Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailEngelen


148

Matthijs Engelen, schoenmaker uit Merkstein, gestorven in gevangenis

...Joh. Mat. ENGELEN (1735-75) x Merkstein 1765 Mar. Elis. CUSTERS (1741-)
|----•...Mar. An. ENGELEN (1769-) x Nic. Jos. CRINGS
Mathijs Engelen wordt 8 maart 1735 geboren in Merkstein als zoon van Leonard en Agnes Fuerpeil. Hij woont in Merkstein achter de kerk in een nieuw huis, schoenmaker van zijn vak.
Hij trouwt op 24 nov. 1765 in Merkstein Maria Elisabeth Custers, gedoopt 18 jan. 1741 aldaar als dochter van Leonard en Margaretha Frohn. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1766 en 1771.
Van het proces is nagenoeg niets bekend, maar in 1771 wordt hij al genoemd als verdachte. Mathijs sterft vóór 29 sept. 1773 in de kerker van het kasteel Herzogenrath.
Maria Elisabeth Custers hertrouwt 13 jan. 1778 in Merkstein met Peter Laufs.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor van Josef Breuwer 14/15 mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 225, 303 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242, 256
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

149

Reinerus Engelen uit Ubach, gefolterd, galg 1774

...Rein. ENGELEN (1726-74) x Übach 1756 Gertr. EVERARDS (EVERTS) (1731-)
|----•...Joh. Arn. ENGELEN (1762-91) x Übach 1783 Gertr. BENDEN (1754-1811)
|----|----•...Joh. Jos. ENGELEN (1788-) x Merkstein 1829 Mar. An. ORTMANS
|----•...Mar. Agn. ENGELEN (1762-1831) x Übach 1797 Paul. MARY
|----•...An. Gert. ENGELEN (1768-1840) x 1° Übach Wilh. SCHWARZENBERG
|----|....x 2° Übach 1823 Joh. Jos. ESSERS

Peter
Ploum


Joseph Breuwer

Reiner
Crampen


Joannes Boymans

Reinerus Engelen wordt 14 dec. 1726 gedoopt in Ubach als zoon van Joannes en Magdalena Pelzer. Mogelijk wordt hij bedoeld als in de akten sprake is van Poetgen Engelen.
Hij trouwt 19 febr. 1756 in Übach Gertrudis Everards, gedoopt 19 dec. 1731 in Übach als dochter van Joannes Everts en Anna Lehnen. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1756 en 1768.
Reinerus wordt in de eerste helft van 1773 tijdens verhoren onder foltering beschuldigd door Peter Ploum*, Joseph Breuwer* en Reiner Crampen*. Van zijn crimineel dossier is weinig bewaard gebleven, slechts een poging om een getuigenis à decharge te verkrijgen. Hij is vóór 26 aug. 1773 gevangen gezet met pijnlijk verhoren op 8 en 9 okt. en 11 okt. recollecte. Veel later op 18 maart 1774 wordt hij geconfronteerd tegen Joannes Boymans* en dan ontkent hij weer alles. Toch wordt hij veroordeeld en 18 juli is hem de dood aangezegd. Op 20 juli verklaart hij voor de schepenen dat het toch waar is, maar dat twee mannen die hij voorheen genoemd heeft niet gezien heeft bij de diefstallen: Joseph Horren en Christiaan Palmen, beiden uit Übach. Reinerus sterft 47 jaar oud op 21 juli 1774 aan de galg op de St. Leonardsberg bij Herzogenrath.
Gertrudis Everards overlijdt 7 okt. 1794 in Ubach.

Opmerking: Reiner Crampen noemt tijdens het scherp verhoor van 14 juni 1773 als medeplichtigen 'Renerus Engelen met wijlen sijnen schoonvaeder Joannes Everts (ook Everats) nu overleden'.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor van Josef Breuwer 14/15 mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Vragen aan schepen Klöter 26 aug. 1773
..........Verklaring van schepen Klöter 26 aug. 1773
..........Verklaring van Leonard Plum achter de kerk 30 aug. 1773
..........Advies tot scherp examen 25 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Nieuwe recollectie 20 juli 1774
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 24 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 115, (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220, 310 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 56, 241
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER