Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPakbier


395

Gerard Pakbier, dagloner uit Heek, gefolterd, galg 1774

...Ger. PAKBIER (1740-74) x Hulsberg 1771 An. Mar. VAN NUYS (1750-1816)
|----...Joan. Mar. PAKBIER (1773-) x Hulsberg 1802 Joh. Mat. HARSY (1777-)
|----|----...Mar. Barb. HARSI (-1879) x Ambij 1843 Hend. FREIJ (1808-)
|----|----|----...Joh. Hend. FREIJ (1846-) x 1 Meerssen 1870 Mar. Jos. BEENKENS (-1893)
|----|----|----|....x 2 Meerssen 1894 Mar. Joan. VAN KAN (-1911)
|----|----...Mar. Corn. HARSI (1806-73) x Hulsberg 1851 Joh. Wil. WELTERS (1801-) [zie 573]
|----|----...Mar. Gert. HARSIJ (1808-76) x Maastricht 1836 Sieuw. VOGELZANG (1798-1885)
|----|----|----...Mar. Soph. VOGELZANG (1836-1907) x Groningen 1862 Georg. Petr. SIERSMA (1836-1903)
|----|----|----|----...Fred. Mar. SIERSMA (1875-1930) x Groningen 1900 Herm Jos. TEN BERGE (1874-)
|----|----|----...Sev. Petr. VOGELZANG (1851-89) x Groningen 1886 Gez. BLAAUW (1841-)Stas Pakbier

Lins Schouteten


Gerard of Gerrit Pakbier is geboren in de Heek en 29 nov. 1740 gedooopt in Hulsberg, een zoon van Gerard en Maria Coenen en een jongere broer van Stas Pakbier*. Hij woont ook in de Heek, verdient de kost als dagloner, los arbeider en heeft verder geen bezit.
Hij trouwt 30 jaar oud op 20 okt. 1771 in Hulsberg  Anna Maria van Nuys (van Eys) gedoopt in Voerendaal 4 nov. 1750 als dochter van Wilhelmus en Barbara Habets. Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren: in 1772 en 1773.
In juni 1774 wordt Gerard genoemd door Lins Schouteten* als lid van de bende 'gaudieven' en beschrijft hem met 'gekleed met eene linne witte Flankert' (lange jas). Samen met drie andere mannen uit de Heek is hij 19 okt. 1774 gearresteerd, overgebracht naar Valkenburg en opgesloten in het Landshuis. Daar wordt het proces gevoerd en aangezien hij weigert te bekennen is hij 26 en 27 nov. onderworpen aan een scherp examen, een verhoor met toepassing van folterwerktuigen. Dan bekent hij wel een vijftal misdrijven, waaronder de overval van 1756 op Walraven in de Maasband, toen hij vijftien jaar oud was. Dat zijn precies dezelfde misdrijven als zijn broer eerder bekend heeft. Op grond van de beschuldigingen en bekentenissen wordt hij ter dood veroordeeld. Gerard sterft 33 jaar oud op 24 nov. 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Anna Maria van Nuys hertrouwt 26 april 1778 in Hulsberg met Pieter Weusten. Uit dat huwelijk nog een dochter.
Anna Maria wordt 30 maart 1816 in Hulsberg begraven, ruim dertig jaar na de terechtstelling van haar eerste man.
ZIE VERDER:

Documenten: in Nader scherp examen Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst scherper examen 26 okt. 1774
..........Beschuldiging van Willem Willems
..........Beschuldiging van Anton Bosch
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 4 nov.1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 9 nov.1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Criminele rol Nuth
..........
Beschuldigingen tegen Christiaan Vrusch?
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: In scherp examen van Anton Bosch 1 mei 1776
..........Correspondentie van de schepenen van Schin op Geul 7 okt. 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 87, 92, 106 *
    - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220/1, 360 [samenvatting]
    - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 143/4, 250, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van Eekelen


396

Den Krommen Heijn, schaapsherder in Heek, gefolterd, galg 1775

...Hend. PAKBIER (1730-75)...Niet getrouwd, broer van 397.Nijst Pakbier

Geertruid Bosch

Hendrik Pakbier genoemd 'den Krommen Heijn' is geboren in Heek en 27 febr. 1730 gedoopt in Hulsberg als zoon van Joannes en Anna Eggen, een broer van Nijst Pakbier*. Hij woont in de Heek, ongetrouwd, bezit land ter waarde van ruim 500 gulden en werkt als schaapsherder.
Na de terechtstelling van zijn broer en andere plaatsgenoten zou men verwachten dat Hein op de vlucht zou slaan, maar hij blijft en is 3 maart 1775 opgepakt en naar de cachot in Valkenburg overgebracht. Het proces verloopt pijlsnel, want drie dagen later is hij al onderworpen aan de tortuur en al wat hij eerder ontkende, erkent hij onder deze druk wel. hij beschuldigd velen, ook Geertruid Bosch* en wordt tegen haar geconfronteerd 11 maart 1775. De genoemde bekentenissen hebben geleid tot een doodvonnis.
Hein sterft 45 jaar oud op 14 maart 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 6 maart 1775
..........Beschuldigt Geertruid Bosch
..........Confrontatie tegen Geertruid Bosch 11 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 28 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 353, 360 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 35. 'Deel II (2014)' p. 143/4, 251, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van Eekelen


397

Nijst Pakbier, schaapsherder uit Heek, gefolterd, galg 1774

...Dion. PAKBIER (1732-74) x 1 Hulsberg 1761 Barb. PHILIPPENS (-1770)
|....x 2 Hulsberg 1771 Maria FRISSENHendrik Pakbier

Lins Schouteten

Gerard Pakbier

Nijst (Dionysius) Pakbier is geboren in de Heek en 11 juni 1732 gedoopt in Hulsberg als zoon van Joannes en Anna Eggen en een oudere broer van Hendrik Pakbier*. Hij woont in Heek, bezit land en vee ter waarde van ongeveer 400 gulden, werkt als dagloner en schaapsherder.
Hij trouwt 24 juni 1761 in Hulsberg Barbara Philippens afkomstig uit Nuth (of Houthem?). Uit dit huwelijk een dochter in 1762. Barbara overlijdt 21 juli 1770 in Hulsberg. Nijst hertrouwt 38 jaar oud op 27 mei 1771 in Hulsberg met Maria Frissen.
In juni 1774 wordt Nijst genoemd door Lins Schouteten* als complice onder de bende "gaudieven". Samen met drie andere mannen uit de Heek is hij 19 okt. 1774 gearresteerd, overgebracht naar Valkenburg en opgesloten in het Landshuis. Daar wordt hij de volgende dag verhoord en aangezien hij ontkent volgt een confrontatie met zijn neef(?) Gerard Pakbier*. Als hij dan nog ontkent is hij meteen veroordeeld tot scherp examen en onderworpen aan foltering op 28 okt. 1774. In die omstandigheden bekent hij wel, namelijk exact dezelfde misdrijven als later zijn broer Gerard zou bekennen. Deze verklaringen voeren rechtstreeks naar een doodvonnis.
Nijst sterft 42 jaar oud op 24 nov. 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

ZIE VERDER:

Documenten: in Nader scherp examen Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst scherper examen 28 okt. 1774
..........Beschuldiging van Anton Bosch
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 4 nov.1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 9 nov.1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Criminele rol Nuth
..........In:
Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen van Anton Bosch 1 mei 1776
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 87, 90/1 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220/1, 360 [samenvatting], 379
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 35. 'Deel II (2014)' p. 143, 178, 250, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van Eekelen


398

Stas Pakbier, dagloner uit Heek, gefolterd, galg 1775

...Eust. PAKBIER (1729-75) x Hulsberg 1759 Mar. Cath. SCHOLS (-1791)
|
|----...Mar. Cath. PAKBIER (1761-1819) x Hulsberg 1805 Johan RITSEN (1754-)
|
|----...Ger. PAKBIER (1766-1807) x Schin op Geul 1791 Joan. Mar. SNIJDERS (-1813)
|----|
|----|----...Mar. Elis. PAKBIER (1794-1866) x 1 Hulsberg 1819 Anton BUDE (1771-1832) [zie 036]
|----|----|....x 2 Hulsberg 1835 Joh. Laur. SILVERENTAND (1808-) [zie 523]
|----|
|----|----...Joh. Petr. PAKBIER (1797-1851) x Hulsberg 1821 Mar. Sib. CLAESSENS (1789-1869)
|----|----|----...Joh. Mich. PAKBIER (1823-1901) x Jabeek 1856 Mar. Cecil. HENDRIKS
|----|----|----...Mar. Jos. PAKBIER (-1874) x Mart. BISSCHOPS (1807-1880)
|----|----|----|----...Mar. Sib. BISSCHOPS (1868-) x Heerlen 1892 Petr. J.H. BOUR
|----|
|----|----...Mich. PAKBIER (1799-1865) x Strucht 1826 An. Elis. PRUPPERS (-1870)
|----|----|
|----|----|----...An. Cath. PAKBIER x Strucht 1854 Chris. SCHMETS (SMEETS) (1813-)
|----|----|----|----...An. Hub. SCHMETS (1855-1920) x 1 Wijlre1884 Joh. Hub. KRUTZER (1859-)
|----|----|----|----|....x 2 Wijlre 1891 Hub. Frans HEIDENDAL (1843-)
|----|----|----|----...Petr. Hub. SMEETS (1857-) x Voerendaal 1883 Mar. Hub. MERKELBACH
|----|----|----|----...Joh. Steph. SCHMETS (1859-1942) x Schin op Geul 1892 Mar. Phil. FRIJNS
|----|----|----|----...Joh. Petr. SMEETS (1866-) x Wittem 1894 An. M.E. KNOLS
|----|----|
|----|----|----...Mar. Jos. PAKBIER x Strucht 1863 Andr. PAFFEN (1840-)
|----|----|----|----...Mar. An. PAFFEN (1864-) x Schin op Geul 1889 Joh. P.H. LIMPENS (1863-)
|----|----|----|----...Joh. P.H. PAFFEN (1866-1927) x Schin op Geul 1896 Mar. Cath. VAN DEN HOVE
|----|
|----|----...An. Mar. PAKBIER (1802-) x Maastricht 1829 Paul Stef. MATTHIJSSEN (1798-1855)
|----|
|----|----...Johan PAKBIER (1806-46) x Klimmen 1837 An. Mar. WELTERS (1796-)

Hendrik Pakbier

Geertruid Bosch

Lins Schouteten

Joannes Lahaye

Anton Bosch

Stas (Eustachius) Pakbier is geboren in Heek en wordt 13 okt. 1729 gedoopt in Hulsberg, een zoon van Gerard en Maria Coenen en een broer van Hendrik Pakbier*. Hij woont in de Heek, werkt als dagloner en bezit ook enig land en vee.
Hij trouwt 25 febr. 1759 in Hulsberg Maria Catharina Schols (Schulkens). Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1761 en 1772. Geertruid Bosch* beschuldigt later Maria Catharina een hemd van haar gestolen te hebben.
In juni 1774 wordt Nijst genoemd door Lins Schouteten* als complice onder de bende 'gaudieven'. In aug. zegt Joannes Lahaye* over hem 'onder hunne bende als meede Complicen te gehooren'. Samen met drie andere mannen uit de Heek is hij 19 okt. 1774 gearresteerd, overgebracht naar Valkenburg en opgesloten in het Landshuis. Om een bekentenis te verkrijgen is hij 28 okt. verhoord onder toepassing van de tortuur. Dan bekent hij een aantal misdrijven en beschuldigt ook anderen zoals Anton Bosch* de Glaeser uit Heek. Op grond van beschuldigingen door andere gevangenen en zijn bekentenissen is hij ter dood veroordeeld. Stas sterft 45 jaar oud op 11 jan. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Bij de afwikkeling van de confiscatie wordt zijn bezit gezamenlijk met dat van een aantal andere personen. Het is onduidelijk waarom, want die personen hebben onderling geen duidelijke banden.
Maria Catharina Schols overlijdt 19 okt. 1791 in Hulsberg.

ZIE VERDER:

Documenten: in Nader scherp examen Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 4 nov.1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 9 nov.1774
..........In: Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Beschuldiging van Anton Bosch
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Confiscabel verklaring goederen 18 feb 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........Decreten februari tot april 1775  inzake de geconfisceerde goederen
..........Decreten verdere verkoop van goederen 12/26 apr. 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Geertruid Bosch over zijn vrouw 22 juli 1775
..........Kosten executie boedel
..........Verkoop van geconfisqueerde vaste goederen 1 apr. 1775
..........Decreten over verdere verkoop goederen 26 apr 1775
..........Verdere verkoop van geconfisqueerde vaste goederen 26 apr. 1775
..........Registratie van land door nieuwe eigenaar 3 mei 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Decreet verificatie andere vorderingen 9 aug. 1775
..........
Opbrengt executoriale verkoop
..........In: Scherp examen van Anton Bosch 1 mei 1776
..........Lijst Valkenburg juli 1776
..........In: Correspondentie van de schepenen van Schin op Geul 8 okt. 1776
..........Slotafrekening liquidatie 19 nov. 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 87, 106/7 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 121, 221, 360 [samenvatting], 379
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 89. 'Deel II (2014)' p.144, 251
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER