DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Steven Eggen koopt geconfisqueerd land
RHCL Maastricht  ••• LvO  7107  432/4331 apr 1775 Extract Criminele rol executieverkoop Stas Bakbier
3 mei 1775 Registratie voor Proostschout en schep.

... compareerde Steven Eggen in huwelijk met Maria Agnes Berchans en leijde neder in rem  dir naarvolgende Extract met met onderstaende van den WelEd.Gestr. Heer Rentmeester Van Panhuijs ...

Extract uijt de Crimineele Rolle van het hooge gerechte der Stad en vrijheijd Valckenborg.
Extraordinarić den 1 April 1775

... (Volgt de parceelen van Erven Stas Bakbier clausula concernentes)
Item ses en dertig Cleene roeden lands geleegen in het Heksken op den Molenweg ...
En verbleven aan Steven Eggen uijt de Heek  ...
(... uit de verkoop van Gerard Sijben)
Item sesennegentig Cleene roeden lands geleegen aan de Voetpad ...
En verbleven aan Stephen Ekken ...

Voorschr. Somme van twee hondert sestien Guldens door Steeven Eggen op heden den 3 meij 1775, ten comptoire overgetelt en betaalt zijnde, soo is't dat den ondergeschr. Rentmeester van Haar HoogMogende Domeijnen bij deese is consenterende in de realisatie.
Maestricht dato ut supra (was geteekent) W.H. Panhuijs

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER