DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Overzicht van beschuldigingen tegen Willem Willems uit Arensgenhout
Dec. 1774 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike van
                EekelenWillem Willems werd
geaccuseert door
A. Lins Schouten
B. Pieter Broun
C. Anton Rasch
D. Peet. Muijlkens
e. Hend. Ackermans
f. Mat. Boormans
g. Derik Debets
h. Pieter Claesens
j. Wil. Adriaens
k. Joannes La haije
l. Ger. Bakbier
m. Rein. Sijben
n. Ant. Emans
o. Peet. Speetjens


Revisie der acten om te vonnissen Willem Willems alias Cleen Willemken van Cleen Haesdal(??) fugitiven en per edictales gedaagden

A.

Lins Schouteten bij sijne responsieven van den 16 Julij 1773 accuseert den fugitiven te hebben geassisteert bij den diefstal 1. bij Martinus Schroders 2. bij Ritzen in het panhuijs 3. te Havert 4. bij de weduwe Boschouwers in de Heek 5. bij Frischen in Aretsgenhout; 6. bij den eremijt op den Schaesberg 7. Tentamen bij Smeets Geurtje of Bruls in Aretsgenhout.

B.


Pieter Braun accuseert den fugitiven 1. bij den diefstal te Havert.

C.


Anton Rasch bij sijne responsiven van den 7 Sept. 1773 accuseert den fugitiven 1. aen de hand 2. te Havert

D.


Pieter Muijlkens bij sijne responsiven van den 31 Maij 1774 accuseert den fugitiven bij 1 bij Frischen 2. te Winantsraede 3. bij den eremiet op den Schaesberg 4. aen de hand

E.


Hend. Ackermans bij sijne responsiven van den 7 Julij 1774 accuseert den fugitiven onder de Complicen N 4 en pligtig 1. in de roode port in het Wustenraed. 2. bij Frischen 3. bij het stelen van twee koeijen te Wisscherag 4. aen de hand. 5. te Winantsraede. 6. heefd den fugitiven den eed gedaen

F.


Mathijs Boormans bij sijne responsiven van den 19 Maij 1774 accuseert den fugitiven N 5 en dan bij den diefstal N 1 bij Frischen. 2. bij het steelen van het verken bij de weduwe Boschouwers in de Heek

G.


Dirck Debets bij sijne responsiven bij sijne responsiven van den 22 Julij 1774 accuseert den fugitiven N 25 en dat hij geaccuseert 1a bij Walraeven in de Maesband 2 aen de hand

H.


Pieter Claesens bij sijne responsiven van den 11 Julij 1774 accuseert den fugitive N 32 en dat denselven geassisteert 1. te Winantsraede 2. bij Frischen.

J.


Willem Adriaens bij sijne responsiven van den 5 augusti 1774 accuseert den fugitiven N 16 en dat pligtig is 1a bij Walraeven 2. aen de hand. 3. te Winantsraede 4. bij frischen 5 te Raer bij Meersen 6. bij den eremit op den Schaesberg 7. bij Campo aen het Nieuw Huijs. 8 in de Croon te Heer.

K.


Joannes la Haije bij sijne resposiven van den 4 aug. 1774 accuseert den fugitiven N 6 en dat den selven geassisteert 1. bij Walraeven. 2. bij den eremit op den Schaesberg. 3. te Winantsraede. 4. bij Frischen. 5. aen de hand 6. is den fugitiven present geweest, doens La haije den eed ten huijse van Ant. Bosch gedaen heefdt.

L.


Gerrit Bakbier bij sijne responsiven van den 26 oct 1774 accuseert den fugitiven N 28. en dat den selven geassisteert 1. bij het steelen van het verken bij de weduwe Boshouwers 2. bij den tweeden diefstal bij den eremit 3. bij Frischen 4. te Winantsraede 5. bij Walraeven

M.


Reijnier Sijben bij sijne responsiven van den 24 oct. 1774 accuseert den fugitiven N 16. en dat den selven 1. bij Walraeven. 2. aen de handt 3. bij Frischen 4. aen't Nieuw huijs bij Campo.

N


Anton Emans bij sijne responsiven van den 14 nov. 1774 accuseert den fugitiven Willem Willemsonder de Complicen N 28 en dat denselven  pligtig staet 1. op den Schaesberg bij den eersten diefstal 2. bij Frischen 3. te Winantsraede 4. bij den tweede diefstal bij den eremit

O.


Peter Speetjens bij sijne responsiven van den 21 dec. 1774 verklaert den fugitiven N 23 en dat den selven pligtig te in gen hout bij Frischen

Recapitulatie van diefstallen waerbij W. Willems geaccuseert geassisteert te hebben:

Walraeven
1.= Dirk Debets
2.= Will. Adrians
3.= Joannes La haije
4.= Gerrit Backbier
5.= Rein Sijben

2. bij Frischen
1.= Lins Schouten
2.= Piet. Muijlkens
3.= Hend. Ackermans
4.= Mat. Bormans
5.= Piet. Claesen
6.= Wil. Adrians
7.= Joannes La haij
8.= Ger. Backbier
9.= Rienier Sijben
10.= Ant. Emons
11.= Piet. Speetjes

3. aen de hand
1.= Lins Schouten
2.= Ant. Rasch
3.= Piet. Muijlkens
4.= H. Ackermans
5.= Dirk Debits
6.= Wil. Adrians
7.= Joannes Lahaije
8.= Reinier Sijben

4. Winantsraede
1.= Lins Schouten
2.= Piet Muijlkens
3. H. Ackermans
4.= Piet Claesens
5.= Wil. Adrians
6.= Joannes Lahaije
7.= Ren. Sijben
8.= Ant Emond

6. eremit
1.= Lins Schouten
2.= Piet. Muijlkens
3.= Wil. Adrians
4.= Joannes La haije
5.= Gerrit Backbier
6.= Ant. Emans

7. Havert
1.= Lins Schouten
2.= Piet Brouns
3.= Ant. Rasch

8. Nieuw huijs
1.= Wil Adrians
2.= Rein. Sijben

9. bij 't stelen van 't verken
1.= Lins Schouten
2.= Mat. Bormans
3.= Ger. Sijben

10. bij 't stelen van 2 koeijen te Wisscherg
1.= H. Ackermans

11. in de Cron te Heer
1.= Wil. Adrians

12. te Raer
1.= W. Adrians

13. in de rode port in het Wustenraed
1. H. Ackermans


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER