DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Inventaris processtukken inzake Gertruid Bosch
Gerecht Valkenburg 9 juni 1775
RHCL Maastricht LvO 8169




 


Inventaris der Processuale stukken
  in saeken
Den Wel Ed.Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoog Drossard sLands
Valkenborg
  Tegens
Geertruijd Bosch Gedet. op den Lands-
huijse te Valkenborg, Beclaagde

Eerstelijk alle verbaalen en
Decreten in Saeken gegeven
en gehouden, beginnende
met den 8 november 1774
en eijndigende met den 9 junij 1775  Sub Litt  A

Interrogatorien
  geëxhibeert den 8 november 1774  Sub Litt.  B

Daerop gevolgde
  personeele resposiven eodem dato  Sub Litt.  C

Articulen van Confrontatie
ten eijnde de gedetineerde tegen
Lambert Akkermans te Confrontee-
ren, Geëxhibeerd den 25 febr. 1775  Sub Litt. D

Daar op gevolgde Confronta-
tie tusschen gem. persoonen Eodem  Sub Litt. E

Articulen van Confrontatie
ten eijnde de Gedetineerde tegens
Hendrik Bakbier te Confrontee-
ren, geëxhibeert  den 11 maart 1775  Sub Litt. F

Daar op gevolgde Confrontatie tus-
schen voorn. persoonen eodem dito  Sub Litt. G

Extract uijt het Doop
register der Kercke van Hulsberg  Sub  Litt.  H

Revisie der Acten tot het geven
van Decreet van Scherper Examen  Sub Litt.  J

Vonnis van Scherper
Examen in dato den 23 meert 1775 Sub Litt. K

Articulen interrogatoir
in Cas van Scherper Exa-
men GeExhibeert den 23 Meert 1775 Sub Litt. L

Daar op gevolgde personeele res-
ponsiven door de gedetineerde on-
der Scherper Examen gedaan in
datis den 23 en 24 Meert 1775 en
opgevolgde Recollectie in
dato den 25 maart daer aan volgende Sub Litt. M

Articulen interrogatoir
geëxhibeert den  30 Meert  1775  Sub  Litt.  _  N

Daar op gevolgde Eedelijke verho-
ringe van Maria La Roche eodem dito Sub Litt. O

Interrogatorien omme te verhooren
Anna Catharina Dekkers huijs-
vrouw van Daniel
Provost  Geëxhibeerd  den 26  April  Sub  Litt. P

Daar op gevolgde  Eedelijke
verhooringe van deselve eodem dito Sub  Litt. Q

Naedere interrogatoir ten einde
de gedetineerde over deselve te ver-
hooren Geëxhibeerd den 27 April  Sub  Litt.  R

Daar op gevolgde nadere per-
sooneele verhooringe den 28 april Sub  Litt.  S

Request met bijgaande inter-
rogatorien ten eijnde te verhoo-
ren de Heer Capellaan Dolmans van
Hulsberg, gepresenteerd de 19 Maij Sub Litt. T

Verbaal scripto Cum Annexo,
sijnde het Annex een Extract
uijt het Dooden Register der
St. Janskerke te Maastrigt
Geëxhibeerd den  31  Maij  1775  Sub  Litt.  V

Naeder Dispositie tot laste van gede-
tineerde in dato den 31 Maij voors. Sub Litt. W

Naedere personeele Respon-
siven onder Scherper Examen
door de Gedetineerde gedaan in
datis 1 en 2de junij en opgevolg-
de Recollectie in dato den 3 junij  Sub Litt.   X

Clagt en Conclusie
Door den Heer Clager ter
rolle Geëxhibeert den 9 Junij 1775 Sub Litt. Y

Deesen inventaris _ _ _ _ _ _ _ _ _  Sub Litt. Z

Aldus bij mij onderschreven geinventariseerd binnen Valkenborg op heden den 9 Junij 1775

PVandenHeuvel
  Secretaris



Naar boven


Email



































INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER