* uit Arensgenhout en Willem Habets* heeft beticht complicen van de bende te zijn. Kort voor 10 juni 1774 weet Christiaan Vlecken de sleutel van zijn cachot te bemachtigen en ontsnapt samen met Peter. Op 5 juli is Peter bij verstek ter dood veroordeeld en dit vonnis is aan de galg gespijkerd.
Peter overlijdt meer dan 35 jaar na het doodvonnis op 22 nov. 1810 in Vaesrade op de leeftijd van 69 jaar.
Petronella Weustenraed overlijdt 4 juni 1832 in Schinnen, 88 jaar oud. Zij is de allerlaatste van de echtgenotes c.q. weduwen van de als Bokkenrijders vervolgden.
Voor een uitvoerig levensbericht zie hier

Opmerking: in het register van de Franse volkstelling in van 1796 staat bij de bewoners van kasteel Reimersbeek ene Piere Mulkens, domestique en 50 jaar oud. Bewezen is het natuurlijk niet dat dit Moulen Peer is, maar wat een fantastisch beeld, de oude Bokkenrijder als lakei op een kasteel.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........Goedkeuring arrestatie 26 mei 1774
..........Vragen voor het eerste verhoor
..........Confrontatie met Nicolaes Sporcken 31 mei 1774
..........Vonnis scherp examen 31 mei 1774
..........Vragen voor scherp verhoor
..........Lijst scherper examen 31 mei 1774
..........Bekentenissen bij scherp examen (?)
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch .....In strafvordering
..........In: Nader scherp examen Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Vonnis bij verstek 5 juli 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Kosten executie boedel
..........Aanbreng der goederen door Petronel Weustenraed 24 jan. 1775
..........Confiscabel verklaring goed 18 feb 1775
..........Decreten februari tot april 1775 inzake de geconfisceerde goederen
..........Openbare verkoop vastgoed 1 apr. 1775
..........Decreten verdere verkoop van goederen 12/26 apr. 1775
..........Openbare verkoop vastgoed 26 apr. 1775
..........In: Scherp examen van Joannes Daniels 9 mei 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Decreet verificatie andere vorderingen 9 aug. 1775
..........Slotafrekening liquidatie 19 nov. 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776
..........Artikel over het leven van Moulen Peer

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [deels kopie Sleinada]
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 149
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219/20, 359 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 250, 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER