DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Bastiaan Boosten 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32   

 


  ..........................
Sententie
............................

    .......in zake

Den Ed. Gestr. Heere J.C.S.
De Limpens Drossard
deser vrij-Heerleijcheijd en
Baronie Elsloo Nomine
Officij klager

.......Tegens

Bastiaan Boosten
fugitive, ad valvas geciteerde
en Beclaegde

 

  Visis actis als Naementlijck alle de verbaalen in zake gehouden, ons Decreet van Corporeele apprehensie ten Laste van den Beclaegde gegeven, de feijten van Belastingen en Conclusie van d'Heer Klager tegens denzelven fugitiven genomen, en verders alle acten en actitaten in zake ingedient en onder behoorlijken inventaris gefourneert, en op alles gelet waarop te Letten Stonde of conde moveren en Signantelijk op ons Decreet van versteck nae voorgaande behoorlijke geaffigeerde en gerelateerde Citatien Edictaal in zake opgevolgt, Schepenen der vrij Heerlijcheijd en Baronie Elsloo met assumptie der Heeren C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels, Schepenen der Heerlijckheden Eijsden, Bemelen en Mechelen op de Maeze, mitsgaders van een onpartijdig Regtsgeleerde ter Maenisse van den Eerst pręsideerende,
In zake in contumaciam regt doende, Bannen den voorzegde Beclaegde Bastiaan Boosten voor altoos uijt deze vrij Heerlijcheid en vrij Baronie, met interdictie van noijt in dezelve te moogen verschijnen, op pœne van daarinne bevonden wordende, zwaarder te worden gestarft, met condemnatie van denzelven in de Costen en misen van justitie ter onzer Taxatie en moderatie met Confiscatie van goederen.
Actum op den ouden Stadhuijze binnen Maestricht nae becomene territorium
Den 14. november 1774

J.W. Roemers  P.Frederix      A.M. Gudi
C. Otzeling      H.M. Nijpels  Henr. Milliard
 


Gepronuntieert den 17. novembris 1774 naer voorgaande klockenslagh aan de Kaak in Elsloo ten overstaen van Dheeren Drossard en Schepenen Röemers, P. Frederix, Gudi, M.P. Fredrix, S. Bovens en geassumeerde Schepen C. Otzeling
        me presente quod testor
            J. W. Roemers
              Secret.Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER