Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBoijmans


046

Joannes Boymans, voerman in Ubach, executie ca. 1775

...Johan BOYMANS (-1775?) x 1° Mar. Gertr. MEIJERS (-1769)
|....x 2° Ubach 1770 An. Mar. WERDEN (1738-98)
|----•...2) Joh. Henr. BOYMANS (1772-1847) x Übach 1799 Hel. Marg. RÜBEN (1767-1848)Adolf Steins

Peter Müller

Reinerus Engelen

Joannes Boymans is waarschijnlijk gedoopt op 8 juni 1720 in Übach als zoon van Franciscus en Maria Dautsenberg. Hij woont in Ubach aan de Vliegenpoel, tegenover Adolf Steins*, wordt beschreven als 'een kleen en kort mens', voerman van beroep 'drijvende een peert'.
Uit het eerst huwelijk, met (Maria ) Gertrudis Meijers zijn geen kinderen bekend. Joannes hertrouwde op 21 okt. 1770 in Ubach met Anna Maria Werden, gedoopt 3 okt. 1738 aldaar als dochter van Hendrik en Gertrude Spierts. Uit dit huwelijk een zoon in 1772.
Van het strafdossier is niets bewaard gebleven, alle beschikbare gegevens komen uit andere stukken. Peter Müller* noemt hem al in juni 1771 als medeplichtige bij een aantal overvallen.  Op 27 sept. 1773 zit hij gevangen in Herzogenrath en dat heeft lang geduurd, want 18 maart 1774 wordt hij geconfronteerd met Reinerus Engelen*. Die trekt daarbij weer zijn beschuldigingen in, maar een paar maanden later herroept die de herroeping en het proces gaat verder. Op een onbekende datum is een doodvonnis geveld en Joannes wordt vóór 1776 terechtgesteld.
Anna Maria hertrouwt 16 nov. 1778 in Ubach met Henricus Martinus Palmen. Zij overlijdt aldaar op 1 jan. 1798 meer dan twintig jaar na de executie van haar eerste man.

Opmerking: Renerus Engelen zegt dat hij de herroeping tijdens de confrontatie 'gedaen hadde uijt verbaestheijt, sonder oorsaecke en tegens de waerheijt'.


ZIE VERDER:

— In Documenten: in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................10 juli • 11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........In: Nieuwe recollectie van Renerus Engelen 20 juli 1774
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 58 *
... - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 115 (Hs 157)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 309 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 39, 'Deel II (2014)' p. 36/7, 74, 241, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER