Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailErens


150

Sijen Henske, dagloner in Walem, gefolterd, galg 1777

...Joh. ERENS (1715-77) x Schin op Geul 1743 Lucia HABETS (1713-92)
|----...Mar. Agn. ERENS (1744-) x 1  Lod. FRISSEN
|----|....x 2 Petr. OFFERMANS
|----|----...Johan FRISSEN (1768-1838) x Mar. Cath. HABETS (1765-1829)
|----|----|----...Joan. Cath. FRISSEN (1796-1837) x Hulsberg 1817 Nic. KNUBBEN (1794-)
|----|----|----...Frans. Theod. FRISSEN (1799-1878) x Hulsberg 1836 Mar. Elis. JONGEN (1805-)
|----|----...2) Joan.Cat. OFFERMANS (1780-1841) x Schin o.G. 1798 Petr. VLECKEN (1767-1830) [zie 587]Anton Bosch uit Walem

Gerrit Pakbier

Stas Pakbier

Peter Wouters

Joannes Erens, genaamd 'Sijen Henske' wordt 29 :jan. 1715 in Gulpen gedoopt als zoon van Joannes en Maria Teneij. Ook genoemd 'Scheel Hensken' of "in de wandelinge oock het Mopken, siende bijsichtig, meenende dat een oog in het tuijnen verlooren heeft". Woont sinds zijn trouwen in Spaans Walem, het deel van Walem dat onder Oostenrijks bewind valt, verdient de kost als landarbeider, dagloner.
Hij trouwt 27 :nov. 1743 in Schin op Geul Lucia Habets, gedoopt 9 :maart 1713 in Hulsberg als dochter van Joannes en Agnes Maas. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1744 en 1758.
Joannes is al in in 1774 en 1775 genoemd door Gerrit* en Stas Pakbier* en Peter Wouters* beschuldigd als bendelid en medeplichtige aan diefstallen. Ook plaatsgenoot Anton Bosch* doet dat 28 :apr. 1776 onder tortuur. De crimineel officier van Schin op Geul wil duidelijk niet over een nacht ijs gaan en wil van het gerecht in Valkenburg het volledige protocol van de verhoren waarin Joannes genoemd is en niet alleen uittreksels. Pas 27 en 29 :jan. 1777 wordt Joannes aan de tortuur onderworpen en daarna ter dood veroordeeld.
Joannes sterft, 62 jaar oud, op 6 :maart 1777 aan de galg 'aan de Zeekoel' op de Brunssumerheide. Hij is de laatste in de Landen van Overmaas die als Bokkenrijder werd gehangen.
Lucia Habets overlijdt 10 :sept. 1792 in Schin op Geul, 79 jaar oud.

ZIE VERDER:

In documenten: in Scherp examen van Anton Bosch 28 apr. 1776
..........Correspondentie van de schepenen van Schin op Geul 8 okt. 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 54 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 40 [deels kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 106 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 380 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 60. 'Deel II (2014)' p. 194, 254
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER