Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBordin


035

De Franzoos, marskramer, bedelaar uit Simpelveld, galg 1773...Wil. BORDIN (-1773)...Geen gegevens.Leonard Louppen

Willem Bordin wordt 'de Franzoos' genoemd en is dan ook afkomstig uit Frankrijk. Hij woont in Simpelveld en verdient de kost als marskramer en is bij gelegenheid bedelaar. Wordt omschreven als "een oud manneke, die ook een vreemde taal was sprekende, zijnde oud tussen de zestig jaren, klein van gezicht en van statuur," en door Leonard Louppen* als "eenen francoos, hebbende eenen gedraijden stert in sijne haeren, blauw gekleet, bleick en swart van gesicht en hebbende swerte haeren, draegende knobgens veil over landt." Van een huwelijk of verwantschap is niets bekend.
Willem is beschuldigd te zijn een "medegesel van eene merckelijcke bende van Dieven bij nachte, mitsgaeders van te hebben uijtgeswooren den grouwelijcken Eede bij deselve gebruijckelijck". Hij heeft bekend meegedaan te hebben bij een zevental overvallen van 1762 tot 1770. Doodvonnis op 30 maart 1773. Willem sterft 3 apr. 1773 aan de galg op de Beckenberg bij 's-Hertogenrade.
ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........Vonnis 3 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 116 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 213, 321 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 57, 244
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen
Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER