DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nader scherp examen van Lins Schouteten 21 juni 1774
RHCL Maastricht  •••  Landen van Overmaas 8165


© Maaike
       van Eekelen

©
       Maaike van Eekelen..........Continuatio
......Dingsdag den 21 Junij post meridiem
..........hora secunda

Is wederom vanwegens den Heer Informant voornoemt Gesisteerd den gemelden Lins Schouteten, Gedetineerde en beclaagde. En nadien denselven bij sijne nadere personneele responsiven van den 18 Junij 1774 in negativis over de Nadere preuves in het Directoir van den gemelde 18 Junij 1774 vermeld is blijven verseeren, soo is van wegens den Heer informant voorts geprocedeerd.
En naar alvoorens de Territie op het Scherpste gedaan sijnde, edog vrugteloos, is denselven gebragt op het Stoeltje van Torture.
Als wanneer bekende dat nog Complicen onder de Bende Gaudieven met en neffens hem gehoorde buijten en behalven de geene die hij bij sijne voorige responsiven onder Scherper Examen hadde opgegeven:

– 1 Gerard Pakbier uijt gen Heek
– 2 Matthijs woonende te Broekhem, aldaar getrouwd met sekere Agnes, soone van Anthoon uijt den Heek, woonende tegens over de put.
– 3 Peeter ... woonende tot Haasdal in de Nieuwstraat, lang van postuur, getrouwd met eene persoon in de wandeling genoemd 'de Goverse', hebbende twee kinderen.
– 4 Pieter Ploumen, getrouwd met eene vrouw welkers vader heet Cobus en Woond den selven Ploumen in Cleen Haasdal tegens over Johannes Mulkens.
– 5 Eenen Weever woonende tot Haasdal aan het Buschke, wiens vrouw dood is en hij genaamd Lambert, in de wandeling genoemt 'Lam de wever aan ge buske'.
– 6 Marten den Smit, woond in Haasdal regt tegens over het huijs van Panhuijs, wiens vader heeft geheeten Wijnand en sijn broeder Thijsken.
– 7 Christiaan Panhuijsen
– 8 Coen de Weever, woond in Cleen Haasdal tegens over het huijs van borgemeester Bouwens, is getrouwd met den Cnol van Haasdal sijn dochter.
– 9 Noopke of Jacobus Nijsten uijt Kleen Haasdal, alias Sente Cφpke
– 10 Pieter Mulkens van Haasdal
– 11 Nicolaas Sporks
– 12 Matthijs Cardous
– 13 Janneke Smeets van het Buske
– 14 -Seekeren- Pieter Sangen uijt gen hel bij Aalbeek, getrouwt met een persoon uijt Bekergenhout genaamt Elisabet
– 15 Gerit uijt Aretsgenhout, aldaar getrouwd met seekere Maria Robroekx, woond nevens het huijs van Willem Willems, die fugitief is.
– 16 Pieter Smeets uijt Hulsberg
– 17 Nijst Pakbiers uijt gen Heek
– 18 Stas Pakbiers uijt gen Heek
– 19 Daniel uijt gen Heek in de wandeling 'den armen Man', geboortig van Gulpen, wiens vrouw gaat beedelen, woond in het oud huijs van Boshouwers.
– 20 Matthijs Boormans uijt de Heek
– 21 Johannes Boormans, woond in het Hellebroek, broeder van den voorgaande
– 22 Henske geboortig van Kunder, woond tegenswoordig in het huijs van den hof van gen Driesch in gen Heek neffens Pieter Gelders, getrouwd met een vrouwpersoon van Kundert.
– 23 Renier Sijben, soon van Gerard Sijben, heeft voorleeden jaar de dorp verkens gehoed, woond in de Heek neffens het huijs van Renier Sijben desselvs oom. alwaar den jood gewoond heeft.
– 24 Johannes Brands van Meerssen, middelmatig van postuur, bruijn haar, oud ontrent 50 jaaren soo hij meent, dat Anton Bosch uijt gen Heek tegens hem gesegt heeft dat ruijter was geweest. Denselven had geassisteert bij den diefstal tot Wijnandsraede en op de te rug reijse tegens hem Gedetineerde gesegt hij woonde te Meerssen op de straat die van de Crijsstraat op den Wingartsberggaat. Dat hij hem vraagde wat hanteering hij deede en tot antwoord gaf, hij hiel paarden.
– 25 Pieter Vlekken of Johannes Vlekken van Meerssen, oud ontrent 33 of 34 Jaaren, ligt van postuur en buijne Haaren ongekruld. Weet niet te seggen of getrouwt is.
– 26 Johannes Haasen of Habets, soo hij gedetineerde vermeend, woond te Meerssen agter het huijs van d'heer Ruijters. Smaal van postuur, witagtig haar en daagloonder van professie, is getrouwd, heeft twee dogters waarvan een woond te Maastrigt bijna tegens het vleeshuijs over, verkoopende Snuijf en Tabak.
– 27 Johannes   sijnde een schoenmacker te Meerssen, woonende aan het beekske in de straat als men van de trappe naar Maastrigt gaat het laatste huijs op de linke hand, getrouwd met Maria Kools Aretsgenhout, heeft aldaar nog een huijs en weijtje liggen, hebben veel kinders, ligt van postuur, oud ontrent 50 jaaren
– 28 Johannes ... woond te Meerssen op de ganse baampt tegens over de Veebrug, den tweeden bouw als men van Houhem den voetpad in komt op de regte hand, een schoenmacker van professie, woond in het selve huijs bij sijn vader die een steenmetser is, kleen en swart van postuur, een weenig gekrolt haar mede swart van Couleur.
– 29 Johannes den Hamacker te Rothem, woond aan het Geulken op de regte hand het eerste huijs als men na Maastrigt gaat, is getrouwd met eene persoon van Bunde en swager van Gerard Gulkers van Meerssen, gaat wat trekken met een been.
– 30 Martinus eenen stroodekker, woond te Rothem in het laatste huijs op de linke hand als men van Meerssen naar Maastrigt gaat, is getrouwd met een Cleen persoon genaamd Marijken, heeft drie kleene kinders, middelmatig van postuur, en bruijn haar, uijt Rothem geboortig.
– 31 Pieter Vlekken van Waterval

Corrigendo segt dat Johannes Brands van Meerssen, gedenuntiλerd hier boven n° 24 swaar van postuur is met eene groote neus, wat rootagtig.

– 32 Dirk van den Weegscheid te Cleen Haasdal

Verders bekend nog boven en behalven sijne in voorige personeele responsiven opgegeven Diefstallen mede schuldig en handdadig te sijn geweest aan de naarvolgende Diefstallen:

Bij Frisschen in Arentsgenhout
Bij den Eremijt op deen Schaalsberg
Aan het steelen van twee lege keetingen, die hij in het Ambyer Veld van de Egge genomen heeft en verkogt tot Meerssen in de Meulen.
Bij het Tentamen van Diefstal bij Smeets Geurtjen in Arentsgenhout

en Nadien het ontrent ses uuren en den Gedetineerde teijd van overdenken nodig had is met verdere ondervraging gesupercedeerd en heeft deesen naar deugdelijke prelectuure eijgenhandig onderteekend met een Cruijsken, schrijvens onkundigmerk van + Lins
Schouteten

Nobis presentibus
J. Theod. Craen....A. Wilmar
 J.L. Wintgens ....J. Wateler
....PvandenHeuvelNaar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER