Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMulckens


360

De Pandour uit Elsloo, gefolterd, galg 1774

...Mart. MULCKENS (1725-74) 1º rel.m. Joan. Cath. LEGROS
|....2º x Elsloo 1755 Gertr. BRUGMANS (-1769)
|....3º x Elsloo 1773 Joan. PYRAndries Stijnen

Paulus Janssen

Nicolaas Vlecken

Joannes Jongen

Marten Mulckens, genaamd 'de Pandour' of 'de Huzaar'. Volgens eigen verklaring omstreeks 1725 geboren in Zavenig (Säveni) in het Koninkrijk Hongarije. Hij is na de Oostenrijkse successieoorlog in Elsloo 'blijven hangen'. Vermoedelijk gedeserteerd uit het Oostenrijkse leger. Hij woont in Elsloo en we weten niet hoe hij de kost verdiende.
Hij krijgt bij Joanna Catharina Legros een buitenechtelijk kind in 1753. Hij trouwt 17 aug. 1755 in Elsloo met Gertrudis Brugmans, die aldaar overlijdt op 3 mei 1769. Marten hertrouwt op 23 febr. 1773 in Elsloo met Joanna Pyr (Piere), weduwe van Jacobus Vlecken.
Genoemd, onder andere door Andries Stijnen* uit Beek en door Paulus Janssen* als bendelid is hij 8 okt. 1773 aan gehouden. Drie dagen later is Marten verhoord en zonder dat hij gefolterd is bekent hij overvallen en beschuldigt vele anderen als medeplichtigen. Op 15 okt. 1773 confrontatie met Paulus Janssen, 20 okt. tegen Nicolaas Vlecken* en 13 nov. tegen Joannes Jongen*. Ondanks alle bereidwilligheid veroordeelt het gerecht hem op 3 dec. 1773 ter dood. Marten sterft 9 febr. 1774 aan de galg in de 'Heere-Bempden' in Elsloo.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Verklaringen over verdachten in Geulle 8 jan 1774
..........Beschuldiging van Caspar Coogel 
..........Bericht in krant van die tijd
..........In brief van Drossard van Mechelen aan Thorn 10 febr 1775
..........In: Scherp examen Willem Opdenkamp 24/25 feb. 1775
..........In overlijdensregister

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 51, 217, 229, 335 [samenvatting], 331/3, 335
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 51/56 en 76
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 118/20, 248
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER