DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Samenvatting van de acten: de beschuldigingen tegen Dirk Spee Nat. Arch.   ASG  5870

 


Dirk Spee is gedenuntieerd
...........Door
A. Frans Willem Heusschen
B. Johannes Haesen
C. Meijs Trachten
D. Steven Eggen
E. Pieter Boosten
F. Merten Deus
G. Pieter Arnold Lassauw

Regta.  

Revisie der Acten om het
Vonnis van Scherper Examen
op te maeken
Tot laste
Dirk Spee van het
Rittersbeek, Gedetineerde

 
A. 

Frans Willem Heusschen bij sijne Responsiven van   den 14 en 21 December 1774. denuncieerd Dirk Spee van't Rittersbeek onder de generaele complicen N5 en dat denselven sien assisteeren bij den Diefstal op den Esschen aan hebbende eenen Blauwen Kiel, en heeft denselven bij gedaene recollectie van den 23 dito bij blijven persisteeren.

B

Johannes Haesen bij sijne responsiven van den
5 December 1774. denuncieerd Dirk Spee van het Rittersbeek, getrouwd met Megteld Schoenmackers, onder de generaele complicen N23. Corrigendo segt denselven bij geens Diefstallen gesien te hebben.

C. 
Meijs Trachten bij sijne responsiven van den
20 Januarii 1775. denuncieerd Dirk Spee van't Rittersbeek onder de generaele complicen N26 en    dat denselven had sien assisteeren aan den geweldigen Diefstal begaan bij Henricus Ritsen tot Wijnandsrade aan het Panhuys aanhebbende eenen Blauwen Kiel. Addendo segt dat Dirk Spee aldaar het Commando gevoert heeft. 2. Bij een Diefstal begaan bij Martinus Schrooders in 't Rijk van Aeken en dat hij gedetineerde 's avonds met deselve gegaan is over de Hoog Hees,   op de Logt tot bij de Handt, alwaar sij de andere Com-plicen hebben vinden staan.
En heeft bij Recollectie van den 23 Januarii 1773 daar bij blijven persisteeren.

D. 
Steven Eggen bij sijne vrijwillige Responsiven sonder Tortuure gedaan op den 5, 6 en 9 September 1775. Denuncieerd Dirk Spee onder de generaele Complicen N15. En dat denselven mede was gegaan primo tot het bedrijven van den Diefstal op den Esschen. Secundo aan de violenten Diefstal begaan bij in't panhuys van Wijnandsrade en denselve Dirk Spee aldaar met veel presentie van geest gesien te hebben. Tertio bij den tweeden Diefstal begaan bij de Eremyten op den Schaalsberg denselve Dirk Spee vindende ten huyse  van Frans Willem Heusschen en soo te samen hunnen weg hadden genomen door't veld op Climmen etc.etc. en heeft denselve bij Recollectie van 12 September 1775 daar bij blijven persisteeren.

E. 
Pieter Boosten bij sijne vrijwillige responsiven sonder Tortuure gedaan op den 12 September en volgende 1775. Denuntieerd Dirk Spee een akkerman etc. etc. onder de generaele Complice N59. En dat denselve met de Complice (op schildwacht staande) had sien voorbij gaan tot het begaan van den Diefstal op den Esschen bij Joseph Wijler.
2. Dat denselve had sien assisteeren bij den Diefstal begaan bij Walraven in de Maasband.
Tertio bij de Diefstal begaan bij de pastoor tot Margraten over een Jaar geleden met daar bij aangehaalde omstandighedens.
Quarto bij den Diefstal begaan bij Martinus Schrooders aan de Handt. En heeft denselve bij de respective gehoudene recollectien daar bij blijven persisteeren.

F. 
Merten Deus bij sijne responsiven gedaan op den 8 en  9 augustus 1775 Denuncieerd Dirk Spee onder de generaele Complice N30 en dat denselven had sien assisteeren bij den Diefstal begaan bij Martinus Schrooders aan de Handt.   Bij Recollectie van den 9 dito segt denselve onder andere sig beswaard te vinden wegens Dirk Spee niet vast weetende of denselve bij Diefstallen had sien assisteeren, maar sulxs van andere gehoord te hebben.

G. 

Pieter Arnold Lassauw bij sijne responsive gedaan op den 7 November 1773 en opvolgende: denuncieerd  Dirk Spee onder de generaele Complicen N61 en dat deselve heeft sien assisteeren bij den Violenten Dief-
stal begaan bij Henricus Ritsen in het panhuys tot Wijnandsradegewapend met eene gaffel. En heeft denselve bij recollectie daar bij blijven persisteeren.

Recapitulatie der geaccuseerde Diefstallen
Dirk Spee word geaccuseerd

 

1 Op den Esschen   

1 door Frans Willem Heusschen
2 Steven Eggen
3 Pieter Boosten


2 tot Wijnandsrade   

1 door Meijs Trachten
2 Steven Eggen
3 Pieter Arnold Lassauw


3 tot Martinus Schrooders 1 door Meijs Trachten
2 Pieter Boosten

4 Bij de Eremyten     1 door Steven Eggen

5 Bij Walraven     1 door Pieter Boosten

6 Pastor tot Margraten  

1 door Pieter Boosten

H.

 

   

Bij lectuur der acten bij't geeven
van de sententie nog gevonden
dat Dirk Spee geaccuseerdt word
geassisteerdt te hebben

 

Op ten Esschen

1. door Thoma Paulussen
2. door Johannes Sporken

 

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER