DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen voor verhoor

 Maaike van Eekelen

Feiten voor Renerus Engelen, 26 aug. 1773
RHCL Maastricht ----- Hs 102


       Maaike van Eekelen


Feijten
Voor
Renerus Engelen gedetineerden
Teghens
Den heer officier der bancke
Ubach nomine officii claeger

  Den gedetineerden doende sijne devoiren van contrarien thoon poseert het volghende onder alle etc.

  1.  Waer dat den deponent in de nacht dat den diefstal aen het velt tot Ubach geschiet, sulx ten tijde dat men aldaer op de klock was slaende, op den gedetineerden sijns huijs-venster ist coomen kloppen en seijde naebuijr-man heruijt aen het velt sijn de schelmen.

  2.   Dat hij den deponent doens voorders aen hem gedetineerden seijde en toeriep, dat hij eene fusieck soude bij hem nemen.

  3.  Dat hij gedetineerden hierop naer de venster uijtgesien heeft, ende aen hem deponent seijde dat het te duijster was om eene fusieck met te draegen, dat hij gedetineerde wilde eenen stock in sijne handen nemen omhem daerop te stueren(?)

  4.  Dat hij gedetineerden instantelijck op het toeroepen van hem deponent opgesprongen is, ende met hem deponent op het huijs aen het velt toegegaen is.

  5.  En sulx noch met mehr andere persoonen die den deponent moet noemen, ende naemcondigh maecken.

  Mits welke etc.
 Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER