DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Revisie acten over Bastiaan Boosten begin 1773/5
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

© Maaike van
                EekelenWordt geaccuseert
 door
1. Dirk Hersseler
2. Andries Stijnen
3. Mathijs Smeets
4. Gerard Muijlkens
5. Piter Craenen
6. Daam Goosens
7. Francis Haegmans
8. Joh. Stijnen
9. Joh. Penders
10. Wilm Adriaens
Revisiën der Acten omme
te Vonnissen Bastiaen
Boosten Fugitive en
BeclaegdeA.

Dirk Hersseler accuseert voorn. Bastiaen Boosten bij de generaele complicen

B.

bij diefstal

Andries Stijnen accuseert voorn. Bastiaen Boosten bij gen. complicen N° 20
1. genoemt te Grevenbigt
2. bij Walraven
3. bij Martinus Schröders
Verders noemt hem onder generale complicen N° 1
4. Te Heugen bij Millen

C.
Diefstal


Matthijs Smeets, accuseert den voorn. Bastiaen Boosten
1. Te Lummerig in't Ampt  Millen bij  schepen Bruggen tentamen
2. In't Ampt Millen bij Houthem
3. Te Havert
4. Op de Laak
5. Te Cornelis Munster

gerevoceert D

Diefstal

Gerardus Muijlkens accuseert voorn. Bast. Boosten bij de generale complices N° 23 nog
1. Bij mevrou Rogge te Simpelveld

E
Diefstal


Piter Craenen accuseert voorn. B. Boosten
1. Bij Walraven
2. Op den Esschen bij Herle
3. Te Havert

F

Diefstal

Daam Goosens Roer An accuseert voorn. B. Boosten bij de generale complicen
1. Bij Walraven
2. Aen't Nieuw Huijs
3. Mart. Schröders
4. Bij de weduwe Vrëen vrugten gestolen
5. Bij de landmeter Stijnen ook vrugten gestolen
6. Bij Geerke op de winkel te Beek

G
Diefstal


Francis Haegmans accuseert voorn. B. Boosten
1. Aen't Nieuw Huijs
2. Te Lummerig
3. Bij een winkelier te Lummerig

H
Diefstal
idem

Joannes Stijnen accuseert voorn. B. Boosten
1. Bij de weduwe Vrëen, vrugten gestolen
2. Bij de landmeeter Stijnen ook vrugten gestolen

J.


Johannes Penders accuseert voorn. B. Boosten bij de generale complicen N°14

K

Diefstal


Wilm Adriaens accuseert voorn. B. Boosten bij de generale complicen N° 28
1. In de Croon te Heer
2. Te Havert

Diefstal
Nominatie der diefstallen waerbij Bastiaen Boosten beschuldigd word
1. Te Grevenbigt
2. Bij Walraven
3. Bij Martinus Schröders
4. te Heungen bij Millen
5. In't Ampt Millen bij Houtem
6. Te Havert
7. Op de Laak
8. Te Cornelis Munster
9. Bij mevr. Rogge te Simpelveld
10. Op den Esschen bij Herle
11. Aen't Nieuw Huijs
12. Bij de wed, Vrëen vrugten gestolen
13. Bij de landmeeter Stijnen ook vrugten
14. Bij Geerke op de winkel te Beek
15. Te Lummerig
16. Bij een winkelier te Lummerig
17. In de Croon te Heer


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER