Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVlecken


583

Christiaen Vlecken, veehandelaar in Houthem, ontsnapt, symbolisch galg 1774

•...Chris. VLECKEN (1744-) x Houthem 1764 Joan. Mar. GULICKS (-1783)Nicolaas Vlecken

Simon
Vlecken


Lins Schouteten

Joannes Vrusch

Pieter Muylkens

Mathijs Cardous

Joannes Speesen

Christiaan Vlecken is geboren in Walem en17 maart 1744 gedoopt in Schin op Geul als zoon van Hendrik en Lucia Bocken, een jongere broer van Nicolaas Vlecken* en van Simon Vlecken*. Woont sinds zijn trouwen in Houthem, handelt in vee, oude paarden, heeft verder geen bezittingen.
Hij trouwt als 20-jarige op 26 mei 1764 in Houthem met Joanna Maria Guliks, gedoopt aldaar op 11 jan. 1741 als dochter van Leonard en Cecilia Sleijpen. Uit dit huwelijk worden van 1765 tot 1772 vier kinderen geboren.
Christiaan wordt beschuldigd van vele misdrijven en van lidmaatschap van een roversbende en is 29 juli 1773 gearresteerd, naar het Landshuis in Valkenburg gebracht en daar opgesloten. Daar is hij geconfronteerd met Lins Schouteten* en Joannes Vrusch* die hem aangewezen hebben. Aangezien hij ontkent is hij onderworpen aan een pijnlijk verhoor op 12 aug. en dan bekent hij wel en noemt medeplichtigen. Een van de inbraken die hij bekent is die bij Campo in het Nieuw Huis, waarvan in dec. van dat jaar is aangetoond dat dit misdrijf gefantaseerd is en nooit heeft plaats gevonden. Zijn verklaringen leiden tot de arrestatie van Pieter Muylkens*, Mathijs Cardous* en Joannes Speesen*. Tegen deze laatste is hij 14 okt. geconfronteerd, maar daarbij trekt hij zijn beschuldiging weer terug. Mede daarvoor is hij 27 dec. opnieuw onderworpen aan een scherper examen. Daarna ligt het proces maandenlang stil en kort voor 10 juni 1774 weet Christiaan de sleutel van zijn cachot te bemachtigen en ontsnapt samen met Peter Muylkens die hij zelf beschuldigd had.
Op 5 juli is hij bij verstek ter dood veroordeeld en dit vonnis is aan de galg gespijkerd. Van Christiaan is nooit meer vernomen.
Joanna Maria Guliks overlijdt 24 dec. 1783 in Houthem.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Lins Schouteten 16 juli 1773
..........Lijst scherper examen 12 aug. 1773
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst scherper examen 27 dec. 1773
..........Bekentenissen onder scherp examen
..........In: Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........In: Arrestatie Peter Muylkens en Matthijs Cardous 26 mei 1774
..........Verhoor cipierse over zijn ontsnapping uit de gevangenis 10 juni 1774
..........In: Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 149
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 220, 368 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 35, 39.
.......... 'Deel II (2014)' p. 137, 149, 253, 258

© Maaike van Eekelen

584

Den Fleck, soldaat uit Heerlen, vrijgelaten 1745

•...Johan VLECKENMathijs
Ponts


Joannes Vlecken, genoemd 'den Fleck', is soldaat en afkomstig uit de bank Heerlen.
Gegevens over het proces zijn schaars, in Heerlen is van die periode alleen de criminele rol bewaard gebleven en daarin staat weinig over hem. Joannes is (onder meer?) genoemd door Mathijs Ponts* en wordt begin aug. 1743 gearresteerd en zit lang in de gevangenis. In de enige In okt. is hij een van de gevangenen die 'hardnekkig blijven ontkennen, noodzakelijk met meer effectieve middelen te procederen'. Door middel van foltering dus, maar daar voelen de schepenen weinig voor. Na twee jaar gevangenschap is hij in vrijheid gesteld en het vonnis daartoe van 10 augustus 1745 noemt het advies van twee neutrale juristen. De volgende dag wordt het vonnis opgestuurd naar de Raad van Brabant in Den Haag (partage van de Staten-Generaal) en daar geregistreerd. Het lijkt aannemelijk dat evenals in het Oostenrijks partage ook in het Staatse protesten geleid hebben tot ingrijpen van bovenaf en een meer rationele beoordeling van het bewijsmateriaal.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........Goedkeuring aanhouding 6 sept. 1743
..........Klacht en Conclusie van de officier 4 juli 1745
..........Vonnis 10 aug. 1745
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 73 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 47, 194, 198, 268, 270, 272 [bekende gegevens], 395
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 138/9. 'Deel II (2014)' p. 238
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 145, 149, 'II (2020)' p. 104, 'III (2020)' p. 247.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

585

Nicolaes Vlecken, bakker in Catsop, galg 1773

•...Nic. VLECKEN (1731-73) x Mar. Soph. ZEGELS (1733-1811)
|----•...Mar. Cath. VLECKEN (1767-1855) rel. m. N.N.
|----|----•...Maria VLECKEN (1803-48) x Elsloo 1843 Herm. BOURS (1789-1867)
|----|----|----•...Coen. Hub. BOURS (1846-) x Elsloo 1875 Mar. Cath. DRIESSEN (1851-1907) [zie 409]
|----•...Coen. VLECKEN (1770-1851) x Marg. Luc. FOUQUET (-1840)Christiaan Vlecken

Simon
Vlecken


Marten Mulckens

Paulus
Janssen


Pieter
Penders

 

Nicolaas Vlecken wordt 26 maart 1731 gedoopt in Schin op Geul als zoon van Hendrik en Lucia Bocken; een broer van Christiaan Vlecken* en van Simon Vlecken*. Hij woont in Catsop en werkt als bakker
Hij trouwt met Maria Sophia Zegels, gedoopt 20 aug. 1733 in Elsloo als dochter van Conrardus en Gertrudis Nelissen. Uit dit huwelijk worden tussen 1762 en 1773 zes kinderen geboren, waarvan de jongste vier maanden voor de dood van de vader.
Het strafproces is gedeeltelijk bewaard gebleven in akten. Eerste verhoor 20 okt. 1773, confrontaties op 21 okt. met Marten Mulckens*, Paulus Janssen* en Pieter Penders*, en nog steeds geen bekentenis, daarom veroordeeld tot scherp verhoor op diezelfde dag. Waarin hij kennelijk bekent want op 5 nov. 1773 is een doodvonnis geveld. Nicolaas sterft 42 jaar oud op 8 nov. 1773 aan de galg  in de 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Maria Sophia Zegels overleefd haar man 37 jaar en overlijdt 26 febr. 1811 in Elsloo.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........In overlijdensregister

— LIT. - Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 106 [samenvatting] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 337 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 116, 122, 247
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

586

Pieter Vlecken, schoenlapper uit Waterval, galg 1775

•...Petr. VLECKEN (-1775) x Meerssen 1753 Joan. GEERLINGSLins Schouteten

Pieter Speetjens

Stas
Pakbier


Matthijs Drummen

Pieter Vlecken is geboren in Walem en gedoopt in Oud Valkenburg 10 juni 1732 als zoon van Albertus (Adolphus) en Maria Bocken. Volgens de inschrijving van zijn ondertrouw is hij afkomstig uit Hulsberg en woont op dat moment in Walem. Na zijn huwelijk gaat hij wonen in Waterval onder Ulestraten en is van beroep schoenmaker, zoekt zijn klanten in de wijde omgeving op.
Hij trouwt op 25 nov. 1755 in Meerssen met Joanna Gerlings uit Waterval. Uit dit huwelijk wordt in 1755 een zoon geboren.
Pieter is al in juni 1774 genoemd als medeplichtige door Lins Schouteten* en later ook door Pieter Speetjens*, Stas Pakbier* en Matthijs Drummen*. Hij wordt 3 maart 1775 gearresteerd en diezelfde dag verhoord op het Oude Stadhuis van Maastricht. Op 8 maart geconfronteerd met gevangenen uit Valkenburg, gaat hij op 14 maart bekennen en complicen noemen. Maar de officier vindt dat niet genoeg, zegt dat hij aan meer zaken schuldig is en dat hij alleen al overleden bendeleden noemt terwijl hij er nog vele in de omgeving moet kennen en wil overgaan tot scherp verhoor. Maar het gerecht van Ulestraten, dezelfde personen als het gerecht van Geulle, gaat daar niet in mee en er worden meer bewijsstukken c.q. verklaringen verzameld. Op 4 mei vraagt de officier nog eens om een scherp examen om meer medeplichtigen te laten bekennen, maar het gerecht vraagt advies aan twee rechtsgeleerden. Het volgende stuk in het dossier is de strafeis van de officier op 29 apr. en dan volgt een doodvonnis op mei 1775.
Pieter sterft 3 mei 1775 in Ulestraten aan de galg op de Campese Heide.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........in Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Vonnis 1 mei 1775

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222/3, 340 [bekende gegevens]
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' p. 349/351 [proces en vonnis] *
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 21
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 113/4, 247
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 119/21
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

587

Simon Vlecken, dagloner uit Walem, galg 1776

•...Simon VLECKEN (1734-76) x Schin op Geul 1765 Cath. KNOLS (1735-1812)
|
|----•...Petr. VLECKEN (1767-1830) x Schin op Geul 1798 Joan.Cat. OFFERMANS (1780-1841) [zie 150]
|----|
|----|----•...Joh. Hend. VLECKEN (1805-73) x Klimmen 1831 Mar. Sib. LOOMANS (1804-)
|----|----|----•...Joan. Cath. VLEKKEN (1833-1921) x Schin op Geul 1862 Paul MICHON (1831-)
|----|----|----|----•...Elis. MICHON (1865-1948) x Maastricht 1885 Christ. DUIJTS
|----|----|----|----•...Joan. Hub. MICHON (1870-) x Maastricht 1894 Jozef HUYSMANS
|----|----|----•...Mar. Hel. VLEKKEN (1836-) x Meerssen 1870 Louis SPRONK (1829-)
|----|----|----•...Jan Hub. VLEKKEN (1841-94) x 1° Klimmen 1864 An. Gert. HALMANS (1839-)
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1885 An. Cath. DOUTZENBERG
|----|----|----|----•...1) Mon. Rosa VLEKKEN x 1° Wijlre 1899 Hub. Jos. CRUTZEN
|----|
|----|----•...Joh. Petr. VLECKEN (1810-73) x Schin op Geul 1839 Joan. Cath. RITZEN (1805-79) [zie 472]
|----|----|----•...Petr. Jos. VLECKEN (1844-1907) x Voerendaal 1868 Mar. Cath. WIJERS (1835-) [zie 403]
|----|----|----|----•...Jan Jos. VLEKKEN (1872-1953) x Vaals 1900 Mar. Hub. DETIEGE (1869-)
|----|
|----|----•...Joh. Hub. VLECKEN (1814-80) x Schin op Geul 1841 Mar. Gert. REINTJENS
|----|----|----•...Mar. Cath. VLECKEN (1845-1905) x Houthem 1869 Leon. Gerl. PRICKEN (1826-79)
|----|----|----|----•...An. Mar. PRICKEN (1870-) x Houthem 1897 Joh. Andr. KLEUTERS
|
|----•...Mar. Gert. VLECKEN (1770-1829) x Schin op Geul 1808 Ant. BOSCH (1764-) [zie 037]Nicolaas Vlecken

Christiaan Vlecken

Jacob Offermans

Anton
Bosch


Simon Vlecken wordt 16 januari 1734 gedoopt in Schin op Geul als zoon van Hendrik en Lucia Bocken, een broer van Nicolaas Vlecken*, en van Christiaan Vlecken*. Woont in Spaans Walem onder Schin op Geul en verdient de kost als dagloner.
Hij trouwt op 19 mei 1765 in Schin op Geul Catharina Knols, gedoopt 14 juli 1735 in Klimmen als dochter van Peter Knols en Maria Drummen. Uit dit huwelijk worden van 1767 tot 1774 vier kinderen geboren.
Simon is beschuldigd door gevangenen uit de bank Klimmen en begin febr. 1776 gearresteerd en gevangen gezet op kasteel Amstenrade, samen met plaatsgenoten Jacob Offermans* en Anton Bosch*. Het gerecht van Schin op Geul verzoekt 9 febr. om hun drie gevangenen uit Walem te mogen confronteren met gevangenen in Valkenburg die hen beschuldigen. In april scherper verhoord en 24 sept. ter dood veroordeeld.
Simon sterft 42-jarig op 28 mei 1776 aan de galg in 'de Zeekoel' op de Brunssumerheide.
Catharina Knols overleeft haar man ruim 35 jaar en overlijdt op 17 okt. 1812 in Schin op Geul.

ZIE VERDER:

— Documenten: Verzoek om confrontatie met gevangenen in Valkenburg 9 febr. 1776
..........In: Scherp examen van Anton Bosch 3 apr. 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 54 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 40 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 106 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 380 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 16, 191/2, 194, 254
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER