Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBoosten


033

Bastiaen Boosten, smid in Catsop, gevlucht, verbannen 1774/5

...Sebas. BOOSTEN x Beek 1758 Marg. VRUSCH (1735-1813)
|----...Joh. Mich. BOOSTEN (1765-1845) x Beek 1810 Mar. Hel. VAN DER HAGEN (1782-1850)
|----|----...Leon BOOSTEN (1811-67) x Ambij 1839 Mar. Elis. MULDERS (1802-86)
|----|----...Anna BOOSTEN (1813-1867) x Beek 1839 Ger. SMEETS (1804-74)
|----|----|----...Mar. Joan. SMEETS (1841-1924) x Beek 1871 Petr. SMEETS (1835-1912)
|----|----|----|----...Magd. Hub. SMEETS (1872-1932) x Beek 1900 Herm. Hub. FREDRIX (1869-1926)
|----|----|----...Ger. Hub. SMEETS (1847-1914) x Beek 1875 Mar. Cath. H. SMEETS (-1920)
|----|----|----|----...Mar. Hub. SMEETS (1876-1925) x Itteren 1898 Joh. Leon. GERETS (1871-)
|----|----|----...Chr. SMEETS (1848-1913) x Ulestraten 1881 Mar. Cath. GELISSEN (-1936)
|----|----|----...Mar. Hub. SMEETS (1852-1917) x Beek 1876 Mart. GELISSEN (1849-)Joannes Vrusch

Christiaen Vrusch

Vreeke Pisters

Christiaen Rameckers

Marten Mulckens

Bastiaen Boosten is afkomstig uit Beek waar hij aan het Wolfeynde woonde, na 1769 in Catsop bij Elsloo, van beroep smid. Van afkomst en bezit is niets bekend.
Hij trouwt 15 okt. 1758 in Beek met Margaretha Vrusch (Freusch), gedoopt 24 feb. 1735 in Klimmen als dochter van Paul en Maria Ramakers. Zij is een zuster van Joannes Vrusch*, van Christiaen Vrusch* en van Joanna Vrusch getrouwd met Vreeke Pisters* en haar moeder is een halfzuster van Christiaen Rameckers*. Uit het huwelijk van Bastiaen en Margreet worden tussen 1759 en 1769 zeven kinderen geboren.
Bastiaan wordt beticht door gevangenen uit Beek in de zomer van het jaar 1773 en door Marten Mulckens* tijdens diens scherp verhoor 15 okt. 1773, maar als de autoriteiten hem willen arresteren blijkt hij voortvluchtig.
Hij heeft de twijfelachtige eer de enige Bokkenrijder te zijn die door twee rechtbanken is veroordeeld. Want op 14 nov. 1774 is hij bij verstek verbannen uit de Heerlijkheid Elsloo. Het gerecht van Valkenburg veroordeelt hem eveneens bij verstek op 3 febr. 1775 en verbant hem uit de Landen van Overmaas en de landen van de Generaliteit. Beide rechtbanken willen confiscatie van goederen. Hij komt ook voor in de boekhouding, -betreffende de liquidatie van het bezit van de veroordeelden, van de Rentmeester van de Staten-Generaal in de Landen van Overmaas: de opbrengst van zijn goederen is nihil.
Van Bastiaan zelf is niet meer vernomen, Margreet Vrusch overlijdt op 3 apr. 1813 in Beek, veertig jaar na het proces tegen haar man.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Beschuldigingen
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........De overval die nooit gepleegd is
..........Vonnis bij verstek in Elsloo 14 nov. 1774
..........Vonnis bij verstek in Valkenburg 3 febr. 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50, 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36, 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128, 131, 331 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 95, 259
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

034

Peter Boosten, metselaar in Arensgenhout, galg 1776

...Petr. BOOSTEN (-1776)     Niet getrouwd, verder geen gegevens.Dirk Spee


Peter Boosten is geboren in de Heek en woont sinds 1769 in Arensgenhout. Van zijn afkomst of familie is niets bekend, verdient de kost als metselaar of opperman: 'als opperknegt met de muyrers te gaan'. Is niet getrouwd en de confiscatie van zijn bezit brengt later niets op.
Arrestatie en opgesloten in Valkenburg in het Landshuis op 20 aug. 1775. Daar verhoort en "... vrijwillige responsiven sonder Tortuure op den 12 September en volgende 1775", waarbij hij onder meer Dirk Spee* beschuldigt. Het doodvonnis wordt geveld na langdurige detentie en Peter sterft 9 mei 1776 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg. De rekening van de beul voor het ophangen bedraagt 55 gulden.

ZIE VERDER:

Documenten: M.b.t. arrestatie Dirk Spee 2 nov. 1775
..........Protocol verhoor Dirk Spee 7 nov. 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee
..........Nota van de beul
..........Bericht in krant van die tijd
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 90 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 225, 352 [samenvatting], 363, 379    
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 19
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 146, 171, 174, 191, 252, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen
Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER